Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - metodická setkávání Letní konverzační kurz angličtiny
Kdy: 28. 07. 2020 - 29. 07. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas 9:00 - 17:30
Lektor Keith Enns
Určeno všem vyučujícím z Jihočeského kraje ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Letní konverzační kurz angličtiny zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Kurzu se mohou účastnit učitelé všech aprobací s jazykovou úrovní min. B1, kteří mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Během kurzu si účastníci aktivně zopakujete a procvičí gramatické jevy, jako jsou např. tvoření otázek, frázová slovesa, modální slovesa, budoucí čas prostý, předpřítomný čas, minulý čas prostý a další. Konverzace bude probíhat zábavnou formou, aby se účastníci na anglický jazyk naladili a bez obav jej dokázali přirozeně využít v běžné komunikaci.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 7 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Aleš Brothánek

Mgr. Jana Dušková

Ing. Blažena Hořejší

Mgr. Radka Chánová

Mgr. Lucie Kuttenbergová

Mgr. Martina Lískovcová

Mgr. Hana Lutovská

Mgr. Andrea Malíková

Mgr. Miluše Míčková

Mgr. Alena Tumova

Mgr. Šárka Velíšková

Mgr. Kamila Zelinková

 IKAP - metodická setkávání Letní konverzační kurz angličtiny
Kdy: 19. 08. 2020 - 20. 08. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas 9:00 - 17:30
Lektor Nikol Nováčková
Určeno všem vyučujícím z Jihočeského kraje ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Letní konverzační kurz angličtiny zaměřený na rozšíření jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol. Kurzu se mohou účastnit učitelé všech aprobací s jazykovou úrovní min. B1, kteří mají zájem o upevnění a rozšíření svých jazykových znalostí. Během kurzu si účastníci aktivně zopakujete a procvičí gramatické jevy, jako jsou např. tvoření otázek, frázová slovesa, modální slovesa, budoucí čas prostý, předpřítomný čas, minulý čas prostý a další. Konverzace bude probíhat zábavnou formou, aby se účastníci na anglický jazyk naladili a bez obav jej dokázali přirozeně využít v běžné komunikaci.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 7 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Radka Čadková

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Marcela Götzová

Mgr. Miroslava Hudková

Mgr. Radka Juračková Šimůnková

Lenka Kudrličková

Mgr. Pavla Lukášová

Ing. Jana Návarová

Mgr. Štěpánka Otepková

Mgr. Jaroslava Stříbrská

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Vendula Švarcová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 21. 08. 2020 - 23. 01. 2021 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
 11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Rozsah 80+20 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • Přednášky se konají v 1. semestru v PÁTEK, ve 2. semestru v PÁTEK a SOBOTU; jednou až dvakrát do měsíce. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Splněním těchto podmínek získá uchazeč osvědčení, kterým získává kvalifikaci na pozici asistent pedagoga (platná pro všechny stupně škol).
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 20 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Michaela Aujezdecká

Veronika Baťková

Jana Fialová

Martina Honsová

Lenka Hořejší

Bc. Renata Chmelíková

Romana Klečacká

Štěpánka Kubrová

Lenka Macháčková

Jindřiška Mánková

Hana Matoušová

Markéta Nováková

Michaela Píchová

Martina Průšová

Petra Punčochářová

Petra Rehakova Kumzakova

Elena Slunečková

Leona Šedivá

Věra Václavovská

Vlastimila Vopalecká

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky: asistent pedagoga
Kdy: 12. 09. 2020 - 29. 05. 2021 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 24    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Peroutková Štencová, Mgr. Brandová, Mgr. Brichtová, Mgr. Rejlková
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
 11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Rozsah 80+20 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 24 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Antlová

Šárka Binnhacková

Marta Gregorová

Michaela Kičinková

Soňa Kirešová

Petra Kolafová

Jana Lampová

Barbora Ligenzová

Petra Meskářová

Adéla Němcová

Monika Nováková

Bc. Denisa Pavlíčková

Radka Preňková

Hana Růžičková

Kristýna Studená

Ing. Petra ŠEVČÍKOVÁ

Jana Špidlenová

Markéta Tomečková

Petra Truhlíková

Lenka Vedralová

marcela Voběrková

Lucie Voborníková

Nikol Votrubová

Iveta Zíková

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Zdravotní tělesná výchova od hlavy až k patě
Kdy: 22. 09. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Lucie Volemanová DiS
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah Tento seminář je koncipován podle moderních poznatků z oblasti fyzioterapie a zdravotní tělesné výchovy. Seminář je určen zájemcům o problematiku oslabení pohybového systému a jeho nápravy. Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby mateřských a základních škol všech typů. Zváni jsou také zájemci ze speciálního školství. Vzdělávací program nabízí cvičení s nejrůznějšími pomůckami, kdy se cvičení stává opravdu funkčním. Vzhledem k preferenci integrace jedinců se zdravotním oslabením do školní tělesné výchovy - je nutné, aby se učitelé seznámili blíže s problematikou tělesné výchovy oslabených jedinců a s vhodným vyrovnávacím procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. Pedagog bude v rámci semináře upozorněn na nevhodné pohybové aktivity a cvičení pro jednotlivá oslabení. V průběhu praktických hodin budou účastníci semináře seznámeni s možnostmi diagnostiky držení těla, s projevy vadného držení těla a konkrétními svalovými oslabeními. Budou realizována kompenzační cvičení na odstranění svalových oslabení. Dále se pedagogové se seznámí s poruchami nohou a s tím, jak tyto poruchy plosky nohy ovlivňují chůzi a držení těla.

Teorie bude prolínat praktickými ukázkami. Při praktickém provádění cviků hlavně formou hravého cvičení a her si na sobě vyzkoušejí pohyby anatomicky správné, poznají, jak cílená cvičení vedou k většímu cítění celého těla.

Rozsah 8 hodin
Cena 900,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jaroslava Braunová

Mgr. Radka Burianová

Petra Komžáková

Halina Matulková

Bc. Renata Nepodalová

Bc. Gabriela Pechkova

Bc. Jitka Petráková

Anna Princová

Bc. Jana Vandová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky: asistent pedagoga
Kdy: 25. 09. 2020 - 19. 06. 2021    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
 11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Rozsah 80+20 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 18 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jaroslava Dolejšová

Aneta Hořejší

Pavla Hošnová

Ilona Husníková

Marcela Korbelová

Lucie Křivánková

Radka Markova

Martina Mašková

Lenka Matějková

Marie Mazancová

Miroslava Oberajtrová

Michaela Pechková

Radka Pitzmosová

Kamila Pospíšilová

Jaroslava Srnková

Jana Synková

Anna Študlarová

Martina Zelenková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
Kdy: 03. 10. 2020 - 26. 06. 2021    |    Obsazenost 32    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 32 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Adamová DiS.

Ing. Martina Bendasová

Renata Borkovcová

Anna Březinová

Jaroslava Dobiášová

Lucie Havlíčková

Alena Havlová

Jana Hlasová

Pavla Hošnová

Ilona Husníková

Jana Janoutová

Pavla Janů

Ivana Kalinová

Jana Káňová

Petra Klečková

Renata Maroušková

Bc. Eliška Novotná

Lenka Pálková

Bc. Denisa Pavlíčková

Bc. kateřina pešelová

Bc. Pavla Podlahová

Michaela Prášková

Mgr. Markéta Roztočilová

Lenka Schlehoferová

Tereza Slámová

Ing. Jana Smažíková

Bc. Eva Stanková

Ester Šebelíková

Jana Šimečková

Lenka Šochmanová

Bc. Petra Švarcová

Soňa Zacharievová

 Člověk a jeho svět Badatelské poznávání neživé přírody
Kdy: 12. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Pedagogům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, pracovníkům v zájmovém vzděláváním, pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
Kategorie Člověk a jeho svět
Obsah Účastníci semináře získají poznatky a dovednosti, které jim následně umožní v jejich pedagogické praxi v rámci polytechnického vzdělávání uplatnit řadu jednoduchých a zajímavých pokusů, podporujících pozitivní vztah dětí a žáků k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. (Vztah k přírodovědným a technickým oborům se významně formuje již v předškolním a mladším školním věku). Účastníci si osvojí správné postupy při přípravě a vedení pokusů včetně zásad bezpečnosti, aby bylo dosaženo správných a zamýšlených dějů a efektů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1200,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně představeno cca 14 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Pokusy bude provádět jeden z lektorů a souběžně pod vedením druhého lektora jeden z účastníků.V další části semináře budou účastníci pracovat ve dvou skupinách a pod vedením lektorů se naučí technicky provádět cca 12 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.
Obsazenost buďte první účastník (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Levák a jeho svět I.
Kdy: 21. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 13:00 - 16:30
Lektor Mgr. Ivo Vodička
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Účastníci získají aktuální informace a přehled o problematice leváctví včetně historického pohledu a vyzkouší si metodické postupy pro práci s leváky.
Rozsah 4 hodiny
Cena 780,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky autor: www.levactvi.cz
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
Kdy: 07. 11. 2020 - 21. 08. 2021    |    Obsazenost 22    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova

Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 22 účastníků (min 18 / max 26)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Renata Caltová

Monika Čížkova

Veronika Farová

Leona Fořtíková

Nikola Gazdíková

Jana Janoutová

Michaela Jansová

Petra Klečková

Leona Košanová

Klára Nováková

Bc. Denisa Pavlíčková

Pavlína Pitrová

Lenka Schlehoferová

Bc. Kateřina Stará

Bc. Jana Starczewska, Starczewski Ondřej, Robert Bosch, spol. s r.o.

Ing. Petra Ševčíková

Lenka Šochmanová

Lenka Šťastná

Denisa Štrauchová

Klára Švarcová

Soňa Zacharievová, DiS.

Bc. Ladislava Zelenková

 Předškolní vzdělávání Školní připravenost a odklad školní docházky i u dětí se SVP
Kdy: 11. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno Učitelé MŠ; asistent pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou školní zralosti, se základními znaky připravenosti resp. nepřipravenosti dětí k zahájení školní docházky a s vhodnými postupy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími participujícími partnery.
Rozsah 8 hodin
Cena 1090,- Kč
Akreditace Č.j.: MSMT- 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Jak reagovat na krizové situace ve škole či školském zařízení
Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pe
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Škola je prostředím, kde bohužel čas od času dochází k dějům, které přináší riziko a vytváří krizové situace. Základem efektivního zvládání krizových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala a minimalizoval se dopad negativních důsledků. Seminář se zaměřuje na vytvoření těchto algoritmů, vyhodnocení možných rizik, a to jak v běžných, tak i mimořádných podmínkách.
Rozsah 8 hodin
Cena 1390,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Matematika a její aplikace Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 9 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Gabriela Černohorská

Pavla Dvořáková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Motivace a demotivace na základní škole
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 11. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; ředitelé škol a školských zařízení; učitel - metodik prevence; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové, asistenti ped
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Učitelé se ve velké míře zaměřují na to, co se žákovi nepodařilo a snaží se docílit nápravy. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti ke značné demotivaci a strachu z chyb. K tomu se připojí obava ze selhání a dítě ztrácí chuť ke škole. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a hledá to, co funguje, co motivuje a posiluje sebedůvěru dítěte. Protože sebedůvěra a chvála vždy zvyšuje naše výkony. A hlavně pomáhá hledat řešení. Jak se dostat nahoru, namísto pitvání se v tom, jak se mi to nepovedlo a jak jsem u toho vypadal nemožně.
Rozsah 8 hodin
Cena 1390,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Šablony - Osobnostně sociální rozvoj 
Obsazenost 3 účastníci (min 15 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miroslav Kruba

Mgr. Radka Mikolášová

Mgr. Michaela Robová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Hry pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 03. 12. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je prohloubit znalosti o problematice SPU a pomoci pedagogickým pracovníkům v jejich práci. Seminář seznamuje pedagogické pracovníky s konkrétními metodami a hrami, které mohou využít při práci s dětmi a žáky s SPU. Návody a praktické ukázky vhodné nejen pro děti a žáky s SPU. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Pracovní listy, pracovní návody. Hry, zábava, prožitkový seminář. S sebou na seminář: pohodlné oblečení, pastelky, nůžky. Možnost hradit ze šablon - 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin e) INKLUZE
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Lapbook aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
Kdy: 19. 01. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; učitelé ZUŠ a SUŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva. Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. 1. Seznámení s technikou práce 2. Seznámení s výtvarnými technikami 3. Příprava a plánování vlastní knihy 4. Diskuze nad možnostmi techniky
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,-,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Cílem vzdělávacího programu je:- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatování faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků.- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta).- technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 01. 02. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
Obsazenost buďte první účastník (min 17 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist