Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Kurz ADHD ve třídě, školní družině
Kdy: 26. 03. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:00 - 16:00
Lektor Jaroslava Budíková
Určeno pouze pro pedagogy
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem semináře je účastníkům objasnit: 
 • ADHD příčiny, projevy
 • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD 
 • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD 
 • Účastníci získají: 
 • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD 
 • metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací 
 • metody pro práci se třídou 
 • možnosti spolupráce s rodiči 
 • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny
 • Rozsah 10 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Pozor změna  začátku semináře - již v 8:00 hod.
  Obsazenost 19 účastníků (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Kateřina Čurdová

  Bc. Nela Fenigbauerová

  Mgr Kristýna Filipová

  Bc. Hedvika Jechová

  Michala Klímová

  Bc. Zuzana Kolářová

  Petra Komžáková

  Marta Krausová

  Ivana Krpatová

  Bc. Jaroslava Malá

  Mgr. Petra Martíšková

  Bc Romana Matoušková

  Tereza Mládková

  DiS. Lucie Nováková

  Mgr. Jana Průšová

  Lucie Řežábová

  Jitka Štědrá

  Mgr. Dagmar Tupá

  Mgr Lenka Vaňková

   Informační a komunikační technologie Jak na Šablony pro ZUŠ
  Kdy: 27. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas od 9:00
  Lektor Mgr. Miroslav Pikhart
  Určeno pro ředitele a zástupce ZUŠ
  Kategorie Informační a komunikační technologie
  Obsah

  Pomoc se zpracováním žádostí výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II v systému IS KP14+.

  Zodpovězení otázek spojených s vyplňováním žádostí.

  Rozsah 4 hodiny
  Cena 190,- Kč
  Akreditace není akreditováno
  Poznámky

  Podmínkou účasti je:

  • založený účet na portálu IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/
  • představa o šablonách, které hodláte realizovat

  MAX. 10 OSOB!

  Jste nebo budete přihlášeni na tento seminář a chcete pomoci s registrací na portál IS KP14+, zavolejte nám (Mgr. Marie Kopečková, 389 822 735).

  Obsazenost buďte první účastník (min 3 / max 10)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Informační a komunikační technologie Jak na Šablony pro ZUŠ
  Kdy: 04. 04. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas od 9:00
  Lektor Mgr. Miroslav Pikhart
  Určeno pro ředitele a zástupce ZUŠ
  Kategorie Informační a komunikační technologie
  Obsah

  Pomoc se zpracováním žádostí výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II v systému IS KP14+.

  Zodpovězení otázek spojených s vyplňováním žádostí.


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 190,- Kč
  Akreditace není akreditováno
  Poznámky

  Podmínkou účasti je:

  • založený účet na portálu IS KP14+  https://mseu.mssf.cz/
  • představa o šablonách, které hodláte realizovat

  MAX. 10 OSOB!

  Jste nebo budete přihlášeni na tento seminář a chcete pomoci s registrací na portál IS KP14+, zavolejte nám (Mgr. Tomáš Vašek, 387 007 112).

  Obsazenost buďte první účastník (min 3 / max 10)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Projekty (ZDARMA) S pohádkou to dokážu...
  Kdy: 10. 04. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:00
  Lektor Mgr. Sylvie Doláková
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah V kurzu se učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Dagmar Hybrantová

  Mgr. Hana Měkutová

  Monika Rothbauerová

  Mgr. Eva Seberová

   Inspirace Kettlebell = metodika silového tréninku
  Kdy: 10. 04. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: Hotel MAS, Sezimovo Ústí

  Čas 8.30 - 11.45
  Lektor Vlastimil Vácha, DiS.
  Určeno Učitelé tělocviku na 2. st. ZŠ, SŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení. Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost, ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. V teoretické části probereme mýty o silovém tréninku, základní přípravu: resety - vlastní váha - kettlebell; silové vs. výbušné cviky; teorii 4 kvadrantů a obecnou fyzickou přípravu. V praktické části se zaměříme na základní cviky: resety = program založený na základních pohybových vzorech člověka, dýchání, mobilita, flexibilita a pohyb, "odžidlení", posílení úchopu, srovnání asymetrií a dysbalancí, posílení "jádra" / břicha, posílení posteriorního řetězce; vlastní váha = dokonalé zvládnutí techniky; pohyby jsou důležitější než svaly; KB5 = příruční tělocvična; program základní úrovně KB1: horní tlak (klik); horní tah (výdrž ve visu); spodní tlak (pohárový dřep s kettlebell); spodní tah (kettlebell swing); "pátý element" (kettlebell get-up). Sportovní oblečení s sebou (boty nejsou nutné).
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání - Hotel MAS Sezimovo Ústí, tělocvična 2. patro. Vlastimil Vácha, DiS. k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, že má „práci“, která ho baví a ve které nachází smysl; je radost pomáhat lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
  Obsazenost 6 účastníků (min 5 / max 9)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Miroslava Deimová

  Mgr Václav Hegenbart

  Mgr. Petr Herma

  Mgr. Dagmar Holotová

  Tatiana Kučerova

  Mgr. Jana Skřivánková

   Inspirace STISK, TISK, OTISK, POTISK
  Kdy: 12. 04. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 8.30 - 12.45
  Lektor MgA. Eva Volfová
  Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
  Kategorie Inspirace
  Obsah Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou STISK, TISK, OTISK, POTISK realizovanou se žáky základní školy. Analýza učebních úloh otevře možnosti poznávání výtvarného jazyka grafickými technikami, prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.
  Rozsah 5 hodin
  Cena 600,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. MgA. Eva Volfová je výtvarnice, ilustrátorka a učitelka výtvarné výchovy. Ve výtvarné práci s dětmi s oblibou přenáší současné umělecké postupy a technologie do běžného života základní školy. Zaměřuje se na moderní pojetí výtvarné výchovy a integraci současné vizuální kultury do výuky.
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Věra Koutná

  Mgr. Olga Makovcová

  Mgr. Lenka Nosková

  Dagmar Pavlů

   Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
  Kdy: 13. 04. 2018 - 14. 04. 2018    |    Obsazenost 21    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

  Čas 10:00
  Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
  Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
  Rozsah 16 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Obsazenost 21 účastníků (min 15 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Pavlína Bednářová

  Miroslava Bendová

  Mgr. Kateřina Burgstallerová

  Bc. Jitka Čápová

  Martina Dobosiová

  Mgr. Iva Eybertová

  Mgr. Kateřina Fialová

  Bc Jana Ficková

  Mgr. Klára Foitová

  Mgr. Petra Chovancová

  Halka Jánová

  Mgr. Lenka Jindová

  Marta Krausová

  Bc. Eva Kuklová

  Mgr. Renata Nováková

  Mgr. Eva Pužíková

  Mgr. Andrea Sudová

  Mgr. Tereza Šindelářová

  Mgr. Hana Váchová

  Bc. Jana Veselá

  Mgr. Tereza Vojtíšková

   Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
  Kdy: 16. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Petra Vávrů
  Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
  Kategorie Inspirace
  Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 620,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
  Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Markéta Beránková

  Veronika Caisová

  Šárka Čížková

  Zuzana Kocourková

  Alena Kratochvílová

  Mgr. Lenka Kultová

  Lenka Lejčarová

  Mgr. Dagmar Lošková

  Mgr Lenka Macháčková

  Mgr. Zuzana Malinská

  Mgr. Gabriela Růžičková

  Jana Staňková

  Ing. Andrea Šanderová

  Monika Vlčková

  Mgr. Andrea Zíbarová

   1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: ČESKO-RAKOUSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM FENIX, Revoluční 245, České Velenice

  Čas 9:30 - 15:00
  Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
  Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
  Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
  Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Seminář vychází z cílů RVP PV Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 18)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Victoria Eguren-Sanz

  Gülsha Hizli

  Katarzyna Kania

  Eren Katzenberger

  Romana Kinclová

  Mag. Andrea Köhler

  Stefan Lehner

  Zeliha Nur Kormaz Saygin

  Katalin O\'Shea

  Kathrin Schoberwalter

  Yvona Soukupová

  Anna Stertischnik

   Inspirace Dějepis před školou
  Kdy: 18. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Bohuslav Hora
  Určeno Učitelé dějepisu na 2. st. či víceletých G, ale i SOŠ a SOU
  Kategorie Inspirace
  Obsah
  • ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou; třeba tam u vás také stojí pomník. Naplánujeme si společně se žáky jednoduchý projekt, navrhneme si nástroje ke zpracování jednotlivých etap, třeba za pomoci ICT, rozdělíme si jednotlivé úkoly mezi sebe
  • najdeme si vhodné zdroje, společně je budeme třídit a vyhodnocovat. Připravíme si scénář a natočíme jednoduchý videoklip. Rozhodneme se, které z nich použijeme a sestříháme do krátkého filmu. Exportujeme do kanálu YouTube a umístíme odkaz na webové stránky školy.
  • naplánujeme si jednoduchou exkurzi za pomoci Google maps. Projedeme se na čerstvém vzduchu, vyfotíme potřebná místa, nafilmujeme krátké záběry a stříháme dokument o naší exkurzi. Sestříháme a znovu exportujeme, sdílíme.
  • vyhodnotíme, co jsme se naučili, posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.
  Pokud máte svůj "chytrý telefon" či tablet, bude užitečné, pokud si vezmete tyto technologie s sebou. Bude pro vás přínosnější, pokud vše vyzkoušíte na vlastním zařízení. Není však nutné, budeme pro vás mít k zapůjčení tablety. 
  Poznámka pod čarou: vše uvedené se máme společně naučit, není tak předem zapotřebí žádných specializovaných znalostí.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 650,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  mgr Jan Pokusný

   Projekty (ZDARMA) Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 18. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 11:00 - 16:00
  Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Seminář prohloubí znalosti o metodách řízení fyziologického rozvoje řeči, o podmínkách pro správný rozvoj řeči. Seznámí posluchače také s příčinami a projevy jednotlivých poruch. Posluchači dostanou praktické rady. Všechny praktické poznatky, různá cvičení a hry si vyzkouší na vlastní kůži.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Účastníci si přinesou malé zrcátko.
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Třídnické hodiny skrze etickou výchovu
  Kdy: 19. 04. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor PhDr. Rozum František
  Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastníci zjistí, jak využívat potenciál témat etické výchovy nejen jako samostatného předmětu, ale seznámí se i s možnostmi integrace témat do stávajících předmětů. Cíl etické výchovy "prosociální chování" je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu etické výchovy je nezbytné porozumění výchovnému stylu učitele i specifické metodice „postojových témat“. Absolventi získají tipy na vzdělávací materiály, sborníky aktivit, zpracovanou kompletní lekci i příručku "Začínáme s etickou výchovou".  Rozsah 6 hodin
  Cena 590,- Kč
  Akreditace
  Poznámky PhDr. František Rozum má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Romana Marešová

   Inspirace Dramatická výchova - inspiromat školního představení
  Kdy: 24. 04. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Ivana Neumannová
  Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Ivana Neumannová - kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy,  ředitelky málotřídní školy a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské recitace a dětské scény.
  Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Stanislava Jírovcová

  Mgr. Jana Jišová

  Mgr. Dagmar Lošková

  Bc. Eva Miglová

  Mgr. Věra Radová

  Mgr. Helena Šimurdová

  Mgr. Tereza Vojtíšková

  Josef Vrba

  Mgr. Svatava Zíchová

   Inspirace Bruncvík a lev - praktická ukázka spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti
  Kdy: 25. 04. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12:15
  Lektor Mgr. Radka Běhalová
  Určeno Vyučující 1.st, učitelé ČJ 2. st. a víceletých gymnázií, vychovatelé školní družiny
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi. Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. stupně a gymnázia.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 490,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře. 
  Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mg. Hana Doležalová

  Mgr. Klára Dvořáková

  Mgr. Ph.D. Hana Jílková

  Mgr. Hana Křížová

  Mgr. Filip Myler

  Mgr. Magda Palkovičová

  Mgr. Gabriela Štrosserová

  Mgr. Veronika Ťoupalová

  Mgr. Iva Valentová

   Projekty (ZDARMA) Mandalové zdobení textilu (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 25. 04. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 13 - 16:30
  Lektor Karla Hátleová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Seminář je zaměřený na techniku zdobení textilu přes šablony. Tato technika je velmi vhodná pro práci s dětmi, je nenáročná a výsledky jsou až překvapivě skvělé. Účastníci se dozvědí o vhodnosti a nevhodnosti barev dostupných na našem trhu, o principech přípravy textilu ke zdobení, o technice šablonování a také o zásadách péče o hotový výrobek. V praktické části semináře si účastníci nazdobí donesený textil za pomoci mnoha druhů šablon. Barvy, pomůcky a zapůjčení šablon je v ceně kurzu. Na seminář si doneste vlastní textil (velmi dobře vypadá i textil tmavý a lze zdobit jakýkoli materiál).

  Rozsah 4 hodiny
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky

  Nezapomeňte si PRACOVNÍ OBLEČENÍ, a pokud potřebujete, pak i BRÝLE!

  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 12)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Kateřina Martíšková

  Mgr. Eva Pužíková

   Projekty (ZDARMA) Pedagogická diagnostika (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 26. 04. 2018    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 16:30
  Lektor Mgr. Světlana Drábová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ (1. – 2. třída ZŠ), kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky. Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokladu pro usnadnění přechodu dětí do vzdělávacího systému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v předškolním a v mladším školním věku, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky.
  Obsah semináře:
  - Základní terminologie
  - Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky
  - Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
  - Diagnostika úrovně percepce
  - Diagnostika chování dítěte
  - Diagnostika komunikačních dovedností
  - Problematika vztahu pedagog a rodič
  - Spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení


  Rozsah 8 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 19 účastníků (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Květoslava Bartoňová

  Dis. Šárka Dibďáková

  Bc. Kristýna Drdáková

  Bc. Lenka Faturová

  Iva Fričková

  Irena Frnková

  Bc. Kamila Gucko

  Zdeňka Havlová

  Dagmar Hybrantová

  Bc Ludmila Janoušová

  Bc Lenka Karasová

  Dis Eva Lojková

  Bc. Martina Marková

  Magda Mikšovská

  Monika Rothbauerová

  Mgr. Eva Seberová

  Hana Šefránková

  Mgr. Dagmar Tupá

  Zlata Vlachová

   Inspirace Chemie bez chemikálií aneb Experimentujeme ve školní lavici
  Kdy: 26. 04. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 11.45
  Lektor Ing. Milan Bumerl, CSc.
  Určeno Učitelé chemie na 2. st. ZŠ a SŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. I krátký jednoduchý pokus může vzbudit u žáků zájem o tento obor. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně dostupné v domácnosti v kuchyni nebo koupelně. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků. Pokusy, se kterými se seznámíme: pH indikátor z červeného zelí; pokusy s CO2; hasicí přístroj; složení barviv – chromatografické dělení; tvrdost vody; sopka; faraónův had; hoří – nehoří?; vodivost roztoků; elektrochemický článek; důkaz škrobu.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 510,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Ing. Milan Bumerl, CSc. studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha, od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
  Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Iva Hemerová

  Mgr. Šárka Ležečková

  Bc. Milena Mikesková

   Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
  Kdy: 27. 04. 2018 - 28. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

  Čas 10:00
  Lektor Bc. Martin Procházka
  Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah

  Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.

  Rozsah 16 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 1 účastník (min 13 / max 13)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Jitka Štědrá

   Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
  Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

  Čas 9.00 - 14.00
  Lektor Mgr. Petra Vávrů
  Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
  Kategorie Inspirace
  Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.


  Rozsah 6 hodin
  Cena 620,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
  Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Miroslav Franěk

  Růžena Kolářová

  Mgr. Věra Koutná

  Mgr. Miroslava Mácová

  Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková

  Mgr. Lenka Nosková

  Mgr. Hana Potůčková

  Jitka Richtrová

  Mgr. Dagmar Tupá

  Iveta Valentová

   Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
  Kdy: 09. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Iveta Marušáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  MGR. LENKA MACKŮ

   Projekty (ZDARMA) Aktuální otázky logopedie (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 11. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 14:00
  Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Společně se zamyslíme nad otázkami: dyslálie, opožděného vývoje řeči, dysfazie… Názorně si ukážeme jednotlivé postupy nápodoby a potřebných artikulačních cvičení. Ukážeme, jak se vyvarovat případných chyb. Vymezíme základní metody logopedické prevence. Dotkneme se i tématu nadměrného používání TV, mobilních telefonů a tabletů.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Účastníci si přinesou malé zrcátko.
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
  Kdy: 14. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Lenka Korčáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

  Rozsah 6+2 hodin
  Cena 950,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
  Kdy: 15. 05. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Lenka Hromadová
  Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Lenka Dvořáková

  Mgr. Ivana Michalová

   Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
  Kdy: 16. 05. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
  Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
  Kategorie Inspirace
  Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.
  Rozsah 6 hodin
  Cena 690,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
  Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  RNDr. Hana Andrejchová

  Ing Radka Hodková

  Mgr. Marie Chroustová

  Brenda Jechová

  Mgr. Jan Podolák

   Projekty (ZDARMA) Mokré plstění (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 22. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 13 - 16:30
  Lektor Karla Hátleová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Na semináři se účastníci naučí techniku plstění za mokra, která je velmi vhodná pro práci s dětmi. V teoretické části semináře se účastníci dozvědí o rozdílnostech mezi druhy vln, o potřebách a pomůckách k plstění a o péči o hotové výrobky. V praktické části si pak vyrobí plstěný výrobek, který si odnesou domů. Na výběr je výroba plstěného mýdla, hudebního nástroje pro nejmenší, nebo malé taštičky.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky

  Nezapomeňte si PRACOVNÍ OBLEČENÍ, a pokud potřebujete, pak i BRÝLE!

  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Ucelený systém hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
  Kdy: 23. 05. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Iveta Marušáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Ivana Maříková

  Mgr. Jana Volková

  Mgr. Jana Vomáčková

  Mgr. Hana Vondřičková

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
  Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019    |    Obsazenost 23    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas soboty 9:00 - 16:00
  Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
  Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.
  Rozsah 96 + 20 hodin
  Cena 7500,- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
  Obsazenost 23 účastníků (min 10 / max 25)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Dana Benešová

  Mgr. Petr Centko

  Roman Herák

  DiS Marie Kiliánová

  Petra Kosobudová

  Lenka Kukačková

  Lenka Kurincová Řezáčová

  Hana Líkařová

  Lucie Mašková

  Veronika Novotná

  Michaela Papoušková

  DiS. Kateřina Pěstová

  Iveta Radová

  Jana Rolnikova

  ing. Jolana Smolová

  DiS. Daniela Spěváková

  Lenka Šabatková

  Petra ŠVARCOVA

  Lenka Šveďuková

  Radka Třísková

  Pavla Tůmová

  Aneta Tvarohová

  Kristýna Vodňanská

   Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 19. 09. 2018 - 12. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 14:00 - 17:00
  Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
  Určeno učitelům v MŠ
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
  Rozsah 60 hodin
  Cena 6000,- Kč
  Akreditace 32691/2016-1-1032
  Poznámky
  Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 12)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Bc. Michala Anderlová

  Michaela Kolářová

  Veronika Musilová

  Jiřina Šináglová

  Radka Vejvodová

   Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas od 9.00hod
  Lektor Mgr. Miroslava Škardová
  Určeno pedagogům MŠ
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
  prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
  podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
  seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
  formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
  sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
  Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

  2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

  3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

  4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

  5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

  6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
  – problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
  – metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
  – metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

  7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

  8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

  9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

  10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

  11) Tvorba individuálního plánu.

  12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
  Rozsah 16 hodin
  Cena 1900,- Kč
  Akreditace 32691/2016-1-1032
  Poznámky
  Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 17)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Eva Marková

  Jana Pilařová

  Anna Rachačová

  Bc. Zdeňka Šimáková

  Bc. Petra Tušová

  Olga Vavříková

  Dana Vesecká

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
  Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 09:00 - 16:00
  Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
  Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti 
  - obecné a sociální pedagogiky
  - obecné a sociální psychologie 
  - teorie výchovy 
  - pedagogické diagnostik 
  - pedagogické psychologie, 
  … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
  Rozsah 96+20 hodin
  Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky

  Podmínkou studia je maturitní zkouška.

  Obsazenost 10 účastníků (min 14 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Marie Hlásková

  Simona Jandová

  Jaroslava Kupková

  Martina Pažinová

  Pavlína Sedláčková

  Gabriela Sirotková

  Gabriela Trantinová

  Alena Třebická

  Renata Zázvorková

  Martina Zelenková

   Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
  Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas od 9.00hod
  Lektor Mgr. Miroslava Škardová
  Určeno pedagogům MŠ
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
  prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
  podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
  seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
  formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
  sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
  Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

  2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

  3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

  4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

  5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

  6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
  – problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
  – metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
  – metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

  7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

  8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

  9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

  10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

  11) Tvorba individuálního plánu.

  12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu
  Rozsah 16 hodin
  Cena 1900,- Kč
  Akreditace 32691/2016-1-1032
  Poznámky
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 17)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Hana Břicháčková

  Jindřiška Javorská

  Veronika Musilová

  Květa Svobodová

  Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
  Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

  Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
  Mgr. Iveta Bašná
  basna@zvas.cz
  387 007 116
  739 027 926
  Mgr. Marie Kopečková
  kopeckova@zvas.cz
  389 822 735
  605 232 180

  ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist