Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání Metodické setkání - využití mobilních technologií ve výuce
Kdy: 30. 08. 2018 - 31. 08. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:00
Lektor Mgr. Hora Bohuslav
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • Základní ovládání iPadu, stahování aplikací, Apple ID
 • nastavení iPadu - připojení k WiFi, nahrávání obrazovky, mail, poznámky, připomínky, kalendář - základy osobního managementu 
 • fotografování a natáčení - využití základních prvků fotoaparátu, jednoduché triky, využití natáčení v hodinách - fotky a videa v iMovie - stříháme film, natáčíme upoutávku; klíčování na zelenou barvu - Green Screen by Do Ink 
 • prázdné aplikace - plníme aplikace informacemi - učitelé i žáci - Book Creator - příprava pracovního sešitu, myšlenkové mapy - význam 
 • QR kódy - využití ve vyučování - hodiny s QR kódem, rychlé šíření odkazu, vkládání QR kódu do tiskovin, bezpečnost 
 • koláže - Pic Collage - základní ovládání, příprava pracovního listu, jeho šíření, oprava v iPadu - anotace 
 • Stick Around - tvoříme si vlastní nálepkovací pracovní listy 
 • rozšířená realita - ukázka aplikací, příprava vlastní rozšířené reality do vyučovacích hodin  
 • virtuální realita - Street View - využití v hodinách - příprava vlastní VR 
 • cloudová řešení - různé služby a jejich využití ve škole 
 • komiks - komiksování a jeho využití, příprava jednoduchého komixu 
 • sdílení - nástěnky a jejich používání ve vyučovacích hodinách, výstupy a zadávání prací 
 • malování v iPadu - Paper 53 
 • klikací aplikace - zatracená čeština, slovní druhy, tvarosloví apod. 
 • Futaba - hra a její naplnění vaším výukovým obsahem, losujeme s Decide now! - kolo štěstí, Kahoot! apod. 
 • příprava vlastní hodiny v týmu - předvedení hodiny, přemýšlení o modelu SAMR


Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Odkaz na POZVÁNKU
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 14)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiřina Bláhová

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Blanka Čížková

Mgr. Anna Klomfarová

Mgr. Alena Krauseová

Mgr. Veronika Márovcová

Zuzana Miková

Mgr. Iveta Nováková

Mgr. Dagmar Ptáčníková

Mgr Jana Švehlová

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Renata Vlachová

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 03. 09. 2018 - 05. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: tělocvična Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

Čas od 17:00 do 18:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah
V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné.
Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. 


Rozsah 10 hodin
Cena 460 + DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč + DPH
 • 10 lekcí/460,-Kč + DPH
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 03. 09. 2018 - 05. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: tělocvična Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

Čas od 18:00 do 19:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah
V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné.
Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. Rozsah 10 hodin
Cena 460 + DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč + DPH
 • 10 lekcí/460,-Kč + DPH
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

(První platba ve výši 3 000 Kč musí proběhnout před zahájením kurzu, druhá ve výši 4 500 Kč pak během ledna 2019.)

Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagog. praxe Podmínkou studia je maturitní zkouška.
Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dana Benešová

Alžběta Čadová

Mgr. Alena Čížková

Roman Herák

Michaela Chvostova

Václava Jordánová

DiS Marie Kiliánová

Petra Kosobudová

Lenka Kukačková

Lenka Kurincová Řezáčová

Hana Líkařová

Veronika Novotná

Jana Pavlovcová

DiS. Kateřina Pěstová

Andrea Pouzarová

Iveta Radová

Jana Rolnikova

ing. Jolana Smolová

DiS. Daniela Spěváková

Jitka Šebelková

Pavla Tůmová

Aneta Tvarohová

Zdeňka Venkrbcová

Kristýna Vodňanská

Jana Vrhelová

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 12. 12. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 13 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michala Anderlová

Bc Diana Bambaskova

Lucie Furiková

Michaela Kolářová

Bc. Petra Maříková

Mgr. Hana Měkutová

Marie Milsimrová

Veronika Musilová

Anna Princová

Jiřina Šináglová

Lenka Urbanová

Radka Vejvodová

Zlata Vlachová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1 - B2 SERR)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 30. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 15:30 - 17:00
Lektor Mgr. Petra Basiková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah (úroveň B1 - B2 SERR) - možnost platit ze Šablon pro MŠ a ZŠ Rozsah 56 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1 - B2 SERR)
Kdy: 19. 09. 2018 - 29. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 17:00 - 18:30
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah (úroveň B1 - B2 SERR) - možnost platit ze Šablon pro MŠ a ZŠ 

Rozsah 56 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Kurz angličtiny - úroveň A1, A2
Kdy: 20. 09. 2018 - 30. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 15:30 - 17:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah pro úroveň A1, A2


Rozsah 60 hodin
Cena 2600,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky

Přijďte se zdarma podívat, zda Vám vyhovuje úroveň kurzu.

Obsazenost buďte první účastník (min 12 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) S pohádkou to dokážu...
Kdy: 03. 10. 2018    |    Obsazenost 11    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah V kurzu se učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 11 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Alena Čekalová

Dagmar Hybrantová

Bc. Jitka Kopnická

Jitka Přibylová

Monika Rothbauerová

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Mgr. Zuzana Stuchlíková

Šárka Šindelářová

Jana Veberová

Mgr. Věra Zavadilová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga Kainráthová

Eva Marková

Marie Milsimrová

Bc. Eva Pekařová

Jana Pilařová

Anna Rachačová

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Bc. Zdeňka Šimáková

Bc. Petra Tušová

Jitka Urbanová

Bc. Vendula Váchová

Olga Vavříková

Dana Vesecká

Ivana Veselá

 Předškolní vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 10. 2018 - 09. 10. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.00 - 16.00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml
Určeno pedagogům MŠ a 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah
Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Rozsah 16 hodin
Cena 2500,- Kč
Akreditace 25164/2016-1-817
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Červená

Miloslava Gajdošová

Olga Kainráthová

Alena Kotrbová

Simona Kromková

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Šárka Špačková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 12. 10. 2018 - 26. 04. 2019    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas pátky 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxePodmínkou studia je maturitní zkouška.
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Jaroslava Dolejšová

Jana Fenclová

Jitka Hancková

Markéta Holcová

Veronika Kolouchová

Ludmila Krotká

Karolina Kursová

Lucie Malá

Lenka Meinelová

Lynette Melková

Barbora Potclanová

Bc. Josef Raška

Jitka Rothová

Bc Jaroslava Vinšová

 IKAP - metodická setkávání Metodické setkání třídních učitelů a výchovných poradců / Typologie MBTI 1
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Výchovní poradci či třídní učitelé ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA AKCE:PhDr. František Rozum; ZVaS Tábor, 774 431 223

Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00 - 16:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti 
- obecné a sociální pedagogiky
- obecné a sociální psychologie 
- teorie výchovy 
- pedagogické diagnostik 
- pedagogické psychologie, 
… které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 25 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Martina Bucková Klejnová

Jana Dvořáková

Iveta Hantáková

Marie Hlásková

Zuzana Kamrádková

Michaela Kavanová

Aneta Kornasová

Lilija Kosíková

Denisa Kosová

Jaroslava Kupková

Monika Kurková

Hana Lípová

Naděžda Meišnerová

Martina Pažinová

Zdeňka Prunerová

Blanka Randlová

Pavlína Sedláčková

Miluše Schillingová

Gabriela Sirotková

Jan Srnec

Gabriela Trantinová

Bc. Jitka Váchová

Renata Zázvorková

Martina Zelenková

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Kamila Štindlová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Břicháčková

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Blanka Shorná

Květa Svobodová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist