Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Čtenářská dílna
Kdy: dnes    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 14:30
Lektor Mgr. Jana Pluhařová
Určeno pedagogům 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Seminář nabídne učitelům možnosti, jak u dětí podporovat a rozvíjet prožitkové čtení, čtenářskou gramotnost, jak žáky vést k celoživotnímu čtenářství, prostřednictvím tzv. dílen čtení. Budete mít prostor sdílet Vaše dosavadní zkušenosti s dílnami čtení. Prodiskutujeme nejen přínosy, ale také rizika, se kterými jste se setkali ze strany učitele i žáků. Dle Vašich aktuálních potřeb mohu nabídnout další metody, tipy a materiály použitelné ve vaší výuce. Dopolední seminář bude více zaměřen pro učitele, kteří teprve plánují otevírat čtenářské dílny, případně s nimi začínají, odpolední blok je určen pro všechny, kteří s dílnami čtení pracují a mají zájem se v této oblasti dále rozvíjet. Konkrétní podoba semináře bude uzpůsobena aktuálnímu složení účastníků.
Rozsah 16 hodin
Cena 4100,- Kč
Akreditace 1317/2017-1-243
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 5 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiřina Bělíčková

Mgr. Jaroslava Filipová

Mgr. Veronika Matoušková

Mgr. Miluše Radimecká

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Profesní rozvoj pedagogů - Inkluze II.
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: dnes    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZŠ a MŠ Jistebnice

Čas 8:30
Lektor Mgr. Jana Vavřincová
Určeno pedagogům ZŠ Jistebnice
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Rozsah 16 hodin
Cena 650,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 13 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miloslava Kolihová

Mgr. Jiří Kozelka

Mgr. Kamila Kumžáková

Mgr. Veronika Maňáková

Mgr. Jana Nováková

Mgr. Jaroslava Nováková

Mgr. Julie Pešková

Mgr. Dušan Petržel

Mgr. Anna Picková

Mgr Tereza Seidl Juskovičová

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Romana Švestková

 IKAP - metodická setkávání Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny / metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.Seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti.
 2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
 3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání Projekt je určen pouze pro vyučující ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Lenka Kolací

Mgr. Renata Kopačková

Mgr. Dana Pekočová

Mgr. Jana Španihelová

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Marcela Zájedová

Mgr. Romana Zamrzlová

 IKAP - vedení škol První rok ve vedení školy bez zbytečného rizika
Kdy: 21. 11. 2018 - 22. 11. 2018    |    Obsazenost 13    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas Zahájení 21.11. v 9:30 h., ukončení 22.11. ve 14:30 hod.
Lektor Ing. Helena Plosová, PhDr. Miloš Beneš
Určeno nově jmenovaní ředitelé ZŠ a SŠ, jejich zástupci
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seminář je určen všem nově jmenovaným ředitelům a jejich zástupcům, případně dalším vedoucím pracovníkům škol. Seznámíte se se základními pojmy a předpisy z oblasti ekonomického řízení příspěvkové organizace, budete upozorněni na oblasti, jejichž neznalost vás může ohrožovat. Získáte základní přehled v oblasti školského a pracovního práva včetně novinek. Získáte odpovědi na dotazy vztahující se k řízení školy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na tištěnou pozvánku. 
Obsazenost 13 účastníků (min 6 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Mgr. Jan Cendelín

Mgr. Eva Dlouhá

Ing. Eva Kadlecová

Mgr. Jana Klímová

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Mgr Bronislava Kučerová

Mgr. Luboš Procházka

Mgr. Lenka Scheinpflugová

Mgr. Dana Šatrová

Mgr. Miroslav Ťoupal

Mgr. Jana Vrbová

Ing. Pavel Zasadil

 IKAP - vedení škol Sám sobě lídrem - lídrem všech
Kdy: 22. 11. 2018 - 23. 11. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 5    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Šárka Miková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Navazující seminář - aplikace Teorie typů na komunikaci, motivaci a vedení lidí. Zdokonalíte se ve vedení lidí, podpoře spolupráce v týmu, zlepšíte komunikaci a předejdete tak vzniku konfliktních situací.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 5 účastníků (min 16 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Drdáková

Mgr. Petra Musilová

Mgr. Petra Staňková

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Ladislav Vovesný

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Šikana a co s ní?
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 23. 11. 2018 - 24. 11. 2018    |    Obsazenost 15    |    Kde: hotel Prajer Vodňany

Čas 10.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ - pro sborovnu ZŠ a MŠ Borotín
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy- Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe-
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Libuše Brázdová

Robin Francl

Mgr. Radek Holub

Mgr. Božena Kabíčková

Mgr. Jitka Kleňhová

Mgr. Eva Macková

Mgr. Josef Makoč

Mgr. Alexandra Matyušová

Mgr. Pavlína Nováková

Mgr. Otakar Novotný

Jitka Pechačová

Romana Pilařová

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Anna Pultarová

Mgr. Lenka Volfová

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících biologie / přírodopisu
Kdy: 27. 11. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Čas 9:30 - 13:00
Lektor Mgr. Pavla Trčková
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navštívíme dvouhodinovou lekci volitelného předmětu Biologie živočichů, který absolvují studenti čtvrtého ročníku gymnázia. Následuje reflexe a sdílení vlastní praxe.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • sraz 9:30 před budovou školy (prosím o dochvilnost, náslechová hodina začíná v 9:40)

 • Parkování: pod budovou gymnázia – naproti Jordánu – je parkovací dům

 • Při naplněnosti kurzu mají přednost kolegové, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání věnované nerostům a horninám s Mgr. Chvátalem

Obsazenost 3 účastníci (min 3 / max 7)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vendula Kořínková

Mgr. Lucie Rosenfelderová

Mgr. Helena Tlapáková

 BOZP, PO a obdobná školení BOZP - o elektrotechnické způsobilosti (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.)
Kdy: 29. 11. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 14:00 hod
Lektor Zdeněk Pikhart
Určeno pedagogickým pracovníkům a školníkům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy. Požadované znalosti dle vyhlášky obsažené v právních předpisech a v řadě technických norem.
Rozsah 3 hodiny
Cena 350+ DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 6 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiří Čížek

Pavel Grenar

Lucie Jelínková

Ilona Pekařová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Lucie Šimánková

Hana Břicháčková

Liliana Frühaufová

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Eva Pekařová

Mgr. Marika Součková

Květa Svobodová

Gabriela Šubardová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 15.00hod
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno pro učitele 1.stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzděláváníÚčastníci se seznámí s rozvojem předmatematické gramotnosti v mateřské škole s návazností rozvoje matematické gramotnosti na základní škole jako s prostředkem k dalšímu sebevzdělávání. Seznámí se s některými didaktickými hrami pro rozvoj představy o čísle, číselné řady, početními operacemi a vytvoří si zásobník her a činností v matematice na 1. stupni.
Rozsah 16 hodin
Cena 5700,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 6 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miroslava Čechová

Mgr. Zdena Dobešová

Bc. Zuzana Ďurkovičová

Mgr. Vlasta Kauerová

Mgr. Marcela Lojdová

Mgr. Vladimíra Martínková

Mgr. Kateřina Volfová

Mgr. Kristýna Zelendová

 Projekty (ZDARMA) Exkurze do mateřských škol v regionu hornorakouského partnera - rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 30. 11. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: Linz

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další v rámci projektu BIG ATCZ5
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah •Exkurze do 2 mateřských škol •Oběd •Setkání se zástupci školského odboru Úřadu hornorakouské zemské vlády •Návštěva adventního trhu v Linci
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Pro účastníky exkurze je občerstvení  a doprava ZDARMA. Pojištění účastníků do zahraniční NENÍ hrazeno.Harmonogram bude upřesněn.
Obsazenost 8 účastníků (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Šárka Dibďáková

Renata Kaislerová

Bc. Hana Kliková

Bc. Hana Kliková

Magda Mikšovská

Mgr. Eva Seberová

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících fyziky / TÁ
Kdy: 04. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Čas 16:00 - 18:00
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno absolventi metodického setkání vyučujících fyziky (2. 11. 2018)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navazující setkání fyzikářů; sdílení vlastní praxe, tipy na další fyzikální pokusy a náměty do hodin.
Rozsah x hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Hana Chlapcová

Mgr. Eva Košková

Mgr. Michaela Mašková

Mgr. Jitka Pazderová

Mgr. Libuše Špinglová

 IKAP - vedení škol Hodnocení pedagogických pracovníků, koučování v denní praxi ředitele školy
Kdy: 06. 12. 2018 - 07. 12. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 14:00.
Lektor Mgr. Irena Trojanová PhD., Mgr. Hana Jurásková,
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky (ZŠ/SŠ)
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah
 • HODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Lektor: Mgr. Irena Trojanová, PhD. Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. Hodnotit své učitele musí tedy i ředitel školy. Je to ale mnohem obtížnější. Práce učitele je různorodá a její výsledky jsou často obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné v práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci? Obsahem semináře je nalezení odpovědí na tyto otázky včetně získání množství materiálů okamžitě využitelných v praxi ředitelů škol a školských zařízení. 
 • KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY Lektor: Mgr. Hana Jurásková Součástí rozvoje školy je podpora zaměstnanců. Nejefektivnější je koučovací způsob podpory a vedení lidí. V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a procvičíte si některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi. Vzdělávací program probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na POZVÁNKU
Obsazenost 9 účastníků (min 6 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Dana Hronová

Mgr. Eva Macková

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Roman Rozkošný

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Zdenka Voříšková

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání - FORMATIVNÍ HODNOCENÍ (2)
Kdy: 07. 12. 2018    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 15:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé), kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Sdílené porozumění pojmům cíl učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, scaffolding  
 2. Výkony žáků (videozáznam) a jejich analýza vzhledem k cílům učení – moderace (kolegiální diskuse za účelem sblížení porozumění dětským výkonům)  
 3. Analýza natočené vyučovací hodiny z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory žákům na cestě k cíli (scaffolding), hodnocení ve formativní funkci – od důkazů o učení žáků k plánování výuky  
 4. Kritéria hodnocení – analýza výkonu žáka dle sady kritérií, charakteristiky “dobré” sady kritérií, která slouží učení žáků – analýza modelové a vlastní sady kritérií  
 5. Práce s vlastní výukovou lekcí (analýza odučené lekce - Peer Review: kolegiální hodnocení) nebo plánování vlastní lekce z hlediska hodnocení ve formativní funkci (cíle učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, činnosti žáků) 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Podmínkou účasti je absolvování semináře Formativní hodnocení 1 a zapojení v projektu IKAP Metodická setkání.
Obsazenost 17 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Jana Drdáková

Ing. Marie Hánová

Mgr Iva Hermannová

Mgr. Martina Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Klára Ludvíková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Marie Pilarčíková

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Pavla Stifterová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Kristina Zůbková

 IKAP - metodická setkávání Metodická stáž v SPC České Budějovice
Kdy: 11. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: SPC ČB, Riegrova 1

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé), kteří absolvovali jakékoli 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • Prohlídka SPC a přilehlých škol
 • Kazuistika 
 • Průběh vyšetření klientů 
 • Sdílení praxe 
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Sraz před SPC Riegrova 1, hlavní vchod do ZŠ.V případě plné obsazenosti akce mají přednost kolegyně, které navštívily metodické setkání věnované specifickým poruchám učení (11. - 12. 6. 2018)
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová Foralová

Mgr. Ilona Grenarová

Mgr. Jiřina Koberová

Mgr. Jana Pečmanová

Mgr. Václava Tůmová

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících fyziky / ČB
Kdy: 11. 12. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Gymnázium, Česká 142/64, České Budějovice

Čas 15:00 - 17:00
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno absolventi metodického setkání vyučujících fyziky (2. 11. 2018)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navazující setkání fyzikářů; sdílení vlastní praxe, tipy na další fyzikální pokusy a náměty do hodin.
Rozsah x hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 5 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Batystová

Mgr. Martin Günzel

Mgr. Milan Kramár

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Iveta Nagyová

Mgr. Petr Syrovátka

Mgr. Vratislav Ulrich

 Projekty (ZDARMA) Vánoční drátovaný anděl - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIGATCZ5.
Kdy: 13. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor Kajjka Hátleová
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další v rámci projektu BIG ATCZ5
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Vzdělávací program je zaměřený na zvládnutí práce s dráty. Účastníci semináře si osvojí práci s dráty, naučí se, jak dráty před vlastním tvořením připravit, jak je ohýbat do volných smyček, spirál i ostrých úhlů. Naučí se, jak si připravovat vzory pro drátování, vyzkouší si práci s dráty různých průměrů a pevností a dozvědí se, jak hotový výrobek finálně ošetřit. Projektem tohoto semináře je velký drátovaný anděl kombinovaný s textilem. Díky tomuto projektu se účastníci naučí techniku drátování podle vzorů, způsoby výroby vícedílných předmětů, spojování jednotlivých udrátovaných dílů. Osvojenou techniku lze využít při výrobě dekorací i užitkových předmětů, jako jsou stínidla lamp, mísy, svícny, stojánky na ubrousky atd Hotový výrobek si odnesou domů.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky S sebou pracovní oblečení. 
Obsazenost 5 účastníků (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Davidová

Hana Dillingerová

Zdeňka Huťová

Mgr. Eva Seberová

Milada Vopálková

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 17. 12. 2018 - 18. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků.

Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 07. 01. 2019 - 08. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas od 14:00 hod
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Třídní učitel Osobnostně sociální rozvoj skrze etickou výchovu
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 01. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:15
Lektor PhDr. František Rozum
Určeno vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ
Kategorie Třídní učitel
Obsah Etická výchova má ambici působit na rozvoj prosociálního chování žáků, stává se tak účinnou prevencí šikany. Jde o komplexní program, který se zabývá nejen obsahem (jednotlivá témata), ale i výchovným stylem pedagoga. Získáte řadu inspiračních materiálů využitelných ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 990,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. et Bc. Klára Albrechtová

Mgr. Jitka Vaňurová

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s iPadem: smysluplné využití ICT při volnočasových aktivitách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Vše v klidu, pěkně od začátku - vedle základního nastavení a ovládání iPadu se zaměříme na fotografování a natáčení, střih videa, ale i klíčování na zelenou barvu. Otevřeme téma klubového zpravodajství a tvorbu komiksu (Halfton, Ballon, Comic Puppets). Pronikneme i mezi vzdělávací "on-line" komunity.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ II.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019 - 10. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno učitele ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.
Rozsah 16 hodin
Cena 4000,- Kč
Akreditace 28341/2017-1-1132
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Pohyb jako součást psychomotorického rozvoje u dětí ze sociálně-znevýhodnění prostředí
Kdy: 11. 01. 2019 - 12. 01. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah • Somatomotorický vývoj u dětí • Důležitost podpory základních pohybových vzorců ve škole a v rodině • Psychika a pohyb – vizualizace, práce s pomůckami • Pohyb a hudba
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

1.den teorie + praxe

2.den  praktická cvičení- ukázky a výuka jednotlivých cviků

Obsazenost 2 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana KINCLOVÁ

Bc. Jana Skaláková

 IKAP - uvádějící učitel Lídrem uvnitř 2 / navazující setkání
Kdy: 25. 01. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Blažena Mačáková / František Rozum
Určeno absolventi kurzu Lídrem uvnitř (1) / 15.-16.10.2018
Kategorie IKAP - uvádějící učitel
Obsah Nejprve se krátce podíváme na uvádějícího učitele pohledem legislativy (náplň práce, nárok na odměnu, požadavky na kvalifikaci, rozsah podpory). Hlavní část semináře bude věnována praktickému nácviku zvládání situací, o kterých jsme mluvili na dvoudenním setkání. Vytvoříme si paletu reakcí "na první dobrou" tak, abychom se nenechali vyvést z míry. Z minulého setkání nám ještě zůstává téma "námitky".
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 8 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Basíková

Mgr. Martina Černá

Mgr Jana Kadlecová

Mgr. Alena Kothánková

Mgr. Lenka Kubelková

Mgr. Zuzana Nováková

Kristýna Palacká

Mgr Gabriela Procházková

Mgr. Jana Sládková

Mgr. Marek Tyle

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 02. 2019 - 01. 02. 2020    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 21 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Renata Borkovcová

Miroslava Danielová

Eva Došková

Bc. Sabina Dvořáková

Renata Fau

Ing. Ilona Frouzová

Dana Havlová

Mgr. Veronika Holická

Eva Housková

Jana Janušková

Soňa Kadlecová

Michaela Konopická

Barbora Loubalová

Pavlína Roháčková

Ing. Zuzana Sedláková

Jana Šonková

Jana Tourková

Mgr. Kateřina Uhlířová

Jaroslav Votruba

Mgr. Romana Zíková

Hedvika Žíttová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 08. 02. 2019 - 09. 02. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu

Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavlína Véle

 Inspirace Polytechnické aktivity: motivace k technickému a přírodovědnému vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Absolvent kurzu dokáže pojmenovat pojem technická gramotnost. Vhodně kombinuje a modifikuje konstrukční úlohy se stavebnicemi, podle potřeby navrhuje nové aktivity; je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy badatelsky orientované výuky. Vybrané aktivity doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky. 
Témata semináře: 
 1. Technická gramotnost v primárním vzdělávání a sekundárním vzdělávání.  
 2. Konstrukční úlohy s normálními stavebnicemi LEGO i se speciálními stavebnicemi LEGO Education. Tematické úlohy zadávané slovně, písemně a obrazově. 
 3. Jednoduché debrujárské pokusy pro děti staršího školního věku: experimenty z posledních ročníků Poháru vědy; 8 aktivit měření základních fyzikálních veličin se systémem FOSS  
 4. 3D tisk a 3D modelování pomůcek na experimentování: modelování tělesa v Google SketchUp a Solidworks; příprava modelu pro 3D tisk; tisk na 3D tiskárně 
 5. Sdílení zkušeností účastníků, reflexe semináře 
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 03. 2019 - 29. 02. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 4 účastníci (min 14 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Eva Došková

Jiřina Mauricová

Jaroslava Pastorová

Jana Váchová

 Projekty (ZDARMA) Správní řízení v praxi mateřské školy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 19. 03. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Určeno Vedení MŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

§  Shrnutí právní úpravy, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy

§  Průběh správního řízení zahájeného na žádost (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání) a správního řízení zahájeného z moci úřední (zejména ukončení předškolního vzdělávání a ukončení individuálního vzdělávání dítěte).

a)     Činnosti: Zahájení řízení, získávání podkladů k vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, počítání lhůt, doručování.

b)    Tvorba dokumentace: Vedení spisu, obsahové náležitosti jednotlivých dokumentů (zejména rozhodnutí).

§  Rozbor dokumentů, chybné a správné postupy

§  Porovnání správního řízení s některými jinými činnostmi mateřské školy (např. oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání dítěte, postup při neplnění povinnosti předškolního vzdělávání)

§  Dotazy

Rozsah 5 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Cílem semináře je demonstrovat použití pravidel správního řízení na typických případech správního řízení v prvním stupni v praxi mateřské školy.Přihlášené účastníky žádáme aby s předstihem zaslali informaci, kterou by nejvíce potřebovali vysvětlit. 
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vítězslava Benešová

Mgr Zuzana Drančáková

Eva Heřmanová

Bc Lenka Karasová

Ivana Klomfarová

Mgr. Milada Minaříková

Romana Mydlilová

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Zlata Vlachová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 03. 2019 - 29. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny ZVaS , České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Kurz seznámí učitele s problematikou nácviku čtení v cizím jazyce, s nutností, možnostmi a specifikou přípravné fáze (pre-literacy skills), představí možnosti jak připravovat aktivity, založené na obsahu textu, vedoucí k pochopení obsahu sdělení, umožní vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků (vizuální, poslechové a pohybové), nabídne praktické vyzkoušení použitých metod práce, poskytne možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů, jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi, nabídne bohaté praktické náměty k využití v praxi ve školách.
Rozsah 16 hodin
Cena 1980,- Kč
Akreditace 1615/2016-1-197
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro ty kteří se nechtějí učit
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 23. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitele ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny žákům 4 a 5 tříd a žákům druhého stupně kteří potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách (listening dictation, card games, space relays, shared reading, jigsaw reading, speech bubbles, irregular disco, running dictation apod.)
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní? - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 26. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod 
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod 
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod 
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod 
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod 
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Lenka Bičovská

Mgr. Vladimír Doležal

Mgr. Andrea Sudová

Mgr. Hana Váchová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní?- Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 29. 04. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Bc. Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Petra Komžáková

Mgr Šárka Křivanová

Karolína Lamačová

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Jitka Pechačová

Mgr. Andrea Sudová

Bc. Helena Šafránková

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Líbenková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 3 účastníci (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Václav Pech

Milan Tábořík

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist