Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 11. 09. 2017 - 20. 11. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: malá tělocvična Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor

Čas od 18:00 do 19:00
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah
V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné.
Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. 
Rozsah 10 hodin
Cena 460,- Kč
Akreditace 18454/2014-1-654
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč
 • 10 lekcí/460,-Kč 
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 13. 09. 2017 - 17. 01. 2018    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Jana Bartová

Bc. Lucie Hábichová

Kristýna Kadlčíková

Mgr. Anna Martínková

Mgr. Petra Martíšková

Zuzana Poláková

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

Jolana Tůmová

Mgr. Štěpánka Žáková

 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) Jak předcházet bolestem zad
Kdy: 14. 09. 2017 - 23. 11. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: Domov mládeže - Komenského 2235, Tábor

Čas od 18:30 do 19:30
Lektor Mgr. Eva Vaňková
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
Obsah
V průběhu  kurzu se absolventi dozvědí nejčastější příčiny bolesti zad (sedavé zaměstnání, jednostranná zátěž, dlouhodobý stres, nedostatečný pohyb, z toho plynoucí obezita), které samozřejmě mohou ovlivnit i jejich pracovní výkon, a které mohou být spojeny s dalšími obtížemi, jako je nepohodlí, nesoustředěnost, bolest hlavy a jiné.
Naučí se účinně relaxovat a provádět některé základní relaxačními polohy. Absolventi budou po absolvování kurzu rovněž ovládat anatomické minimum týkající se dané oblasti a budou lépe schopni rozpoznat, kdy je nutné vyhledat odbornou léčbu a kdy mohou s běžným problémem zahájit samoléčbu. V kurzu se rovněž detailněji seznámí s principy správného dýchání. Jádrem kurzu budou přednášky, které se budou věnovat všem svalovým skupinám, zejména potom možnostem jejich protažení a uvolnění. Tyto přednášky budou doprovázeny ukázkami vhodného cvičení. 

Rozsah 10 hodin
Cena 460,- Kč
Akreditace 18454/2014-1-654
Poznámky Vzdělávací akce trvá hodinu týdně (10x) - vezměte si s sebou vhodné oblečení + karimatku + ručník.Je možné rozložit:
 • 40 lekcí/1840,-Kč
 • 10 lekcí/460,-Kč 
 •  1 lekce/75,-Kč
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Kdy: 15. 09. 2017 - 16. 09. 2017    |    Obsazenost 6    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 6 účastníků (min 15 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Libuše Bártíková

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Mgr. Miluše Radimecká

Mgr. Zdena Sedláková

Bc. Blanka Shorná

Mgr. Andrea Sudová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - pro asistenty pedagoga
Kdy: 30. 09. 2017 - 02. 06. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 40    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas soboty 9:00 - 16:00
Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Rozsah 108 hodin + 20  hodin
Cena 7500,- Kč
Akreditace 41792/2015-1-985
Poznámky 108 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
Obsazenost 40 účastníků (min 10 / max 28)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Veronika Borovanská

Bohdana Břendová

Iva Cihlová

Lenka Černá

Lucie Furiková

Radka Hermová

Jana Horáková

Kristina Hronova

Marianna Kaiserová

Andrea Keclíková

Jitka Keplová

Bc. Blanka Kněžínková Krillová

Helena Knötigová

Bc. Lenka Korčáková

Martina Koubová

Gabriela Kovaříková

Vladimíra Kubíčková

Bohumila Kukolíková

Kristýna Pátková

Bc. Michaela Pavlisová

Kateřina Pěstová

Kateřina Peštová

Jana Poláčková, DiS.

Dis Markéta Prachařová

Gabriela Robaušová

Martina Rysová

Ing Pavla Síčová

Mgr. Martina Smolíková

Pavla Stráská

Tereza Šafratová

Kateřina Šimková

Radka Tomanová

Bc. Hana Vavrušková

Petra Víšková

Hedvika Vítů

Simona Vlková

Veronika Vojtová

Katrin Vršínská

Irena Weberová

Nikola Zezulová

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 04. 10. 2017    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ.
Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici.
Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností
v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také
v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP.
Program:
- úvod do problematiky
- hrubá motorika, jemná motorika
- rozvoj jemné motoriky
- výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte
- formy
- vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu
- citlivé vedení a motivace
- zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace
- rozbor kresby
– kazuistiky
- výměna zkušeností, diskuse
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Vezměte s sebou obrázky dětí vhodné k rozboru (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc Lenka Bičovská

Iva Fričková

Mgr. Adéla Kösslová

Lucie Kudrnová

Božena Mikolášová

Zuzana Poláková

GABRIELA ROBAUŠOVÁ

Bc. Blanka Shorná

Bc. Karla Schusterová

Mgr. Radomíra Stoličková

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Zdokonalujeme svou angličtinu - konverzační kurz (úroveň B1-B2 SERR)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 10. 2017 - 30. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas středa od 15:30
Lektor Ing. Eva Polenská
Určeno ředitelům, učitelům MŠ, učitelům I. a II. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Další prohlubování jazykových znalostí a dovedností učitelů, kteří absolvovali kurzy angličtiny orientované na úroveň A2-B1, případně na absolventy Cambridgeské zkoušky PET.
Kurz bude zaměřen na
- ústní a písemnou komunikaci
- další rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním
- prohlubování znalostí gramatiky
- rozšiřování aktuální slovní zásoby
Práce s autentickými texty aj.


Rozsah 56 hodin
Cena 5000,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Kurz angličtiny pro začátečníky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 10. 2017 - 30. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas středa od 14:00 hod.
Lektor Ing. Eva Polenská
Určeno ředitelům, učitelům MŠ, učitelům I. a II. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Získání kvalitní výslovnosti a schopnosti vyjadřovat se  pomocí aktuální slovní zásoby a gramatiky na běžná témata každodenního života na úrovni A1-A2 SERR.
Rozvoj řečových dovedností (poslech s porozuměním, mluvení, čtení, psaní) na základní úrovni.
Témata pro ústní a písemnou komunikaci:
- Leisure and lifestyle
- Important firsts
- At rest, at work
- Special occasions
- Appearances
Osvojování gramatiky komunikativní formou
Rozsah 56 hodin
Cena 4850,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 05. 10. 2017    |    Obsazenost 1    |    Kde: Jindřichův Hradec - adresa bude doplněna

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ. Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici. Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP. Program: - úvod do problematiky - hrubá motorika, jemná motorika - rozvoj jemné motoriky - výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte - formy - vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu - citlivé vedení a motivace - zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace - rozbor kresby – kazuistiky - výměna zkušeností, diskuse

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Karla Schusterová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 07. 10. 2017 - 20. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 37    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní


Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 38704/2014-1-1052
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 37 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Stanislava Adámková

Jana Babic

Ladislava Bardová

Lenka Bauerová

Martina Boháčová

Jiří Brož

Lucie Carhounová

Aneta Duspivová

Dagmar Dvořáková

Naděžda Hettnerová

Jiřina Jirsová

Lucie Jordanová

Eva Kabešová

Věra Klímová

Radka Košťálová

Dis Jana Krejčová

Pavlína Kučerová

Ilona Mazačová

Blanka Nahiová

Klára Nováková

Dis Markéta Prachařová

Lenka Repetná

HANA Řoutilová

Věra Seidelová

Eva Sekyrová

Ing. Pavla Síčová

Barbora Sipova

Alena Skálová

Jaroslav Sudík

Linda Syrovátková

Markéta Szolgay

Tereza Šafratová

Andrea Vlažná

Simona Vlková

Petra Vzatková

Irena Weberová

Nikola Zezulová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 09. 10. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:30 - 15:00
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Tento seminář má oslovit i menší skupinky účastníků v případě jednoho lektora (do 10) v případě paralelně pracujících dvou lektorů do (20). Zvláště při účasti do 10 účastníků bude seminář možno operativně realizovat kdykoliv a kdekoliv, a tak bude možno vyjít učitelům vstříc jejich opakovanému požadavku, „že si potřebují provádění pokusů nejprve pod dohledem sami zkusit“. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:: 1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů 2. zabývat způsoby jak provádět vybrané pokusy s dětmi 3. diskutovat jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů 4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.

Rozsah 6 hodin
Cena 975,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Písnička jako dárek (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 11. 10. 2017    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor,

Čas 9:00-14:30
Lektor Eva Hurdová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci akce si připomenou nebo se naučí písničky, které mohou s dětmi zpívat např. při příležitosti oslav Dne matek a Dne otců, ale i na besídkách, při vítání občánků,
v klubech seniorů....
Některé písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem.
Některé písničky si jen poslechneme z nahrávky na CD. Zařazeny budou také písničky Pavla Jurkoviče společně
s připomenutím života a tvorby tohoto významného pedagoga a hudebního skladatele. V průběhu semináře si zahrajeme rytmickou hru „na tělo“ ozvěna - vytleskání křestního jména (dítěte nebo maminky, tatínka). Při říkadlech a písničkách využijeme zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte, např. lžíce, vařečky, pokličky, ruční mlýnek na kávu...
Můžeme využít i dřevěný „hrníčkový“ xylofonek.
Využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů.
Vedle písniček k svátku matek, otců bude nabídnuto několik tipů na předvánoční nebo jarní (velikonoční)besídky.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Vezměte si prosím volnější sportovnější oblečení, umožňující pohyb, a přezutí. Pokud máte k dispozici zvonkohru s kameny, které lze vyjímat, + 2 paličky - vezměte s sebou.Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda zvonkohru budete mít.K dispozici bude k zakoupení několik výtisků publikace Písnička jako dárek (komplet s CD), 285 Kč.Možnost si ji i předem objednat na adrese:hurdovi@ centrum.cz 
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavla Kolářová

Bc. Vendula Váchová

petr wolf

 Projekty (ZDARMA) Písnička jako dárek (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 12. 10. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00-14:30
Lektor Eva Hurdová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci akce si připomenou nebo se naučí písničky, které mohou s dětmi zpívat např. při příležitosti oslav Dne matek a Dne otců, ale i na besídkách, při vítání občánků,
v klubech seniorů....
Některé písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem.
Některé písničky si jen poslechneme z nahrávky na CD. Zařazeny budou také písničky Pavla Jurkoviče společně
s připomenutím života a tvorby tohoto významného pedagoga a hudebního skladatele.
V průběhu semináře si zahrajeme rytmickou hru „na tělo“ ozvěna - vytleskání křestního jména (dítěte nebo maminky, tatínka).
Při říkadlech a písničkách využijeme zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte, např. lžíce, vařečky, pokličky, ruční mlýnek na kávu...
Můžeme využít i dřevěný „hrníčkový“ xylofonek. Využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů
Vedle písniček k svátku matek, otců bude nabídnuto několik tipů na předvánoční nebo jarní (velikonoční) besídky.Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Vezměte si prosím volnější sportovnější oblečení, umožňující pohyb, a přezutí. Pokud máte k dispozici zvonkohru s kameny, které lze vyjímat, + 2 paličky - vezměte s sebou.Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, zda zvonkohru budete mít.K dispozici bude k zakoupení několik výtisků publikace Písnička jako dárek (komplet s CD), 285 Kč.Možnost si ji i předem objednat na adrese:hurdovi@ centrum.cz 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 13. 10. 2017 - 14. 10. 2017    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Rozvoj sociálních dovedností
Kdy: 20. 10. 2017 - 21. 10. 2017    |    Obsazenost 5    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Jiří Halda
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Co mohu udělat pro to, aby se děti ve třídě všechny zapojily do aktivit a her?  Jak vzbudit zájem u všech dětí o vzájemnou spolupráci? Jak překlenout krizové momenty v dynamice dětského kolektivu? Jak se zaměřit na individuální práci s dětmi, které to potřebují? Seminář nabízí přístupy, nápady, náměty, metody, které mohou učitelům pomoci při práci s dětským kolektivem. 

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 5 účastníků (min 19 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Ladislava Kuchařová

PaedDr. Lenka Spálenková

Hana Vlková

 Projekty (ZDARMA) Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu – Umíte to s pohádkou …?
Kdy: 06. 12. 2017    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:30 - 15:00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář seznámí s projektovými aktivitami motivovanými pohádkou – maximální využití metody CLIL.
Základní text a obsah pohádky prolíná všemi výukovými oblastmi, tedy i jazykem.
Účastníci si vyzkouší,
- jak jednotlivé aktivity navazují,
- jak stimulují rozvoj znalostí dětí o tématu ze všech stran, - jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem,
- jak docílit efektivních výsledků, jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice
a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.   
Charakteristika:
Kurz představí soubor aktivit na základě pohádek
O domečku v lese a O červené Karkulce. Každá
z pohádek nabízí textový rámec pro práci ve dvou jazycích a dalších předmětech. Účastníci se naučí,
- jak mohou děti pracovat s materiály pro jazykovou práci (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu)
- zvládat matematické operace více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení (v ČJ a CJ)
- vykonávat tematicky zaměřené pohybové aktivity
a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.
Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4.-5. třídu ZŠ.
Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 08. 12. 2017 - 09. 12. 2017    |    Obsazenost 2    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 2 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zuzana Poláková

Jitka Štědrá

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 16. 02. 2018 - 17. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Metoda Grunlaget
Kdy: 19. 03. 2018 - 20. 03. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou pomoci dětem se „naučit učit se“: jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v procesu učení a jak tyto znalosti uvést v praxi. Seminář vede jediná certifikovaná lektorka pro tuto metodologii v ČR.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 3 účastníci (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Zuzana Poláková

Hana Šefránková

Jitka Štědrá

 Projekty (ZDARMA) Zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Kdy: 20. 04. 2018 - 21. 04. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost 2 účastníci (min 15 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 18. 05. 2018 - 19. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Bc. Martin Procházka
Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
Mgr. Alena Podepřelová
podeprelovazvas.cz
387 007 116
739 027 926
Mgr. Marie Kopečková
kopeckovazvas.cz
389 822 735
605 232 180

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist