Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - učíme se navzájem Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ
Kdy: 28. 05. 2018 - 29. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: Penzion Šindlovská krčma Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas 9.00 - 14.30
Lektor Mgr. Sixta Jiří
Určeno pedagogům spolupracujích škol v projektu Pedagog 21. století, aktivitě Učíme se navzájem
Kategorie IKAP - učíme se navzájem
Obsah Význam rozvoje čtenářské gramotnosti pro úspěch v pracovním i osobním životě. Vliv čtenářství na osobnostní rozvoj a sebezdokonalování jedince. Rozvoj čtenářské gramotnosti jako jeden z cílů vzdělávacího procesu. Podpora a rozvoj složitější čtenářské gramotnosti v kontextu s rozvojem abstraktního myšlení ve starším školním věku. Obsah pojmu čtenářská gramotnost Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků 2. stupně ZŠ a SOU. Čtenářské dílny – pravidla, organizace, způsob práce. Čtenářské úlohy a jejich řešení. Rozvoj čtenářské gramotnosti při práci s odborným textem. Rizika a těžkosti při realizaci rozvoje čtenářské gramotnosti v ZŠ a SŠ – „nečtenáři“, přechod k náročnější četbě, nedostatečný výběr knih, náročnost výukových cílů. Výměna zkušeností účastníků semináře s rozvojem čtenářské gramotnosti.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - učíme se navzájem Styly učení u žáků a jak je využít při rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti
Kdy: 06. 06. 2018 - 07. 06. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: Penzion Šindlovská krčma Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas 9.00 - 14.30
Lektor Mgr. Vávrů Petra
Určeno pedagogům spolupracujích škol v projektu Pedagog 21. století, aktivitě Učíme se navzájem
Kategorie IKAP - učíme se navzájem
Obsah Workshop pomůže učitelům odhalit učební styl žáků a pomoci jim s diagnostikou. Pracuje se základními pojmy- hmatový a pohybový styl, vizuální, auditivní styl. Učitel by měl vědět, k jakému typu patří žák – učí se lépe pomocí zraku, sluchu, nebo mu při studiu vyhovuje pohyb a hry. Pokud odhalí nejlepší způsob učení, je na správné cestě k tomu, pomoci žákům zapamatovat si a vstřebat data s co nejmenší námahou a s vysokou efektivitou a při využívání vhodného stylu zlepšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Dále se pracuje s termíny: pud, zájem, záliba, aspirace, ambice, ctižádost, cíl, ideály, zvyk v souvislosti s motivací. Také budou představeny trendy ve výuce aplikovatelné do různých předmětů a praktické cesty, jak k nim dojít. Pracuje se aktivními metodami vedoucími k osvojení dovedností okamžitě použitelných v praxi.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Hana Matoušková

Ing. Veronika Petrová

 IKAP - metodická setkávání Metodické setkání na škole: písmo Comenia Script®
Kdy: 08. 06. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZŠ Planá nad Lužnicí

Čas 9:00 - 13:00
Lektor Mgr. Hana Vellánová
Určeno vyučujícím 1. stupně ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seznámíme se s filosofií školy, budeme mít možnost prohlédnout si její prostory; navštívíme 2 vyučovací hodiny se zaměřením na písmo Comenia Script®. Poté se budeme věnovat reflexi zhlédnutých hodin, prostor bude i na sdílení praxe.

Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Do poznámky uveďte, prosím, vaši volbu oběda: Oběd 1: Tondovo kuře, kaše bramborová, ledový salát, džus; Oběd 2: Těstovinový salát se zeleninou, šunkou a sýrem, ledový salát, mošt
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Líbalová

Mgr. Pavla Lukášová

Kateřina Martíšková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ: Specifické poruchy učení / dys -grafie, -ortografie, -kalkulie
Kdy: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor PhDr. Kiml, Mgr. Vávrů
Určeno Vyučující ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 1. Dysgrafie, dysortografie: 

Po absolvování tohoto bloku účastník porovná jednotlivé přístupy k reedukaci dysgrafie a dysortografie, seznámí se s vhodnými metodami a pomůckami pro jejich reedukaci, porozumí částem plánu pg. podpory.

Dílčí témata:

u hrubá motorika jako základ pro psaní; rozvoj jemné motoriky ruky; správné sezení

u úchop psacího náčiní a rozvoj grafomotoriky (postup od velkých svislých ploch až popsaní do linek)

u pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu a grafomotorických dovedností

u osvojování a zapamatování písmen

u rozvoj sluchového vnímání a jazykového citu; jak na diakritická znaménka

u práce se systémem české gramatiky a pomocné gramatické přehledy

 


2. Dyskalkulie

V rámci tohoto bloku získáte základní teoretické znalosti o dyskalkulii, o možnostech jejího projevu. Prakticky se seznámíte s principy a postupy reedukace a vhodným přístupem a prací se žákem s dyskalkulií nejen v matematice, ale i v ostatních předmětech s dopadem na sestavení plánu pedagogické podpory.

Rozvoj a reedukace problémových oblastí:

Předčíselné představy, základní matematické pojmy – číselné představy, struktura čísla, základní matematické operace – chápání operací, provádění operací; slovní úlohy; geometrie, převody jednotek, odhady výsledkůRozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ na pozvánku
Obsazenost 7 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová

Mgr. Olga Jůzová

Mgr. Lenka Kultová

Mgr. Jana Líbalová

Mgr. Jana Pečmanová

Ing Andrea Šanderová

Mgr. Václava Tůmová

 Předškolní vzdělávání Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 16. 07. 2018 - 18. 07. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer Vodňany

Čas 10.00hod
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml
Určeno pedagogům MŠ a 1,st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah
Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.


Rozsah 40 hodin
Cena 15200,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 26    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 26 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dana Benešová

Mgr. Petr Centko

Alžběta Čadová

Roman Herák

DiS Marie Kiliánová

Petra Kosobudová

Lenka Kukačková

Lenka Kurincová Řezáčová

Hana Líkařová

Lucie Mašková

Veronika Novotná

Michaela Papoušková

Jana Pavlovcová

DiS. Kateřina Pěstová

Iveta Radová

Jana Rolnikova

ing. Jolana Smolová

DiS. Daniela Spěváková

Lenka Šabatková

Petra ŠVARCOVA

Lenka Šveďuková

Radka Třísková

Pavla Tůmová

Aneta Tvarohová

Kristýna Vodňanská

JANA VRHELOVÁ

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 12. 12. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michala Anderlová

Lucie Furiková

Michaela Kolářová

Bc. Petra Maříková

Mgr. Hana Měkutová

Marie Milsimrová

Veronika Musilová

Jiřina Šináglová

Radka Vejvodová

Zlata Vlachová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga Kainráthová

Eva Marková

Marie Milsimrová

Bc. Eva Pekařová

Jana Pilařová

Anna Rachačová

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Bc. Zdeňka Šimáková

Bc. Petra Tušová

Jitka Urbanová

Bc. Vendula Váchová

Olga Vavříková

Dana Vesecká

Ivana Veselá

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 12. 10. 2018 - 26. 04. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas pátky 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Alena Čížková

Jaroslava Dolejšová

Václava Jordánová

Karolina Kursová

Barbora Potclanová

Edita Řezáčová

Jitka Šebelková

Zdeňka Venkrbcová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00 - 16:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti 
- obecné a sociální pedagogiky
- obecné a sociální psychologie 
- teorie výchovy 
- pedagogické diagnostik 
- pedagogické psychologie, 
… které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 20 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Bucková Klejnová

Iveta Hantáková

Marie Hlásková

Simona Jandová

Zuzana Kamrádková

Lilija Kosíková

Jaroslava Kupková

Monika Kurková

Hana Lípová

Martina Pažinová

Zdeňka Prunerová

Pavlína Sedláčková

Miluše Schillingová

Gabriela Sirotková

Jan Srnec

Gabriela Trantinová

Alena Třebická

Renata Zázvorková

Martina Zelenková

Martina Zelenková

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Kamila Štindlová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Břicháčková

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Blanka Shorná

Květa Svobodová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist