Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - vedení škol Koučování v denní praxi ředitele školy, informace od ČŠI
Kdy: 26. 09. 2018 - 27. 09. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 2    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Hana Jurásková, PhDr. Jana Bartošová, Mgr. Renata Pechoušková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a procvičíte si některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi při vedení lidí a řešení náročných situací. Vzdělávací program probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování. Druhý den se dozvíte praktické informace z ČŠI. Budete seznámeni s tím, jak inspekce hodnotí vzdělávání a školy, jak konkrétně probíhá inspekce od ohlášení po podepsání zprávy. Dozvíte se, jak může být ČŠI užitečná pro vaši práci.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 6 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Zdenka Voříšková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Šikana a co s ní?
Kdy: 01. 10. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi – nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy- Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe-
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jarmila Bartoňová

Mgr. Irena Bětíková

Bc. Markéta Cimbulková

Mgr. Žaneta Čmugrova

Bc. Yvona Kaňová

Mgr. Marie Kostečková

Mgr Miroslav Pikhart

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro dyslektiky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 10. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah V novém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout atraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku!
Rozsah 8 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavla Horáková

Mgr. Iveta Janošťáková

Bc. Kateřina Morozová

Mgr. Hana Pincová

Mgr. Lenka Vaňková

 Projekty (ZDARMA) S pohádkou to dokážu...Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 03. 10. 2018    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah V kurzu se učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Alena Čekalová

Bc Jana Ficková

Liliana Frühaufová

Tereza Havlová

Dagmar Hybrantová

Alena Keményová

Bc. Jitka Kopnická

Jitka Přibylová

Monika Rothbauerová

Hana Rychlíková

Mgr. Eva Seberová

Mgr. Zuzana Stuchlíková

Šárka Šindelářová

Mgr. Věra Zavadilová

 IKAP - vedení škol Systém evaluace školy
Kdy: 03. 10. 2018 - 04. 10. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor RNDr. Jitka Kašparová, PhDr. Jana Bartošová
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seminář vás bude inspirovat, jak si nastavit funkční evaluační systém, který pomáhá rozvoji školy. Je prakticky zaměřen, lektorka vás seznámí s vlastními výstupy ze své školy, obdržíte množství materiálů k adaptaci pro použití ve vlastní škole. V části druhého dne se dozvíte konkrétní informace k činnosti ČŠI, kritériím hodnocení škol, možné podpoře škol od ČŠI, vlastním průběhu inspekční činnosti ve škole od oznámení až po podepsání inspekční zprávy a protokolu.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku 
Obsazenost 7 účastníků (min 6 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

Mgr. Jana Drdáková

Mgr. Ivana Faflíková

Ing. Jana Hýbková

Mgr. Jiří Johanes

Mgr. Marek Novotný

Mgr. Anna Šubrtová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnostiprohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlenímpodat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběruseznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPVformou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programusdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníkyKurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.11) Tvorba individuálního plánu.12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga Kainráthová

Eva Marková

Marie Milsimrová

Jana Pilařová

Anna Rachačová

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Bc. Zdeňka Šimáková

Mgr. Šárka Šmitmajerová

Bc. Petra Tušová

Jitka Urbanová

Bc. Vendula Váchová

Olga Vavříková

Dana Vesecká

 Projekty (ZDARMA) Nevíte si rady s romskými žáky? Jaká jsou jejich specifika a jak se s nimi dá pracovat? (Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže)
Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Martin Procházka, Jan Chromeček
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Nevíte si rady s romskými žáky? Jaká jsou jejich specifika a jak se s nimi dá pracovat? 

Vzdělávací seminář nejen pro pedagogy je zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek.

Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií.

Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Přihlásit se můžete do 25.9.2018

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Osobnostně sociální rozvoj
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 10. 2018 - 09. 10. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8.00 - 16.00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Kiml
Určeno pedagogům MŠ a 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah
Program bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Rozsah 16 hodin
Cena 2500,- Kč
Akreditace 25164/2016-1-817
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Červená

Miloslava Gajdošová

Olga Kainráthová

Alena Kotrbová

Simona Kromková

Bc. Miluše Lacinová

Pavla Svitáková

Milada Svobodová

Jana Šoberová

Šárka Špačková

 Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 08. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®.
Rozsah 6+2 hodin
Cena 990,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky V ceně kurzu je zahrnuto následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Pohybově rozvojové techniky pro děti mladšího školního věku
Kdy: 10. 10. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pedagogům MŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah • Psychomotorický vývoj dítěte mladšího školního věku • Důležitost soustředění - rozvoj řeči, jemné motoriky • Praktická cvičení, zapojování do pohybových vzorců
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Vezměte s sebou převlečení na cvičení
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Marie Kejíková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
Kdy: 12. 10. 2018 - 26. 04. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 23    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas pátky 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Kiml, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Petra Vávrů, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
Povinné:
 • pololetní test
 • vykonání odborné praxe
 • závěrečná práce
 • závěrečná zkouška
(První platba ve výši 4 000 Kč musí proběhnout před zahájením kurzu, druhá ve výši 3 500 Kč pak během ledna 2019.)
Rozsah 96 + 20 hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagog. praxe Podmínkou studia je maturitní zkouška.
Obsazenost 23 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zdeňka Frantíková

Jitka Hancková

Markéta Holcová

Lenka Knotová

Veronika Kolouchová

Lucie Malá

Štěpánka Marková

Lenka Meinelová

Lynette Melková

Barbora Potclanová

Bc. Josef Raška

Jitka Rothová

Pavla Scheicherová

Eva Schönová

Martin Slunečko

Gabriela Šindelářová

Naděžda Švecová

Tereza Vančatová

Dis. Michaela Vávrová

Bc Jaroslava Vinšová

Marie Zachariášová

Jitka Zobalová

Vendula Žáková

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1 / metodické setkání třídních učitelů a výchovných poradců
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Výchovní poradci či třídní učitelé ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Odkaz na POZVÁNKU

Obsazenost 25 účastníků (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Michal Hanzlík

Mgr. Radka Holá

Mgr. Eva Hrnečková

Mgr. JIří Hůla

Mgr. Petra Chadimová

Ing. Ivana Jiránková

Mgr. Anna Kalivodová

Bc. Veronika Kalkušová

Mgr. Eva Kotrčková

Mgr. Hana Křížová

Mgr. Iva Kumstová

Mgr. Viktorie Kušnirenková

Mgr. Monika Landkammerová

PhDr. Zdeňka Lovčí

Mgr. Tomáš Michal

Bc. Kateřina Morozová

Bc. Lucie Mrvková

Mgr. Bohuna Neumannová

Mgr. Petr Ondřich

Kristýna Palacká

Mgr. Michaela Přibylová

Mgr. Petr Semrád

Mgr. Barbora Ticháčková

Mgr. et Bc. Marika Vostrovska

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 29    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00 - 16:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 29 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Anichobrová

Martina Bucková Klejnová

Miluše Dejová

Eva Došková

Jana Dvořáková

Ing. Ilona Frouzová

Iveta Hantáková

Marie Hlásková

Ing. Eva Chodorová

Michaela Kavanová

Lilija Kosíková

Dagmar Kozáková

Monika Kurková

Hana Lípová

Marie Orlová

Martina Pažinová

Blanka Randlová

DiS. Magda Reichelová

Pavlína Sedláčková

Miluše Schillingová

Gabriela Sirotková

Jan Srnec

Jana Šonková

Gabriela Trantinová

Tereza Vancatova

jaroslav Votruba

Renata Zázvorková

Martina Zelenková

Jiřina Zenlková

 IKAP - uvádějící učitel Lídrem uvnitř
Kdy: 15. 10. 2018 - 16. 10. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno Uvádějícím učitelům na ZŠ / SŠ
Kategorie IKAP - uvádějící učitel
Obsah Role uvádějícího učitele je v českém školství poměrně dlouze zakořeněna, mnohdy však probíhá na formální úrovni odehrávající se na „organizačním poli“. Pojďme společně překročit formalismus a získejme dovednosti pro skutečné vedení lidí; vedení, které je druhému opravdovou pomocí a přitom buduje rovnocenný vztah…  
 • Moje role - uvádějící učitel •
 • Charta - dohoda spolupráce •
 • Očekávání - uzavření kontraktu (uvádějící učitel - začínající učitel) •
 • Zákaznická matice - dodavatel - přítel - partner •
 • Komunikace jako proces - role, cíle, energie •
 • Pyramida budování vztahu - navázaní vztahu, zjištění potřeb, nabídka řešení, závěr •
 • Styly vedení lidí - přikazování - instruování - koučování - delegování •
 • Ego stavy - dotazník - transakční analýza - rodič/dospělý/dítě - komunikace v módu dospělý/dospělý •
 • Generace - kdo jsem já a kdo jsou ti druzí (Baby Boomers, X,Y,Z - charakteristika generací, specifika, tipy pro partnerskou komunikaci) •
 • Typy naslouchání - kosmetické, konverzační, aktivní •
 • 6 technik na zvládání námitek a výmluv 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zdeňka Sedláková

Mgr Martina Černá

Mgr. Zuzana Nováková

Kristýna Palacká

Mgr. Lenka Pecková Šonková

PhDr. Jitka Švecová

 Projekty (ZDARMA) Exkurze do MŠ a ZŠ Jihomoravského kraje - "Organizace předání znalostí v praxi"
Kdy: 16. 10. 2018 - 17. 10. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: Jihomoravský kraj

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Návštěva MŠ Nový Šaldorf - dvoutřídní venkovská mateřská škola s pokročilou úrovní komunitní politiky. ZŠ Strachotice - Malá venkovská škola s prvky komunitní politiky - mimořádně kvalitně přírodní učebna a školní zahrada, pokročilé pojetí enviromentální výchovy. Procházka národním parkem Podyjí s průvodcem.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníkům je hrazeno doprava, ubytování a stravování (nápoje nejsou hrazeny) 
Obsazenost 10 účastníků (min 0 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavla Antošová

Petra Bláhová

Šárka Dibďáková

Jana Dvořáková

Hana Kliková

Renata Koperdáková

Mgr. Milena Peroutková Štencová

DiS. Dagmar Poddaná

Helena Šafránková

Lenka Urbanová

 IKAP - vedení škol Hranice a konflikt
Kdy: 17. 10. 2018 - 18. 10. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Štefan Schwarc
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Hranice a konflikt v pedagogické profesi - zaměříme se na znalost vlastních hranic, hranic žáků a kolegů. Kurz je jen málo teoretický, více sebereflektivní, plný aktivit a her, motivačních videí, příkladů a kazuistik, diskusí a nácviků. Témata, která tvoří páteř našeho setkání: Teorie konfliktu, typologie konfliktu, konfliktní styly, konfliktní kazuistiky ze škol, osobní hranice, profesionální hranice, pedagogická práce na osobní a profesionální úrovni, principy osobní práce s konfliktem a agresivitou včetně zvládání vzteku.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 4 účastníci (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Faflíková

Mgr. Luboš Laczko

Mgr. Roman Rozkošný

Mgr. Anna Šubrtová

 IKAP - metodická setkávání Formativní hodnocení v práci učitele (1) / metodické setkání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
Kdy: 19. 10. 2018 - 20. 10. 2018    |    Obsazenost 20    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Hana Vellánová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Formativní hodnocení v práci učitele - cesta k efektivnímu učení žáků
 • Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.
 • Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.
 • Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (jazyková výchova, 2. třída).
 • Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):
 • vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 
 • připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení,
 • poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,
 • aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,
 • aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).
 • Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí (matematika, 5. třída). Videa průběžně v programu.
 • Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad (videa, žáci 8. tříd ZŠ v Anglii) 
Plán profesního pedagogického rozvoje
Navazující pracovní dílna, ve které si účastníci za účasti lektora:
 • naplánují 1 vyučovací lekci
 • na základě poznatků ze semináře sestaví vlastní plán profesního pedagogického rozvoje zaměřený na uplatnění formativního hodnocení v práci s dětmi
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 20 účastníků (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Jana Drdáková

PaedDr. Alena Ducháčková

Mgr. Iveta Dvořáková

Ing. Marie Hánová

Mgr. Iva Hermannová

Mgr. Martina Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Klára Ludvíková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Tereza Skamenová

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Pavla Stifterová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Kristina Zůbková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 30. 10. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Po absolvování semináře se účastník seznámí s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání a nabídne účastníkům seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 1590,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Veronika Haislerová

Bc., DiS. Jana Hovorková

Michaela Kellingerová

Mgr. Hana Potůčková

Kristýna Sobolová

Jaroslava Svetová

Blanka Svobodová

Jana Šoberová

Blanka Tesařová

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Lenka Bičovská

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Mgr. Petra Chovancová

Mgr. Ivana Krajčiová

Mgr. Julie Pešková

HANA ŠEFRÁNKOVÁ

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Michaela Široká

Mgr. Kamila Štindlová

Mgr. Romana Švestková

Mgr. Hana Váchová

 IKAP - metodická setkávání Jednoduché i sofistikovanější pokusy z fyziky / metodické setkání - fyzika
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno Vyučující fyziky ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Na úvod projdeme základní klasifikaci fyzikálních pokusů, zaměříme se na konstruktivistický přístup - badatelsky orientované vyučování. Setkání bude laděno převážně prakticky - získáte více jak padesátku tipů na pokusy z oblasti termiky a aerostatiky.
Témata setkání
 1. Aktuální a průběžné výsledky mezinárodních testování TIMSS a PISA v přírodovědné oblasti
 2. Klasifikace pokusů ve fyzice 
 3. Konstruktivistické přístupy ve výuce přírodovědných předmětů 
 4. Laboratorní úlohy z okresních kol fyzikální olympiády
 5. Experimenty z termiky

 • termometrie
 • kalorimetrie
 • termokinetika
 • termodynamika

 1. Experimenty z aerostatiky
 • existence vzduchu
 • tíha vzduchu
 • projevy atmosférického tlaku
 • Pascalův zákon
 • Archimedův zákon pro plyny
 • přetlak
 • podtlak
 • experimenty s vývěvou
 • projevy při změně vnitřní energie
 • těžké plyny
 • práce plynu
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Batystová

Mgr. Martin Günzel

Mgr. Hana Chlapcová

Mgr. Eva Košková

Mgr. Milan Kramár

Mgr. Alena Maříková

Mgr. Michaela Mašková

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Jitka Pazderová

Mgr. Petr Syrovátka

Mgr. Libuše Špinglová

Mgr Vratislav Ulrich

 IKAP - vedení škol Teorie typů - praktické poznávání sebe i druhých
Kdy: 07. 11. 2018 - 08. 11. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Šárka Miková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Porozumíme tomu, jaké jsou naše vrozené potřeby, co nás motivuje a co nás vyčerpává. Zjistíme, co ovlivňuje naše chování a jaké to má dopady na naší komunikaci a spolupráci s druhými lidmi. Na tento seminář navazuje druhá část "Sám sobě lídrem - lídrem všech.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Informace o semináři a lektorce,  odkaz na pozvánku
Obsazenost 1 účastník (min 16 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Bučinová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 11. 2018 - 09. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno učitele ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.
Rozsah 16 hodin
Cena 4000,- Kč
Akreditace 28341/2017-1-1132
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 12. 11. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:: 1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů 2. zabývat způsoby jak provádět vybrané pokusy s dětmi 3. diskutovat jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů 4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1490,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dagmar Lošková

 IKAP - metodická setkávání Jak se nevzdat pohybových aktivit žáků a uchovat si
Kdy: 13. 11. 2018 - 14. 11. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Libuše Černá
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Hlavním tématem setkání bude bezpečnost a ochrana zdraví žáků při školních i mimoškolních činnostech zaměřených především na tělocvik, a to se soudní znalkyní a specialistkou na BOZP. Vedle množství praktických příkladů získáte podněty na všechny potřebné dokumenty, které chrání vedoucího akce před případnými stěžovateli.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlastislav Činovský

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Lukáš Erhart

Bc. Michaela Hálová

Mgr. Stanislav Hlavatý

Mgr Miroslava Hudková

Mgr. Pavel Chalupa

Mgr. Miloš Jindra

Mgr. Roman Kneifl

Mgr Radka Křížová

Mgr. Pavel Kún

Mgr. Ladislav Lád

PaedDr. Alena Linhartová

Mgr. Dagmar Minaříková

Mgr. Pavel Pech

Mgr. Dušan Pilík

Mgr. Michaela Pischeková

Mgr Lucie Rosenfelderová

Mgr. Tomáš Skolka

Mgr. Hana Skolková

Mgr. Michal Stropek

Mgr. Petr Syrový

Ing. Mgr. Petra Šálková Dufková

Ing. Ph.D. Markéta Švajnerová

Bc. Jana Záhorková

 IKAP - metodická setkávání Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny / metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.Seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti.
 2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
 3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání Projekt je určen pouze pro vyučující ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Jana Kříhová

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Marcela Zájedová

 IKAP - vedení škol Sám sobě lídrem - lídrem všech
Kdy: 22. 11. 2018 - 23. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 13:30 h.
Lektor Mgr. Šárka Miková
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Navazující seminář - aplikace Teorie typů na komunikaci, motivaci a vedení lidí. Zdokonalíte se ve vedení lidí, podpoře spolupráce v týmu, zlepšíte komunikaci a předejdete tak vzniku konfliktních situací.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost buďte první účastník (min 16 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s iPadem: smysluplné zavádění ICT do výuky základní školy
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Vše v klidu, pěkně od začátku - základní nastavení a ovládání iPadu, propojení s další technikou. Vyzkoušíme fotografování a natáčení (iMovie), střih videa i klíčování na zelenou barvu. Seznámíme se s aplikacemi na tvorbu pracovních listů i elektronických nástěnek. 41792/2015-1-985
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Lucie Šimánková

Hana Břicháčková

Liliana Frühaufová

Jindřiška Javorská

Veronika Musilová

Bc. Eva Pekařová

Bc. Blanka Shorná

Mgr. Marika Součková

Květa Svobodová

Gabriela Šubardová

 IKAP - vedení škol Hodnocení pedagogických pracovníků, koučování v denní praxi ředitele školy
Kdy: 06. 12. 2018 - 07. 12. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas začátek 9:00, konec druhý den ve 14:00.
Lektor Mgr. Irena Trojanová PhD., Mgr. Hana Jurásková,
Určeno ředitelé, zástupci ředitelů, pedagogičtí pracovníci, kteří vedou další pedagogické pracovníky (ZŠ/SŠ)
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah
 • HODNOCENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Lektor: Mgr. Irena Trojanová, PhD. Hodnocení pracovníků je nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka. Hodnotit své učitele musí tedy i ředitel školy. Je to ale mnohem obtížnější. Práce učitele je různorodá a její výsledky jsou často obtížně uchopitelné. Co všechno je tedy možné v práci učitele objektivně hodnotit? Jaké nástroje využít? A může někdo řediteli školy s hodnocením učitelů pomoci? Obsahem semináře je nalezení odpovědí na tyto otázky včetně získání množství materiálů okamžitě využitelných v praxi ředitelů škol a školských zařízení. 
 • KOUČOVÁNÍ V DENNÍ PRAXI ŘEDITELE ŠKOLY Lektor: Mgr. Hana Jurásková Součástí rozvoje školy je podpora zaměstnanců. Nejefektivnější je koučovací způsob podpory a vedení lidí. V tomto programu se seznámíte s podstatou koučování a procvičíte si některé postupy, které můžete aplikovat v každodenní praxi. Vzdělávací program probíhá aktivní formou, střídají se fáze vysvětlování a procvičování. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Odkaz na POZVÁNKU
Obsazenost 4 účastníci (min 6 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dana Houzarová

Mgr. Roman Rozkošný

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Zdenka Voříšková

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 17. 12. 2018 - 18. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků.

Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Kurz poučený - První pomoc prožitkem - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 07. 01. 2019 - 08. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hlavatce č.2, 391 73 Hlavatce; okr. Tábor

Čas od 14:00 hod
Lektor
Určeno Pedagogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy a další
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Forma studia: kombinovaná • 10 hodin studia formou e-learningu • 5,5 hodiny - prezenční akce – přednáška + hands-on workshop • 8,5 hodiny - prožitkový seminář
Rozsah 24 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace MSMT-32732/2016-2-1006
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Třídní učitel Osobnostně sociální rozvoj skrze etickou výchovu
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 08. 01. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice

Čas 8:30 - 15:15
Lektor PhDr. František Rozum
Určeno vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ
Kategorie Třídní učitel
Obsah Etická výchova má ambici působit na rozvoj prosociálního chování žáků, stává se tak účinnou prevencí šikany. Jde o komplexní program, který se zabývá nejen obsahem (jednotlivá témata), ale i výchovným stylem pedagoga. Získáte řadu inspiračních materiálů využitelných ve výuce.
Rozsah 8 hodin
Cena 990,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Vaňurová

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s iPadem: smysluplné využití ICT při volnočasových aktivitách
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Vše v klidu, pěkně od začátku - vedle základního nastavení a ovládání iPadu se zaměříme na fotografování a natáčení, střih videa, ale i klíčování na zelenou barvu. Otevřeme téma klubového zpravodajství a tvorbu komiksu (Halfton, Ballon, Comic Puppets). Pronikneme i mezi vzdělávací "on-line" komunity.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ II.
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 01. 2019 - 10. 01. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Lucie Čechová
Určeno učitele ZŠ a SŠ různých cizích jazyků
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem celé dvoudenní akce je zvýšení odborné, metodické a didaktické úrovně všech účastníků cizích jazyků na různých typech škol, získání praktických a lehce využitelných aktivit, her, portálů a materiálů do výuky, zvýšení motivace a zapojení všech žáků ve třídě, ale také motivace vyučujících samotných, neboť jen motivovaný a akční učitel s neotřelými nápady může motivovat a podporovat své žáky ve výuce, ovlivňovat jejich cestu v rámci cizího jazyka a budoucího povolání, ale také zkvalitnit proces učení a nabídnout všem žákům různé možnosti k učení. Přidanou hodnotou je i setkání pedagogů z různých typů škol, kteří díky diskusi mohou načerpat nové nápady, sdílet své zkušenosti, propojit své znalosti z cizích jazyků i napříč různými předměty v různých školách, reflektovat své zkušenosti a potíže z praxe s ostatními, kteří sdílejí stejnou nebo naopak jinou zkušenost.
Rozsah 16 hodin
Cena 4000,- Kč
Akreditace 28341/2017-1-1132
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Pohyb jako součást psychomotorického rozvoje u dětí ze sociálně-znevýhodnění prostředí
Kdy: 11. 01. 2019 - 12. 01. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10.00hod
Lektor MUDr. Světlana Holubová
Určeno pro učitele 1. a 2.stupně ZŠ - v rámci projektu BOS
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah • Somatomotorický vývoj u dětí • Důležitost podpory základních pohybových vzorců ve škole a v rodině • Psychika a pohyb – vizualizace, práce s pomůckami • Pohyb a hudba
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

1.den teorie + praxe

2.den  praktická cvičení- ukázky a výuka jednotlivých cviků

Obsazenost 2 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana KINCLOVÁ

Bc. Jana Skaláková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 02. 02. 2019 - 01. 02. 2020    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

ORGANIZÁTOR: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Obsazenost 12 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Renata Borkovcová

Eva Došková

Bc. Sabina Dvořáková

Renata Fau

Ing. Ilona Frouzová

Mgr. Veronika Holická

Eva Housková

Michaela Konopická

Barbora Loubalová

Jaroslav Votruba

Mgr. Romana Zíková

Hedvika Žíttová

 Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
Kdy: 08. 02. 2019 - 09. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9.00hod
Lektor Mgr. Miroslava Škardová
Určeno pedagogům MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
– problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
– metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
– metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

11) Tvorba individuálního plánu.

12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu

Rozsah 16 hodin
Cena 1900,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Polytechnické aktivity: motivace k technickému a přírodovědnému vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 8:30 - 15:15
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno vyučující ZŠ, DDM, ZUŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Absolvent kurzu dokáže pojmenovat pojem technická gramotnost. Vhodně kombinuje a modifikuje konstrukční úlohy se stavebnicemi, podle potřeby navrhuje nové aktivity; je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy badatelsky orientované výuky. Vybrané aktivity doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky. 
Témata semináře: 
 1. Technická gramotnost v primárním vzdělávání a sekundárním vzdělávání.  
 2. Konstrukční úlohy s normálními stavebnicemi LEGO i se speciálními stavebnicemi LEGO Education. Tematické úlohy zadávané slovně, písemně a obrazově. 
 3. Jednoduché debrujárské pokusy pro děti staršího školního věku: experimenty z posledních ročníků Poháru vědy; 8 aktivit měření základních fyzikálních veličin se systémem FOSS  
 4. 3D tisk a 3D modelování pomůcek na experimentování: modelování tělesa v Google SketchUp a Solidworks; příprava modelu pro 3D tisk; tisk na 3D tiskárně 
 5. Sdílení zkušeností účastníků, reflexe semináře 
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace v procesu schvalování; do dne konání bude číslo přiděleno
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Správní řízení v praxi mateřské školy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 19. 03. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah • Shrnutí aktuální právní úpravy, případy rozhodování ve správním řízení v praxi mateřské školy • Průběh správního řízení zahájeného na žádost (zejména přijímání k předškolnímu vzdělávání) a správního řízení zahájeného z moci úřední (zejména ukončení předškolního vzdělávání a ukončení individuálního vzdělávání dítěte) a) činnosti: zahájení řízení, získávání podkladů k vydání rozhodnutí, vydání rozhodnutí, počítání lhůt, doručování, b) tvorba dokumentace: vedení spisu, obsahové náležitosti jednotlivých dokumentů (zejména rozhodnutí) • Rozbor dokumentů, chybné a správné postupy • Porovnání správního řízení s některými jinými činnostmi mateřské školy (např. oznámení o zahájení a ukončení individuálního vzdělávání dítěte, postup při neplnění povinností předškolního vzdělávání) • Dotazy
Rozsah 5 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Cílem semináře je demonstrovat použití pravidel správního řízení na typických případech správního řízení v prvním stupni v praxi mateřské školy.Přihlášené účastníky žádáme aby s předstihem zaslali informaci, kterou by nejvíce potřebovali vysvětlit. 
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc Lenka Karasová

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní? - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 26. 04. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod 
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod 
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod 
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod 
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod 
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Andrea Sudová

 Projekty (ZDARMA) Šikana a co s ní?- Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 29. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
1. Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky - 0,5hod
2. Zákonitosti a principy, které hrají roli při vzniku a rozšíření šikany - 0,5hod
3. Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a vynucení ve školském systému - 1hod
4. Prevence - vytvoření kritických indikátorů, (nášlapných min), které signalizují pobyt v „zakázaném pásmu“ a varují v prvopočátku - 2hod
5. Vytvoření struktury a systému řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe - 1,5hod
6. Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat. Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel - 1,5hod
7. Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny - 1hod
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Lepší orientaci v problematice a nepřehledném terénu v praxi; Nastavení indikátorů signalizujících nastupující krize a problémy; Nástroje nejen na prevenci, ale i na řešení vzniklých problémů + příklady z praxe; Nastavení pravidel a aktivní tvorba a péče o vhodné vnitřní klima jako ideální formu prevence; Větší zaměření na skutečné prvopočáteční příčiny a tím na efektivní prevenci.
Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Karolína Lamačová

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 05. 10. 2019 - 01. 08. 2020    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková, PhDr. František Rozum
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 3 účastníci (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Korandová

Václav Pech

Milan Tábořík

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist