Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - vedení škol Následné metodické setkání pro vedoucí ŠD
Kdy: 27. 01. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZŠ Nová Včelnice

Čas zahájení v 9:30 hodin
Lektor Jaroslava Šindelářová
Určeno Absolventi dvoudenního semináře Inspirace pro vedoucí vychovatelky ŠD a ŠK.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Jedná se o následné metodické setkání, určené především k vzájemné výměně zkušeností. Seznámíte se s organizací a prostory pro zájmové vzdělávání v ZŠ Nová Včelnice, budete sdílet náměty na činnosti, které se vám osvědčily. 
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Účastí na tomto setkání splníte bagatelní podporu a obdržíte osvědčení o absolvování 20 hodinového vzdělávání. 
Obsazenost buďte první účastník (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 22. 02. 2020 - 23. 01. 2021    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor lektorský tým
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 100 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Přednášky se konají v SOBOTU; převážně 1x do měsíce. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Splněním těchto podmínek získá uchazeč osvědčení, kterým získává kvalifikaci na pozici asistent pedagoga (platná pro všechny stupně škol).
Obsazenost 18 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

RNDr. Markéta Applová

Zdenka Bajnok Sarauerova

Eva Hečková

Martina Hrebejkova

Petra Hynková

Ivana Kačerová

Monika Kostečková Šifferová

Lenka Krebsova

Sandra Křivánková

Darina Le Guen

Petra Lišková

Jitka Macečková

Lucie Nováková

Kateřina Nováková

Miroslava Šafářová

Martina Vrchotová

Zdenka Zimmelova

Oldřiška Zvoníčková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Typologie MBTI 1 / jen jako součást kurzu Komplexní rozvoj lídršipu
Kdy: 04. 03. 2020 - 05. 03. 2020    |    Obsazenost 12    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno POUZE PRO ÚČASTNÍKY kurzu Komplexní rozvoj lídršipu
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlasta Dušejovská

Mgr. Jakub Jareš

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Ing. EVA Macků

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Jaroslav Novák

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Lenka Pípalová

Bc. Kamil Rosa

Mgr. Pavla Šimková

Mgr. Eva Zemanová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 03. 2020 - 12. 12. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
Rozsah 100 hodin
Cena 8000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • Přednášky se konají v 1. semestru v PÁTEK, ve 2. semestru v PÁTEK a SOBOTU; jednou až dvakrát do měsíce. Studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Splněním těchto podmínek získá uchazeč osvědčení, kterým získává kvalifikaci na pozici asistent pedagoga (platná pro všechny stupně škol).
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 4 účastníci (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Antlová

Hana Matoušová

Martina Průšová

Ing. Jana Smažíková

 Řízení, školský management a ekonomika Komplexní rozvoj lídršipu
Kdy: 23. 03. 2020 - 11. 06. 2020    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas viz poznámky
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Určeno ředitelé škol a školských zařízení
Kategorie Řízení, školský management a ekonomika
Obsah
 1. blok Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty ve vztahu k temperamentu, konflikty 
 2. blok Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace  
 3. blok Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace  
 4. blok Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lídra a týmu
Rozsah 64 hodin
Cena 9800,- Kč
Akreditace 32842/2018-2-986
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • Kurz pořádáme ve spolupráci se společností Viaspirita s.r.o., která je držitelem akreditace MŠMT.
 • 1. blok: pondělí 23. března 2020 od 10 - 17 h; úterý 24. března 2020 od 9 - 16 h

 • 2. blok: pondělí 20. dubna 2020 od 10 - 17 h; úterý 21. dubna 2020 od 9 - 16 h

 • 3. blok: úterý 19. května 2020 od 10 - 17 h; středa 20. května 2020 od 9 - 16 h

 • 4. blok: středa 10. června 2020 od 10 - 17 h; čtvrtek 11. června 2020 od 9 - 16 h

Obsazenost 12 účastníků (min 16 / max 24)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Vlasta Dušejovská

Mgr. Jakub Jareš

RNDr. Jitka Kašparová

Mgr. Eva Macková

Ing. Eva Macků

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Jaroslav Novák

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Barbora Šedivá

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu
Kdy: 06. 05. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Mühlhauserová Hana
Určeno Určeno pro 1. stupeň ZŠ, asistent pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena 910,- Kč
Akreditace 17049/2019-1-723
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníci:
 • se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok
 • porozumí vzdělávacím cílům psaní dle RVP na 1. období, které rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník
 • si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky
 • prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti jejich řešení
 • prohloubí si znalost o správné posloupnosti GF prvků
 • vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní
 • získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní
 • prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe
Obsazenost 1 účastník (min 0 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

LUCIE ŠUTKOVÁ

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist