Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Odborná a vědecká podpora v rámci projektu BIG ATCZ5
Kdy: 24. 01. 2019 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 12:30
Lektor Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Určeno Realizátory aktivit
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Téma semináře bude dodatečně doplněno.
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 0 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ivana Hokrová

 Projekty (ZDARMA) Odborná a vědecká podpora v rámci projektu BIG ATCZ5
Kdy: 24. 01. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13:00 - 16:30
Lektor Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.
Určeno Realizátory aktivit
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Téma semináře bude dodatečně doplněno.
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 0 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Bláhová

DiS. Šárka Dibďáková

Mgr. Renata Kaislerova

Bc. Hana Kliková

Magda Mikšovská

Mgr. Věra Novotná

Lenka Urbanová

Mgr. Jana Zemánková

 IKAP - uvádějící učitel Lídrem uvnitř 2 / navazující setkání
Kdy: 25. 01. 2019    |    Obsazenost 16    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Blažena Mačáková / František Rozum
Určeno absolventi kurzu Lídrem uvnitř (1) / 15.-16.10.2018
Kategorie IKAP - uvádějící učitel
Obsah Nejprve se krátce podíváme na uvádějícího učitele pohledem legislativy (náplň práce, nárok na odměnu, požadavky na kvalifikaci, rozsah podpory). Hlavní část semináře bude věnována praktickému nácviku zvládání situací, o kterých jsme mluvili na dvoudenním setkání. Vytvoříme si paletu reakcí "na první dobrou" tak, abychom se nenechali vyvést z míry. Z minulého setkání nám ještě zůstává téma "námitky".
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 16 účastníků (min 8 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Basíková

Mgr. Martina Černá

Mgr. Božena Kabíčková

Mgr Jana Kadlecová

Mgr. Alena Kothánková

Mgr. Lenka Kubelková

Mgr. Zuzana Nováková

Kristýna Palacká

Mgr. Julie Pešková

Mgr Gabriela Procházková

mgr Zdeňka Sedláková

Mgr. Jana Sládková

Mgr. Tereza Šindelářová

PhDr. Jitka Švecová

Mgr. Romana Švestková

Mgr. Marek Tyle

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Šikana a co s ní?
Kdy: 25. 01. 2019 - 26. 01. 2019    |    Obsazenost 19    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 14.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy- Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe-
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 19 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Alena Bártová

Jindřiška Caisová

Mgr. Zuzana Danielisová

Mgr. Patrik Elhenický

Mgr. Miluše Fürbachová

Mgr. Ivan Hájek

Mgr. Irena Irena Bětíková

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Michaela Kalenská

Mgr. Eva Kašáková

Mgr. Ivana Kohoutova

Mgr. Bc. Dagmar Koubova

Mgr. Alena Kubová

Mgr. Vladimíra Martínková

Martina Mendelová

Jana Pastyříková

Mgr. Martina Sochůrková

Dana Strejcová

Mgr. Vendula Tesařová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 02. 2019 - 01. 02. 2020    |    Obsazenost 28    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 28 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Renata Borkovcová

Miroslava Danielová

Bc. Sabina Dvořáková

Renata Fau

Ing. Ilona Frouzová

Dana Havlová

Lenka Hermová Majstrová

Mgr. Veronika Holická

Eva Housková

Ing. Ilona Hraňová

DiS. Tereza Hulanová

Jana Janušková

Soňa Kadlecová

Michaela Konopická

Alena Kopřivová

Kateřina Kubíková

Barbora Loubalová

Pavlína Roháčková

Ing. Zuzana Sedláková

Jana Šonková

Šárka Švejdová

Jana Tourková

Mgr. Kateřina Uhlířová

Bc. Jitka Váchová

Jaroslav Votruba

Zuzana Zemanová

Mgr. Romana Zíková

Hedvika Žíttová

 IKAP - vedení škol Jak zajistit, aby zaměstnanci plnili úkoly dobře a s chutí
Kdy: 05. 02. 2019 - 06. 02. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ČB - Šindlovy Dvory

Čas zahájení út. v 8:30 h., ukončení st. 14:00 h.
Lektor Mgr. Štefan Šchwarc
Určeno Vedoucí pracovníky škol - ředitele, zástupce a ostatní vedoucí pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Vidíte co je špatně a hledáte způsob jak to sdělit, aby to bylo vyslyšeno a nedošlo ke konfliktu? Zajímá vás jak používat zpětnou vazbu jako respektující, rozvíjejí profesní komunikační nástroj? Tomu je věnován právě tento kurz. V něm se můžete seznámit s cílem a kvalitou této dovednosti. Vyzkoušíte si jak a kdy ji používat. Zároveň se můžete naučit jak se vyvarovat chyb, které vytvářejí konflikty. Vyzkoušíte si použití zpětné vazby jako nástroje pro efektivní řízení změny ve škole. Kurz je jen málo teoretický, plný aktivit, příkladů, diskusí a nácviků. Kurz je zaměřený na posílení kompetencí pedagoga v kolegiální práci, ale i v práci s dětmi. Rozšiřuje znalosti v oblasti komunikace a zpětné vazby, reflexe a zdravé asertivity. Dále kurz pomáhá rozvíjet dovednosti, které napomáhají kolegiálnímu, podpůrnému pracovnímu prostředí.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku zde
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlasta Dušejovská

Ing. Eva Macků

Mgr. Leona Marečková

Mgr. Martin Punčochář

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 08. 02. 2019 - 09. 02. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnostiprohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlenímpodat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběruseznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPVformou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programusdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníkyKurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.11) Tvorba individuálního plánu.12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavlína Véle

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem
Kdy: 09. 02. 2019 - 09. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas od 14:00 hod
Lektor
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář 
9.2.2019 - Zahájení E-learningu
8. - 9.3.2019 - Prezenční akce, přednáška, hands-on workshop, prožitkový seminář.
Rozsah 24 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost 1 účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dana Kovaříková Voborská

 Inspirace Polytechnické aktivity: motivace k technickému a přírodovědnému vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Absolvent kurzu dokáže pojmenovat pojem technická gramotnost. Vhodně kombinuje a modifikuje konstrukční úlohy se stavebnicemi, podle potřeby navrhuje nové aktivity; je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy badatelsky orientované výuky. Vybrané aktivity doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky. 
Témata semináře: 
 1. Technická gramotnost v primárním vzdělávání a sekundárním vzdělávání.  
 2. Konstrukční úlohy s normálními stavebnicemi LEGO i se speciálními stavebnicemi LEGO Education. Tematické úlohy zadávané slovně, písemně a obrazově. 
 3. Jednoduché debrujárské pokusy pro děti staršího školního věku: experimenty z posledních ročníků Poháru vědy; 8 aktivit měření základních fyzikálních veličin se systémem FOSS  
 4. 3D tisk a 3D modelování pomůcek na experimentování: modelování tělesa v Google SketchUp a Solidworks; příprava modelu pro 3D tisk; tisk na 3D tiskárně 
 5. Sdílení zkušeností účastníků, reflexe semináře 
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Strategické plánování ve škole - nástroj rozvoje a kvality
Kdy: 14. 02. 2019 - 15. 02. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ČB - Šindlovy Dvory

Čas zahájení čt. v 9:00 h., ukončení pá 13:30 h.
Lektor Mgr. František Eliáš
Určeno Ředitelé, zástupci ředitele, další vedoucí pracovníci škol.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah

Jak na strategické plánování, které požaduje  a sleduje i ČŠI. Lektor se s vámi podělí o praktické zkušenosti z tvorby a realizace strategického plánu školy.  Získáte návod na vlastní tvorbu strategie své školy se zapojením ostatních zaměstnanců, rodičů, zřizovatele.  Projdete si  strukturu strategického plánu a jednotlivých částí, které by měl obsahovat (analýza potřeb, vize školy, mise, strategické cíle, plán implementace, evaluace).

Důraz bude kladen na praktické postupy (nástroje, techniky), jak efektivně pracovat s kolegy na vytvoření Strategického plánu rozvoje školy včetně metodických materiálů. Seminář je veden interaktivní formou a je využito i sdílení zkušeností.  

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku ZDE.
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Alena Braunová

Mgr. Vlasta Dušejovská

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Ing. Eva Macků

Mgr. Leona Marečková

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Ladislav Vovesný

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Komunikace asistenta pedagoga a pedagoga
Kdy: 14. 02. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ a asistentům pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Komunikace musí stát na vzájemné důvěře a musí být partnerská, při níž se cítí všichni zúčastnění důstojně: rodič – asistent pedagoga – dítě – pedagog. V rámci projektu Bez obav spolu (BOS)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Věra Hradilová

Angela Jandová

Linda Tomášková

 IKAP - metodická setkávání Využití dokumentárního filmu ve výuce moderní historie
Kdy: 15. 02. 2019 - 16. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.
Určeno vyučujícím* dějepisu + OV / ZSV z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Výukové aktivity oživující výklad moderních dějin. Práce s materiály webových portálů Jeden svět na školách, Moderní dějiny aj. Rozmanité nápady prověřené praxí k prohloubení výuky na základních a středních školách.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 18. 02. 2019 - 15. 05. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 8.30
Lektor PhDr. Mgr. Veronika Malechová
Určeno učitelům v MŠ a na 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů .
Rozsah 60 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky další termíny: od 8:30 - do 17:45 hod

6.3.2019,

18.3.2019,

3.4.2019, 

15.4.2019, 

15.5.2019

 
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr Michaela Rysová

 IKAP - vedení škol Jak neriskovat - znalost ekonomiky a práva aktuálně
Kdy: 20. 02. 2019 - 21. 02. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ČB, Šindlovy Dvory

Čas zahájení středa 9:00 h., ukončení čt. 14.00 h.
Lektor Ing. Helena Plosová, Mgr. Pavel Zeman
Určeno Ředitelé, zástupci ředitelů, ostatní vedoucí pracovníci.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Ing. H. Plosová vás seznámí se základy ekonomického řízení školy. Upozorní na rizika, kterým se můžete zbytečně vystavovat. Představí efektivní nastavení systému vnitřní kontroly. Upozorní vás na všechny důležité povinnosti, jejichž neznalost vás může ohrožovat. • Zodpoví vaše dotazy tak, abyste porozuměli i v případě, že nemáte s řízením příspěvkové organizace dlouhé zkušenosti. • Seznámí vás s nejdůležitějšími předpisy, kterými se v ekonomické oblasti musíte řídit. S Mgr. P. Zemanem projdete novinky a změny ve školské legislativě. Seznámíte se s aktuálním zněním předpisů, kterými jste povinni se řídit ve své práci. Seminář je určen pro malou skupinu účastníků s dostatečným časovým prostorem na konkrétní dotazy a konzultace k aktuálním problémům.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku ZDE.
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Marcela Dominová

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Bohumil Novotný

Roman Rozkošný

Mgr. Jana Sedláčková

Mgr. Jana Silovská

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - vedoucí pracovník
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 1 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - požární hlídka
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním hlídkám
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 1 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství-požární preventista
Kdy: 20. 02. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním preventistům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost 2 účastníci (min 2 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Walter Flandera

Michal Pacalaj

 IKAP - metodická setkávání GEOcoaching aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu?
Kdy: 22. 02. 2019 - 23. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Michal Staněk
Určeno vyučujícím* ZEMĚPISU z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Pojďme se společně zamyslet nad rozvojem kompetencí učitele zeměpisu, které budou vytvářet vhodné podmínky pro vědomostní a osobnostní růst. Představte si svou vysněnou hodinu zeměpisu. Společně budeme pátrat po následujících otázkách:
 • Jaká by byla? 
 • Co byste si v práci se svými žáky rádi vyzkoušeli? 
 • Čeho byste chtěli dosáhnout v roli učitele zeměpisu? 
 • Které překážky bude nutné překonávat a co vám to přinese? 
 • Jaká témata geografie jsou pro vás aktuální? 
 • Co byste mohli udělat jinak? 
 • Jakými způsoby se může učitel zajímat o postoje žáků k probíranému učivu? 
 • Jak sami žáci zjistí, co už umí a kde naopak potřebují zabrat?
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Metodické setkání ve škole navazující na seminář Hodnocení PP a Koučování
Kdy: 27. 02. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: Olešnice

Čas zahájení v 9:30 v ZŠ Olešnice, ukončení obědem
Lektor Mgr. Gabriela Štrosserová, ředitelka školy
Určeno Pro ředitele, zástupce a další vedoucí pracovníky škol v Jihočeském kraji.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Metodické setkání ve škole, které navazuje na seminář pro vedení škol. Na programu je návštěva vyučovacích hodin na 1. stupni ZŠ, prohlídka školy a výměna zkušeností zúčastněných vedoucích pracovníků škol.
Místo setkání si můžete prohlédnout zde. 
Rozsah 4 hodiny
Cena --,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky  Místo konání si můžete prohlédnout zde.  
Obsazenost 10 účastníků (min 6 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Dana Hronová

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Roman Rozkošný

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Zdenka Voříšková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Komunikace asistenta pedagoga a pedagoga
Kdy: 28. 02. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ a asistentům pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Komunikace musí stát na vzájemné důvěře a musí být partnerská, při níž se cítí všichni zúčastnění důstojně: rodič – asistent pedagoga – dítě – pedagog. V rámci projektu Bez obav spolu (BOS)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zdeňka Frantíková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 03. 2019 - 29. 02. 2020    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 21 účastníků (min 14 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vendula Brůhová

Eva Došková

Eva Hečková

Olga Jakubcová

Ing. Marcela Jarošová

Lada Kasper Kaltenbrunnerova

Vladimíra Kocumová

Petra Korešová

Ivana Krbcová

Dana Krtková

Lenka Lojíková

Milena Masáková

Jiřina Mauricová

Jana Mayerová

Jaroslava Pastorová

Klára Pekárková

Lucie Pivcová

Zuzana Přecechtělová

Jaroslav Toman

Jana Váchová

Dana Vachušková

 Předškolní vzdělávání Problémové chování ve škole
Kdy: 04. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. st. ZŠ a SŠ
Kdy: 06. 03. 2019 - 07. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:30; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Jiří Sixta
Určeno vyučujícím* nejen ČEŠTINY z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Vliv čtenářství na osobnostní rozvoj a sebezdokonalování jedince. Podpora a rozvoj složitější čtenářské gramotnosti v kontextu s rozvojem abstraktního myšlení ve starším školním věku. Čtenářské dílny – pravidla, organizace, způsob práce. Čtenářské úlohy a jejich řešení. Rozvoj čtenářské gramotnosti při práci s odborným textem.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1
Kdy: 15. 03. 2019 - 16. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Poznejme lépe sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Správní řízení v praxi mateřské školy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 19. 03. 2019    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Určeno Vedení MŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

§  Shrnutí právní úpravy, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy

§  Průběh správního řízení zahájeného na žádost (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání) a správního řízení zahájeného z moci úřední (zejména ukončení předškolního vzdělávání a ukončení individuálního vzdělávání dítěte).

a)     Činnosti: Zahájení řízení, získávání podkladů k vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, počítání lhůt, doručování.

b)    Tvorba dokumentace: Vedení spisu, obsahové náležitosti jednotlivých dokumentů (zejména rozhodnutí).

§  Rozbor dokumentů, chybné a správné postupy

§  Porovnání správního řízení s některými jinými činnostmi mateřské školy (např. oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání dítěte, postup při neplnění povinnosti předškolního vzdělávání)

§  Dotazy

Rozsah 5 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Cílem semináře je demonstrovat použití pravidel správního řízení na typických případech správního řízení v prvním stupni v praxi mateřské školy.Přihlášené účastníky žádáme aby s předstihem zaslali informaci, kterou by nejvíce potřebovali vysvětlit. 
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vítězslava Benešová

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Mgr Zuzana Drančáková

Bc. Kamila Gucko

Eva Heřmanová

Bc. Kateřina Janouchovoá

Bc Lenka Karasová

Mgr. Ivana Kašová

Ivana Klomfarová

Mgr. Milada Minaříková

Romana Mydlilová

Bc. Jitka Pešková

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Zlata Vlachová

 IKAP - metodická setkávání To chce klid! Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kdy: 21. 03. 2019 - 22. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seminář je volným pokračováním vzdělávací aktivity Efektivní komunikace a praktická asertivita; absolvování předchozího semináře však není podmínkou. Tentokrát se zaměříme na důležitost pozitivního myšlení nejen v pedagogické profesi ale i osobním životě.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Velikonoční pletení ošatek
Kdy: 27. 03. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor Kajjka
Určeno Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zvládnout techniky košíkářství, které využijí i pro práci s dětmi.

V teoretické části kurzu budou účastníci seznámeni s materiálem zvaným pedig, s postupy práce a s možnostmi konečné úpravy výrobků. Součástí teoretické části jsou i tipy a rady na využití dovednosti košíkářství při práci s dětmi různého věku. V praktické části si pak každý z účastníků uplete ošatku, díky čemuž zvládne vyplétané dno, pletení japonskou vazbou, pletení opletky čtyřmi pruty a ozdobnou točenou zavírku tvořící ozdobný cop na okraji ošatky. Na kurz si prosím doneste pracovní oblečení, ručník, ostré nůžky (např. zahradnické).
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Davidová

Jana Hlávková

Mgr. Monika Rokosová

Mgr. Eva Seberová

Lenka Urbanová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 03. 2019 - 29. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny ZVaS , České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Kurz seznámí učitele s problematikou nácviku čtení v cizím jazyce, s nutností, možnostmi a specifikou přípravné fáze (pre-literacy skills), představí možnosti jak připravovat aktivity, založené na obsahu textu, vedoucí k pochopení obsahu sdělení, umožní vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly žáků (vizuální, poslechové a pohybové), nabídne praktické vyzkoušení použitých metod práce, poskytne možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů, jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi, nabídne bohaté praktické náměty k využití v praxi ve školách.
Rozsah 16 hodin
Cena 1980,- Kč
Akreditace 1615/2016-1-197
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 03. 04. 2019 - 12. 06. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: České Budějovice

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Gromovská

 IKAP - metodická setkávání MBTI 2 / individualizace výchovy, výuky a učení
Kdy: 05. 04. 2019 - 06. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Lépe porozumíme přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím učebním stylům. Získáme kompetence, které nám pomohou připravovat více individualizovaných typů učebních úloh.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Asertivita a asertivní jednání
Kdy: 10. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Být úspěšný v profesním životě učitele je komplex mnoha faktorů. Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky, zaměření na cíl, ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres. To jsou dovednosti, které by měl ovládat každý kvalitní učitel, a které se naučíte v tomto kurzu. Cílem kurzu je objasnit podstatu asertivního jednání, zmapovat a zvládnout vlastní asertivní styl jednání, zdokonalit schopnost lépe hájit a prosazovat zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, naučit se lépe čelit manipulativnímu jednání, zdokonalit si komunikační dovednosti v symetrických (partnerských) i asymetrických vztazích (např. podřízený vs. nadřízený).
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj myšlení žáků aneb Jak vést diskusi ve výuce?
Kdy: 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje ZŠ/SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Chcete zlepšit způsob, jak kladete otázky, vedete diskusi a rozvíjíte myšlení žáků? Setkání nabízí praktické tipy pro výuku i podněty pro osobní rozvoj pedagogů. Kurz využívá prvky metodiky programu Filozofie pro děti (Philosophy for Children) a klade důraz na porozumění základním principům diskuse jako metody rozvoje kritického a tvořivého myšlení.

 • Diskuse jako cesta k lepšímu porozumění
 • Než začneme diskutovat (koncipování námětu pro diskusi)
 • Není otázka jako otázka (formulace „dobré otázky“)
 • Jak v diskusi někam dojít (cíle a limity diskuse jako výukové metody)
 • Jak diskusi prohlubovat (identifikace, problematizace, konceptualizace)
 • Jak poznáme, že v diskusi jen „nepovídáme“ (dobrý úsudek a metakognitivní regulace)
 • Úkoly vyučujícího v diskusi: tipy pro začátek, průběh a závěr diskuse
 • Didaktické prostředky pro vedení diskuse
 • Diskuse a navazující aktivity
 • Jak diskusi hodnotit

Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problémové chování ve škole
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 12. 04. 2019 - 13. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10.00?????
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ a MŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 18. 04. 2019 - 18. 05. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář 
18.4.2019 - Zahájení e-learningu
17. - 18. 5. 2019 - Prezenční akce - přednáška, hands-on workshop, prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků.

Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro ty kteří se nechtějí učit
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 23. 04. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitele ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny žákům 4 a 5 tříd a žákům druhého stupně kteří potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách (listening dictation, card games, space relays, shared reading, jigsaw reading, speech bubbles, irregular disco, running dictation apod.)
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Budíčková

Mgr. Jitka Šefránková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Asertivita a asertivní jednání
Kdy: 25. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní? - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 26. 04. 2019    |    Obsazenost 12    |    Kde: Tábor, místo bude účastníkům upřesněno

Čas od 9.00hod
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod 
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod 
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod 
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod 
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod 
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Lenka Bičovská

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Mgr. Vladimír Doležal

PaedDr. Alena Heršálková

Mgr Miroslava Komárková Halamová

Mgr. Irena Křemenová

Bc. Jana Skaláková

Ivana Smetanová

Mgr. Andrea Sudová

Hana Šefránková

MgA. Daniela Šůnová

Mgr. Hana Váchová

 IKAP - metodická setkávání Pohyb – klam – fikce – animace
Kdy: 26. 04. 2019 - 27. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno vyučujícím* VÝTVARNÉ VÝCHOVY z Jihočeského kraje / 2. stupeň ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Čeká vás rozvinutí výtvarných úloh z oblasti pohyb-klam-fikce-animace. Na semináři se prakticky seznámíte s postupy a technologiemi pro práci se žáky ve výtvarné výchově. Vytvoříte si vlastní materiály, které můžete dále rozvíjet ve vlastních hodinách. Inspirujete se možnostmi digitálních technologií a jejich možností v rozvíjení vnímání, tvorby i reflexe.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní?- Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 29. 04. 2019    |    Obsazenost 17    |    Kde: České Budějovice, místo bude účastníkům upřesněno

Čas 9.00 - 15.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 17 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Věra Čiperová

Šárka Dibďáková

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Jaroslava Havrdová

Bc. Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Bc. Zuzana Kolářová

Petra Komžáková

Mgr Šárka Křivanová

Karolína Lamačová

Veronika Lexová

Mgr. Petra Martíšková

Mgr. Monika Rokosová

Mgr. Gabriela Růžičková

Mgr. Renata Sedláčková

Mgr Tomáš Tenkl

Zlata Vlachová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 13. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup.  
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Obtížné situace a zvládání emocí
Kdy: 14. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Jak zvládat obtížné situace a zvládat emoci při každodenní pedagogické práci.  Komunikace s rodičem, kolegou, dítětem,…

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu
Kdy: 15. 05. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové a zájemci o danou problematiku
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Praktický seminář seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí je s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovskéé arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity.
Rozsah 8 hodin
Cena 740,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. arch. Bc. Štěpánka Kašová

Mgr. Ivana Kašová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Pohádka nám pomůže
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 05. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL.
Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině).

Časové rozvržení:
Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 3 hod
Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 2 hod
Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1 hod
Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1 hod
Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 30 min
Závěr, shrnutí a diskuze - 15 min
Vstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. 
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Yvona Kaňová

Mgr. Pavla Tollar

Hana Vlachová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 30. 05. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup. Cílem kurzu je orientovat se v oblasti neverbální komunikace (v řeči těla) a se všemi složkami nonverbální komunikace.
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Obsah vzdělávací akce:

·       Sociální komunikace,

·       Modely a pozice v procesu komunikace,

·       Extralingvistické a paralingvistické projevy,

·       Obory zabývající se neverbální komunikací,

·       Složky neverbální komunikace – mimika a oční kontakt,

·       Gestika a kinezika,

·       Proxemika,

·       Haptika,

·       Posturologie – řeč těla,

·       Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Metoda GRUNNLAGET
Kdy: 10. 06. 2019 - 11. 06. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:30
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ a 1.stupeň ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní příprav

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Bc. Lucie Lešková

Jitka Pechačová

Bc. Lucie Richterová

Mgr. Andrea Sudová

Bc. Helena Šafránková

Hana Šefránková

Bc. Klára Štenclová

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Andrea Hanusová

Mgr. Liana Jedličková

Mgr. Eva Líbenková

Mgr.Bc Marika Vostrovská

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 18. 09. 2019 - 11. 12. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde:

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 5 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Denisa Malechová

Václav Pech

Lada Steinerová

Milan Tábořík

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist