Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - pro asistenty pedagoga
Kdy: 30. 09. 2017 - 02. 06. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 37    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Rozsah 108 + 20  hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 108 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 37 účastníků (min 10 / max 28)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Irena Balková

Veronika Borovanská

Iva Cihlová

Petra Červinková

Lucie Furiková

Radka Hermová

Jana Horáková

Marianna Kaiserová

Andrea Keclíková

Jitka Keplová

Bc. Blanka Kněžínková Krillová

Bc. Lenka Korčáková

Martina Koubová

Gabriela Kovaříková

Martina Krátká

Vladimíra Kubíčková

Bohumila Kukolíková

Iva Lichá

Barbora Ouředníková

Bc. Michaela Pavlisová

Kateřina Pěstová

Kateřina Peštová

Jana Poláčková, DiS.

Dis Markéta Prachařová

Martina Rysová

Mgr. Martina Smolíková

Pavla Stráská

Tereza Šafratová

Kateřina Šimková

Hana Tůmová

Eva Vajliková

Bc. Hana Vavrušková

Petra Víšková

Hedvika Vítů

Veronika Vojtová

Katrin Vršínská

Irena Weberová

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 04. 10. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ.
Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici.
Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP.
Program:
- úvod do problematiky
- hrubá motorika, jemná motorika
- rozvoj jemné motoriky
- výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte
- formy
- vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu
- citlivé vedení a motivace
- zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace
- rozbor kresby
– kazuistiky
- výměna zkušeností, diskuse


Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Vezměte s sebou obrázky dětí vhodné k rozboru (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Bc Lenka Bičovská

Ivana Dlouhá

Iva Fričková

Bc Kamila Gucko

Miroslava Holická

Lenka Hralová

Mgr. Adéla Kösslová

Jana Koubová

Mgr. Marie Krejčová

Bc. Jaroslava Krejčová

Lucie Kudrnová

Karolína Lamačová

Bc Romana Matoušková

Božena Mikolášová

Pavla Podlahová

Zuzana Poláková

Bc. Blanka Shorná

Bc. Karla Schusterová

Iva Soukupová

Mgr. Radomíra Stoličková

Hana Šefránková

Tereza Šimková

Jitka Štědrá

Ludmila Ludmila Vlčková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1-B2 SERR)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 10. 2017 - 30. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas středa od 15:30
Lektor Ing. Eva Polenská
Určeno ředitelům, učitelům MŠ, učitelům I. a II. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Další prohlubování jazykových znalostí a dovedností učitelů, kteří absolvovali kurzy angličtiny orientované na úroveň A2-B1, případně na absolventy Cambridgeské zkoušky PET.
Kurz bude zaměřen na
- ústní a písemnou komunikaci
- další rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním
- prohlubování znalostí gramatiky
- rozšiřování aktuální slovní zásoby
Práce s autentickými texty aj.


Rozsah 56 hodin
Cena 5000,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Martíšková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Kurz angličtiny pro začátečníky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 10. 2017 - 30. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas středa od 14:00 hod.
Lektor Ing. Eva Polenská
Určeno ředitelům, učitelům MŠ, učitelům I. a II. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Získání kvalitní výslovnosti a schopnosti vyjadřovat se  pomocí aktuální slovní zásoby a gramatiky na běžná témata každodenního života na úrovni A1-A2 SERR.
Rozvoj řečových dovedností (poslech s porozuměním, mluvení, čtení, psaní) na základní úrovni.
Témata pro ústní a písemnou komunikaci:
- Leisure and lifestyle
- Important firsts
- At rest, at work
- Special occasions
- Appearances
Osvojování gramatiky komunikativní formou
Rozsah 56 hodin
Cena 4850,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 05. 10. 2017 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 27    |    Kde: Jindřichův Hradec, 3.MŠ Vajgar 690 (dříve u Billy), nízký pavilon-třída Koťátka

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ. Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici. Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP. Program: - úvod do problematiky - hrubá motorika, jemná motorika - rozvoj jemné motoriky - výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte - formy - vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu - citlivé vedení a motivace - zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace - rozbor kresby – kazuistiky - výměna zkušeností, diskuse

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 27 účastníků (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Auředníková

Irena Cimrhanzlová

Mgr. Radka Čermáková

Bc. Eva Doležalová

Stanislava Dvořáková

Mgr Jana Dvořáková

Lenka Dzamuličová

Ludmila Holcová

Lenka Hralová

Sylva Hrlůšová

Petra Kudličková

Bc. Bohuslava Malá

Bc. Romana Marková

Mgr. Jindřiška Maršánová

Mgr. Anna Martínková;

Soňa Medková

Bc. Hana Nováková

Bc. Lenka Pechová

Bc. Marie Pelikánová

Mgr. Eva Pužíková

Bc. Karla Schusterová

Vladimíra Šálková

Ivana Vacková

Iveta Vetišková

Naděžda Vetyšková

Klára Vondráková

Lucie Žaloudová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 07. 10. 2017 - 20. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní

Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 38704/2014-1-1052
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 19 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Boháčová

Jiří Brož

Lucie Carhounová

Aneta Duspivová

Dagmar Dvořáková

Naděžda Hettnerová

Jiřina Jirsová

Vladimíra Kalousková

Radka Košťálová

Marta Mertová

Klára Nováková

Kateřina Pavlovská

Jana Podlešáková

Lenka Repetná

HANA Řoutilová

Věra Seidelová

Alena Skálová

Jaroslav Sudík

Petra Vzatková

 Projekty (ZDARMA) Písnička jako dárek (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 11. 10. 2017 ZRUŠENO    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor,

Čas 9:00-14:30
Lektor Eva Hurdová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci akce si připomenou nebo se naučí písničky, které mohou s dětmi zpívat např. při příležitosti oslav Dne matek a Dne otců, ale i na besídkách, při vítání občánků,
v klubech seniorů....
Některé písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem.
Některé písničky si jen poslechneme z nahrávky na CD. Zařazeny budou také písničky Pavla Jurkoviče společně
s připomenutím života a tvorby tohoto významného pedagoga a hudebního skladatele. V průběhu semináře si zahrajeme rytmickou hru „na tělo“ ozvěna - vytleskání křestního jména (dítěte nebo maminky, tatínka). Při říkadlech a písničkách využijeme zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte, např. lžíce, vařečky, pokličky, ruční mlýnek na kávu...
Můžeme využít i dřevěný „hrníčkový“ xylofonek.
Využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů.
Vedle písniček k svátku matek, otců bude nabídnuto několik tipů na předvánoční nebo jarní (velikonoční)besídky.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Vezměte si prosím volnější sportovnější oblečení, umožňující pohyb, a přezutí. Pokud máte k dispozici zvonkohru s kameny, které lze vyjímat, + 2 paličky - vezměte s sebou.Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda zvonkohru budete mít.K dispozici bude k zakoupení několik výtisků publikace Písnička jako dárek (komplet s CD), 285 Kč.Možnost si ji i předem objednat na adrese:hurdovi@ centrum.cz 
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana Kinclová

Pavla Kolářová

Bc. Světlana Kostrounová

Marcela Mládková

Mgr. Jana Urbanová

Bc. Vendula Váchová

petr wolf

 Projekty (ZDARMA) Písnička jako dárek (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 12. 10. 2017    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00-14:30
Lektor Eva Hurdová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci akce si připomenou nebo se naučí písničky, které mohou s dětmi zpívat např. při příležitosti oslav Dne matek a Dne otců, ale i na besídkách, při vítání občánků,
v klubech seniorů....
Některé písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem.
Některé písničky si jen poslechneme z nahrávky na CD. Zařazeny budou také písničky Pavla Jurkoviče společně
s připomenutím života a tvorby tohoto významného pedagoga a hudebního skladatele.
V průběhu semináře si zahrajeme rytmickou hru „na tělo“ ozvěna - vytleskání křestního jména (dítěte nebo maminky, tatínka).
Při říkadlech a písničkách využijeme zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte, např. lžíce, vařečky, pokličky, ruční mlýnek na kávu...
Můžeme využít i dřevěný „hrníčkový“ xylofonek. Využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů
Vedle písniček k svátku matek, otců bude nabídnuto několik tipů na předvánoční nebo jarní (velikonoční) besídky.Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Vezměte si prosím volnější sportovnější oblečení, umožňující pohyb, a přezutí. Pokud máte k dispozici zvonkohru s kameny, které lze vyjímat, + 2 paličky - vezměte s sebou.Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda zvonkohru budete mít.K dispozici bude k zakoupení několik výtisků publikace Písnička jako dárek (komplet s CD), 285 Kč.Možnost si ji i předem objednat na adrese:hurdovi@ centrum.cz 
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Fričková

Bc Kamila Gucko

Dagmar Hybrantová

Bc Ludmila Janoušová

Mgr. Lenka Kultová

Petra Ondřejová

Petra Prokopová

Monika Rothbauerová

Bc. Eva Seberová

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 13. 10. 2017 - 14. 10. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Martin Procházka, Jan Chromeček
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Nevíte si rady s romskými žáky? Jaká jsou jejich specifika a jak se s nimi dá pracovat? 

Vzdělávací seminář nejen pro pedagogy je zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek.

Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií.

Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.


Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Přihlásit se můžete do 6. října 2017

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Rozvoj sociálních dovedností
Kdy: 20. 10. 2017 - 21. 10. 2017    |    Obsazenost 17    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Jiří Halda
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Co mohu udělat pro to, aby se děti ve třídě všechny zapojily do aktivit a her?  Jak vzbudit zájem u všech dětí o vzájemnou spolupráci? Jak překlenout krizové momenty v dynamice dětského kolektivu? Jak se zaměřit na individuální práci s dětmi, které to potřebují? Seminář nabízí přístupy, nápady, náměty, metody, které mohou učitelům pomoci při práci s dětským kolektivem. 

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 17 účastníků (min 19 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Irena Bětíková

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr, Alena Krejčová

Ladislava Kuchařová

Martina Mendelová

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Pavlína Nováková

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Miluše Radimecká

Mgr. Radka Smolíková

Mgr. Martina Sochůrková

PaedDr. Lenka Spálenková

Mgr. Andrea Sudová

Mgr. Hana Váchová

Hana Vlková

Mgr. Pavla Zrůstová

 Projekty (ZDARMA) Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 06. 11. 2017    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10:00 - 15:30
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik
a rozvíjení:
- schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů,
- propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života
- jemné motoriky,
- řečových dovedností,
- schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje,
- akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů,
- učení se spolupráci, pozornosti,
- učení se základním prvkům bezpečné práce,
- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých.
Seminář vychází z cílů RVP PV
Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů.
Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
Rozsah 6 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Renata Homanová

Mgr Soňa Kamenová

Bc. Lenka Kučerová

Hana Látová

Bc Karla Schusterová

Lenka Urbanová

Miroslava Voborská

 Projekty (ZDARMA) Umíte to s pohádkou …? (Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 06. 12. 2017    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:30 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář seznámí s projektovými aktivitami motivovanými pohádkou – maximální využití metody CLIL.
Základní text a obsah pohádky prolíná všemi výukovými oblastmi, tedy i jazykem.
Účastníci si vyzkouší,
- jak jednotlivé aktivity navazují,
- jak stimulují rozvoj znalostí dětí o tématu ze všech stran, - jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem,
- jak docílit efektivních výsledků, jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice
a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.   
Charakteristika:
Kurz představí soubor aktivit na základě pohádek
O domečku v lese a O červené Karkulce. Každá
z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích a dalších předmětech. Účastníci se naučí,
- jak mohou děti pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu)
- zvládat matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení (v ČJ a CJ)
- vykonávat tematicky zaměřené pohybové aktivity
a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4.-5. třídu ZŠ.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

DiS Anna Dvořáková

Bc Ludmila Janoušová

Jitka Kosová

Bc. Světlana Kostrounová

Lucie Kudrnová

Mgr. Michaela Lomová

Mgr. Tereza Mašátová

Jaroslava Nedorostová

Eva Pavelková

Jana Písařová

Bc. Eva Seberová

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

Mgr. Hana Váchová

Mgr. Lenka Vaňková

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 08. 12. 2017 - 09. 12. 2017    |    Obsazenost 2    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 2 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zuzana Poláková

Jitka Štědrá

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 16. 02. 2018 - 17. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Metoda Grunlaget
Kdy: 19. 03. 2018 - 20. 03. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou pomoci dětem se „naučit učit se“: jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v procesu učení a jak tyto znalosti uvést v praxi. Seminář vede jediná certifikovaná lektorka pro tuto metodologii v ČR.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 6 účastníků (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petra Auředníková

Jitka Bínová

Martina Hasmanová

Zuzana Poláková

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 13. 04. 2018 - 14. 04. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí


Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 5 účastníků (min 15 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Eva Pužíková

Mgr. Andrea Sudová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Jindřichův Hradec - adresa bude doplněna

Čas 9:30 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Seminář vychází z cílů RVP PV Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 18. 05. 2018 - 19. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
Mgr. Alena Podepřelová
podeprelovazvas.cz
387 007 116
739 027 926
Mgr. Marie Kopečková
kopeckovazvas.cz
389 822 735
605 232 180

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist