Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 IKAP - vedení škol Jak rozvíjet potenciál týmu z vlastních zdrojů
Kdy: 06. 10. 2020 - 07. 10. 2020    |    Obsazenost 8    |    Kde: Šindlovy Dvory - Šindlovská krčma

Čas prezence 9:30 hod. zahájení 10:00 h.
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno vedoucí pracovníci základních a středních škol
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Jak získat ze svého týmu to nejlepší? Seznámíme vás s tipy, jak využít potenciál týmu s ohledem na týmové role, nahlédneme týmovou dynamiku, ale poskytneme i několik návrhů na ozdravení skupiny, prevenci vyhoření a "ponorky". Poodhalíme tajemství motivace i techniku oceňujícího dotazování Appreciative Inquiry.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Více informací o lektorce naleznete zde. SEMINÁŘ PŘESUNUT z dubna 2020. Je potřeba se znovu přihlásit. Pozvánku s podrobnými informacemi najdete zde.
Obsazenost 8 účastníků (min 6 / max 9)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zuzana Drančáková

Mgr. Petr Horálek

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Miroslav Kruba

Mgr. Jana Levíčková

Ing. Jan Pirgl

Bc. Kamil Rosa

Blanka Vlasáková

 Inspirace Komiksy hravé i dravé, historické i současné
Kdy: 08. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Komenského 2235, Tábor

Čas od 8:30 hod
Lektor Jiří Walker Procházka
Určeno Vychovatelé školských zařízení; Asistenti pedagoga; Pedagogové volného času
Kategorie Inspirace
Obsah Jiří Walker Procházka píše knihy již přes 35 let. Se spisovatelkou Klárou Smolíkovou se podílí na tvorbě detektivek pro dospělé i pro děti. 
Čtyřhodinový workshop nabízí vhled do světa komiksů, během kterého se seznámíte s historií komiksu od starověku až do současnosti. 
Osvojíte si pravidla komiksu, které využijete při práci s pracovními listy, bublinami, citoslovci a komiksovými stripy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 600,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Zahrada v očích, rukách i mysli výtvarného pedagoga
Kdy: 09. 10. 2020 - 10. 10. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas prezence od 9:00
Lektor MgA. Eva Volfová, Mgr. Alžběta Horynová
Určeno vyučujícím výtvarné výchovy (zejm. 1. st. ZŠ), vychovatelé ŠD a ŠK Jč. kraje
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seminář koncipovaný jako metodické setkání učitelů výtvarné výchovy zejm na 1. stupni Vás provede celoročním projektem Zahrada. Inspirujete se realizovanými úlohami a to jak analýzou zadání a příprav, tak žákovskými řešeními. Vyzkoušíte si sdělovat informace vizuálním způsobem, kriticky nahlédnete na současný design, seznámíte se s moderní plastikou a nově pohlédnete na tvůrčí možnosti veřejného prostoru.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 1094/2020-4-191
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Účastnický poplatek, strava i ubytování jsou plně hrazeny z projektu IKAP 1 - Pedagog 21. století. V případě, že nebudete chtít využít ubytování, poznačte, prosím, tuto skutečnost v přihlášce do kolonky "poznámka".
Obsazenost 4 účastníci (min 7 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Linda Dvořáková

Mgr. Veronika Kalkušová

Mgr. Jana Opluštilová

Mgr. Jitka Vodáčková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Komunikace s agresivním rodičem
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 10. 2020    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS, Komenského 2235, Tábor

Čas od 9:00 hod
Lektor PhDr. Jan Svoboda
Určeno Vedení škol, učitelé MŠ, 1. st. a 2. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, gymnází, SOŠ, SOU, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Co dělat, aby bylo setkání a komunikace s rodiči efektivní? Jak dokázat identifikovat potencionální problémy a jak jim účelně předcházet? Porozumějte základním sociální interakcím a osvojte si hlavní zásady komunikace s problémovým rodičem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1090,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 20 účastníků (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Bc. Jitka Čápová

Jaroslava Dvořáková

Ing. Ladislav Hák

Magda Holoubková

Alena Horálková

Vladimíra Kouřilová

Mgr. Pavel Kún

Ing. Miloš Lamač

Kateřina Levíčková

Mgr. Miroslava Mácová

Mgr. Jiří Mikulec

Kateřina Mrázová

Markéta Myšková

Renata Rybáková

Ing. Tereza Schusterová

Romana Stupková

Bc. Alena Šimáková

Mgr. Dagmar Šťastná

Ludmila Švecová

 Člověk a jeho svět Badatelské poznávání neživé přírody
Kdy: 12. 10. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Pedagogům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, pracovníkům v zájmovém vzděláváním, pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
Kategorie Člověk a jeho svět
Obsah Účastníci semináře získají poznatky a dovednosti, které jim následně umožní v jejich pedagogické praxi v rámci polytechnického vzdělávání uplatnit řadu jednoduchých a zajímavých pokusů, podporujících pozitivní vztah dětí a žáků k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. (Vztah k přírodovědným a technickým oborům se významně formuje již v předškolním a mladším školním věku). Účastníci si osvojí správné postupy při přípravě a vedení pokusů včetně zásad bezpečnosti, aby bylo dosaženo správných a zamýšlených dějů a efektů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1200,- Kč
Akreditace 1094/2020-4-191
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně představeno cca 14 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Pokusy bude provádět jeden z lektorů a souběžně pod vedením druhého lektora jeden z účastníků.V další části semináře budou účastníci pracovat ve dvou skupinách a pod vedením lektorů se naučí technicky provádět cca 12 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.
Obsazenost 7 účastníků (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kamila Gucko

Milena Hütterová

Monika Jonášová

Bc. Ján Krajč

Mgr. Jaromíra Stropková

Bc. Jana Vandová

Bc. Jitka Zídková

 IKAP - vedení škol Novely právních předpisů, připravenost na on-line výuku.
Kdy: 13. 10. 2020 - 14. 10. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 9    |    Kde: Šindlovy Dvory, Šindlovská krčma

Čas prezence v 9:00 hod., zahájení v 9:30 hodin
Lektor Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová, Mgr. Bohuslav Hora
Určeno vedoucí pracovníci základních a středních škol Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seznámíte se se změnami právních předpisů, které se vztahují k vaší práci. Společně pojdete novinky ve školských předpisech, budete se také věnovat novele zákoníku práce s ohledem na pozici zaměstnavatele. Budete mít možnost v malé skupině položit dotazy na konkrétní situace, které aktuálně řešíte. Ujistíte se o správnosti vašich rozhodnutí a postupu řešení v souvislosti s prací vedoucích zaměstnanců 
škol.
Druhý den  se seznámíte s použitím různých platforem pro on-line výuku, možnostmi jejich využití i pro řízení školy. Budete mít prostor pro sdílení zkušenosti z období uzavření škol a vytvoříte si podpůrná partnerství pro řešení podobných situací.
Zde naleznete pozvánku s podrobnými informacemi. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky  Mgr. Pavel Zeman a Ing. Radka Šlegrová lektoři, kteří se specializují na vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a poradenství v oblasti legislativy vztahující se k řízení a financování škol. Mgr. Bohuslav Hora - lektor s dlouholetou praxí zástupce ředitele, oceněný učitel v GTP 2017. Byl zařazen mezi 18 nejinspirativnějších lidí roku 2018 v časopise Forbes, tvořivý a uznávaný inspirativní pedagog. V době uzavření škol pomáhal řadě škol s realizací on-line výuky a se zajištěním komunikace a spolupráce pedagogů.
Obsazenost 9 účastníků (min 6 / max 8)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Drdáková

Ing. Martin Frnka

Mgr. Michal Kadoch

Mgr. Monika Kotherová

Mgr. Marcela Krychová

Mgr. Jitka Nováková

Mgr. Roman Rozkošný

Martin Stoudek

Ing. Eva Tomášková

 Informační a komunikační technologie Pracujeme s digitálními dokumenty
Kdy: 15. 10. 2020 - 22. 10. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00 - 11:15
Lektor Mgr. Miroslav Pikhart
Určeno vedení škol, nepedagogičtí pracovníci
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Seminář připomene základní principy práce s ICT technologiemi. Zaměříme se na práci s elektronickým podpisem, exportem, úpravami vzhledu i certifikačními autoritami. Zautomatizujeme práci s datovou schránkou, konverzi dokumentů, práci s Registrem smluv, hromadnou korespondencí. Zahrneme i sdílení dokumentů.
Rozsah 4 + 4 hodiny
Cena 1460,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Jde o cyklus seminářů, první část proběhne 15.10.2020, druhá bude následovat ve stejný čas 22.10.2020
Obsazenost 2 účastníci (min 5 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Gabrielová

Mgr. Milena Vlčková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky: asistent pedagoga
Kdy: 16. 10. 2020 - 12. 06. 2021    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor PhDr. Rozum, Mgr. Rejlková, Mgr. Brabcová
Určeno Vstupní požadavky: ukončené středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturitní zkouška)
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.

Průběh studia:

 • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 1. Základy obecné pedagogiky  
 2. Sociální interakce  
 3. Vybraná témata obecné psychologie
 4. Vybraná témata psychologie osobnosti 
 5. Základy speciální pedagogiky 1 
 6. Základy speciální pedagogiky 2 
 7. Systém péče o žáka 
 8. Vybraná témata vývojové psychologie 1
 9. Vybraná témata vývojové psychologie 2
 10. Specifika práce asistenta pedagoga
 11. Pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
Rozsah 80+20 hodin
Cena 8500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 17 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jaroslava Dolejšová

Alena Dvořáková

Martina Girgová

Aneta Hořejší

Petr Chocholoušek

Marie Marešová

Pavla Mlčkovská

Radka Pitzmosová

Eliška Pokorná Černá

Tereza Růžičková

Jaroslava Srnková

Martina Stuchlíková

Jana Synková

Anna Študlarová

Libuše Vachová

Ing. Jana Vaňatová

Ing. Radka Velková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Webinář: Proměny historického románu v české literatuře
Kdy: 19. 10. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Má historický román co nabídnout současnému čtenáři, anebo jde o „mrtvou“ literaturu? Může spisovatel něco nového sdělit o dějinné době, nebo je plně odkázán na poznání historiografické? Čím je fikce historického románu specifická? Získejte znalost žánrových specifik historického románu a seznamte se s uměleckými prostředky a postupy využívanými v historické próze.
Rozsah 4 hodiny
Cena 350,-,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Levák a jeho svět I.
Kdy: 21. 10. 2020    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 13:00 - 16:30
Lektor Mgr. Ivo Vodička
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Účastníci získají aktuální informace a přehled o problematice leváctví včetně historického pohledu a vyzkouší si metodické postupy pro práci s leváky.
Rozsah 4 hodiny
Cena 780,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky autor: www.levactvi.cz
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Adéla Drtinová

Mgr. Alena Elhenická

Mgr. Patrik Elhenický

Dagmar Hybrantová

Mgr. Lenka Kultová

Monika Rothbauerová

Mgr. Lenka Skleničková

Mgr. Kateřina Švehlová

 Matematika a její aplikace Matematická gramotnost pro I. stupeň
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 10. 2020    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj matematické gramotnosti.
Rozsah  hodina
Cena 1650,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 6 účastníků (min 7 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Pavlína Bucková

Mgr. Radka Burianová

Mgr. Pavla Horáková

Mgr. Petra Lorencová

Mgr. Ivana Temiaková

Mgr. Bedřiška Ulejová

 Informační a komunikační technologie Odpolední kurz MS Excel
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 11. 2020 - 23. 11. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 14:00 - 15:30
Lektor Mgr. Miroslav Pikhart
Určeno učitelé všech stupňů škol
Kategorie Informační a komunikační technologie
Obsah Během čtyř dvouhodinových odpoledních setkání se seznámíme se základními možnostmi, které nám Excel poskytuje k práci: 1. Pracovní prostředí - buňka, řádek, sloupec, list, soubor; zadávání, kopírování, přesun, vyplňování 2. Formáty a formátování buněk; jednoduché výpočty (vzorce) 3. Funkce - suma, průměr, max, min 4. Seznamy, absolutní odkaz, předtisková příprava, tisk, možnosti uložení.
Rozsah 4x2 hodiny
Cena 1090,- Kč
Akreditace 26057/2018-1-843
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Seminář lze hradit ze šablony MŠMT / IT.Jednotlivé termíny:
 • 2. 11. 2020
 • 9. 11. 2020
 • 16. 11. 2020
 • 23. 11. 2020
Obsazenost 1 účastník (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Marie Kolářová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Webinář: Argumentační dovednosti v němčině
Kdy: 04. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor Dr. phil. Zdeněk Pecka
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Chcete se zdokonalit ve své němčině a osvojit si celou řadu praktických formulací? Společně zvládneme základy argumentačních dovedností v němčině a naučíme se jednotlivé myšlenky a argumenty uvádět, spojovat a zakončovat, naučíme se s jinými stanovisky souhlasit, nesouhlasit a polemizovat pomocí těch nejvhodnějších formulací.
Rozsah 4 hodiny
Cena 350,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu
Kdy: 04. 11. 2020 - 05. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory

Čas začátek 9:30
Lektor PaedDr. Marie Kubešová
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ z Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Praktické dvoudenní metodické setkání seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovské arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není vyžadována
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Účastnický poplatek, strava i ubytování jsou účastníkům hrazeny z projektu iKAP 1 - Pedagog 21. století. 
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
Kdy: 07. 11. 2020 - 21. 08. 2021 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 30    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 30 účastníků (min 18 / max 28)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

DiS. Hana Brožová

Ivana Brožová

Monika Čížkova

Leona Fořtíková

Jana Hošková

Květa Hromádková

Bc. Veronika Chrobáková

Jana Janoutová

Michaela Jansová

Alena Klobušníková

Leona Košanová

Mgr. Kristyna Lennerová

Bc. Pavlína Matysková

Klára Nováková

Bc. Denisa Pavlíčková

DiS. Lucie Pilbauerová

DiS. Pavlína Pitrová

0 Ivana Přibová

Gabriela Robaušová

Monika Sklářová

Bc. Eva Stanková

Bc. Kateřina Stará

Bc. Jana Starczewska

Ing. Petra Ševčíková

1 Dagmar Šimková

Lenka Šochmanová

Lenka Šťastná

Denisa Štrauchová

Eva Zbínová

Bc. Ladislava Zelenková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky KOMPLET: asistent pedagoga + pedagog volného času + (vychovatel)
Kdy: 07. 11. 2020 - 25. 09. 2021    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PhDr. Rozum, PhDr. Franclová, Mgr. Brabcová, Mgr. Vodáčková a další
Určeno Vstupní požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Absolvent kurzu získá kvalifikaci:

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu

Průběh studia:

 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe
 • vždy v sobotu (1 - 2x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce

Témata setkání:

 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
Rozsah 120 hodin
Cena 10500,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
 • ÚDAJE DO PŘIHLÁŠKY: pokud budete poplatek hradit sami, do údaje název školy napište 0 a do adresy školy uveďte prosím adresu vašeho bydliště; IČ pak také 0
 • V poplatku je zahrnuto studium, studijní materiály, vstup do knihovny ZVaS Tábor i poplatek za zkoušku. Lze rozdělit na 2 splátky, první polovinu je zapotřebí uhradit týden před zahájením kurzu, druhou polovinu nejpozději 2 měsíce po zahájení kurzu.
Obsazenost 20 účastníků (min 18 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana Becková

Dagmar Brabcová

Anna Březinová

Bc. Ivona Duskova

Gabriela Gruzovská

Bc. Kateřina Juhaňáková

Ing. Michaela Kačerová Gruberová

Jana Kostková

Pavla Koubková

Dana Kroupová

Mgr. Petra Moserová

Michaela Nedorostova

Petra Pekařová, DiS.

Monika Saksunová

Bc. Marcela Slabá

Pavlína Sovová

Květa Sovová

Pavla Staňková

Andrea Šináglová

Jana Vachtlová

 Předškolní vzdělávání Školní připravenost a odklad školní docházky i u dětí se SVP
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 11. 11. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno Učitelé MŠ; asistent pedagoga
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou školní zralosti, se základními znaky připravenosti resp. nepřipravenosti dětí k zahájení školní docházky a s vhodnými postupy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími participujícími partnery.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace Č.j.: MSMT- 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Fialová

Hana Horejšová

Mgr. Lenka Skleničková

Lada Steinerova

Lenka Šebestová

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Webinář: Využití moderních technologií ve výuce zeměpisu
Kdy: 11. 11. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: webinář

Čas od 14:00 hod
Lektor Mgr. Radovan Jansa
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Naučte se využívat různé typy online aplikací pro obohacení výuky zeměpisu. Při webináři se seznámíte s online aplikacemi, výukovými zdroji i mobilními aplikacemi, které lze využít při výuce zeměpisu. Nabyté informace využijete i v běžném životě (cestovatelské aplikace, plánované trasy).
Rozsah 4 hodiny
Cena 350,-,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Jan Cendelín

Mgr. Iveta Grznárová

Mgr. Roman Koller

Mgr. Vendula Pilnáčková

Mgr. Alena Smolíková

Ing. Vladislava Smržová

Mgr. Petr Vašíček

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Webinář: Moderna a avantgarda v české literatuře
Kdy: 16. 11. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Jak rozumí současná literární věda pojmům moderna a avantgarda? Kdo byl kapitánem české avantgardy a jak v dobových polemikách nakládal se svými potenciálními konkurenty? Existuje v českém prostředí ještě surrealismus? Získejte odpovědi nejen na tyto otázky díky našemu webináři z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.
Rozsah 4 hodiny
Cena 350,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Česká (a slovenská) literatura a film v 60. letech 20. století (2 bloky)
Kdy: 23. 11. 2020 - 07. 12. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 12:00 hod
Lektor prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Seminář se bude zabývat souvislostmi mezi literaturou a filmem. Účastník semináře získá informace o kinematografii 60. let 20. století a seznámí se s klíčovými jmény českých a slovenských režisérů.
Rozsah 5+5 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Jak reagovat na krizové situace ve škole či školském zařízení
Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pe
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Škola je prostředím, kde bohužel čas od času dochází k dějům, které přináší riziko a vytváří krizové situace. Základem efektivního zvládání krizových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala a minimalizoval se dopad negativních důsledků. Seminář se zaměřuje na vytvoření těchto algoritmů, vyhodnocení možných rizik, a to jak v běžných, tak i mimořádných podmínkách.
Rozsah 8 hodin
Cena 1390,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 15 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Burgstallerová

Alena Horálková

Bc. Marcela Slabá

Mgr. Martina Sochůrková

 Matematika a její aplikace Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 25. 11. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr. Iva Tomášková
Určeno učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Matematika a její aplikace
Obsah Cílem semináře je objasnění potřeby rozvoje předmatematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a kognitivních funkcí u dětí v mateřské škole. Ukázka pracovních listů, ukázky jednotlivých činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti.
Možnost hradit ze šablon - 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin b) matematická pregramotnost
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 9 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Gabriela Černohorská

Pavla Dvořáková

Bc. Lenka Kosáková

Kateřina Mrázová

Ing. Tereza Schusterová

Hana Šefránková

Bc. Sára Švecová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Motivace a demotivace na základní škole
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 11. 2020    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7,České Budějovice

Čas od 9:00 hod
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Učitelé 1. a 2. stupeň ZŠ; ředitelé škol a školských zařízení; učitel - metodik prevence; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové, asistenti ped
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Učitelé se ve velké míře zaměřují na to, co se žákovi nepodařilo a snaží se docílit nápravy. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti ke značné demotivaci a strachu z chyb. K tomu se připojí obava ze selhání a dítě ztrácí chuť ke škole. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a hledá to, co funguje, co motivuje a posiluje sebedůvěru dítěte. Protože sebedůvěra a chvála vždy zvyšuje naše výkony. A hlavně pomáhá hledat řešení. Jak se dostat nahoru, namísto pitvání se v tom, jak se mi to nepovedlo a jak jsem u toho vypadal nemožně.
Rozsah 8 hodin
Cena 1390,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Šablony - Osobnostně sociální rozvoj 
Obsazenost 12 účastníků (min 15 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Monika Hokrová

Bc. Lenka Chovancová

Mgr. Miroslav Kruba

Jana Kundrátová

Kateřina Lencová

Mgr. Radka Mikolášová

Mgr. Irena Miloschewitschová

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Michaela Robová

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Lenka Tóthová

Mgr. Šárka Velíšková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Anglická gramatika snadno a efektivně
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 12. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Vstupní jazykovou úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Přehled témat výuky a časová dotace:1. How to present new grammarPříklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“2. Practising grammar structuresHry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.)3. Grammar propsSeznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.).4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatkůÚčastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.ŠABLONA MŠMT - CIZÍ JAZYKY
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zita Bicanová

Mgr. Lucie Pandurová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Hry pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 03. 12. 2020    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je prohloubit znalosti o problematice SPU a pomoci pedagogickým pracovníkům v jejich práci. Seminář seznamuje pedagogické pracovníky s konkrétními metodami a hrami, které mohou využít při práci s dětmi a žáky s SPU. Návody a praktické ukázky vhodné nejen pro děti a žáky s SPU. Dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Pracovní listy, pracovní návody. Hry, zábava, prožitkový seminář. S sebou na seminář: pohodlné oblečení, pastelky, nůžky. Možnost hradit ze šablon - 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin e) INKLUZE
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Mgr. Vendulka Bitalová

Mgr. Miloš Doležal

Bc. Lucie Hábichová

Mgr. Dita Jirovcová

Mgr. Markéta Kolínková

Mgr. Lenka Kultová

Kateřina Lencová

Martina Mendelová

Mgr. Drahoslava Mikulášková

Marta Přílepková

Milada Stehlíková

Mgr. Šárka Velíšková

Mgr. Michaela Zvoníčková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Argumentační dovednosti v němčině
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 10. 12. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 8:30 hod
Lektor Dr. phil. Zdeněk Pecka
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnází, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Chcete se zdokonalit ve své němčině a osvojit si celou řadu praktických formulací? Společně zvládneme základy argumentačních dovedností v němčině a naučíme se jednotlivé myšlenky a argumenty uvádět, spojovat a zakončovat, naučíme se s jinými stanovisky souhlasit, nesouhlasit a polemizovat pomocí těch nejvhodnějších formulací.
Rozsah 8 hodin
Cena 850,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Václav Albrecht

 Člověk a společnost (dějepis, vých. k obč., obč. a spol. zákl.) Africká kolonizace a dekolonizace
Kdy: 16. 12. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 8:30 hod
Lektor PhDr. Linda Piknerová, Ph. D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Člověk a společnost (dějepis, vých. k obč., obč. a spol. zákl.)
Obsah Linda Piknerová je součástí 3 roky dlouhé Expedice Z101, která mapuje Afriku a Amerku, aby dokončila dílo cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Z cesty vznikne několik filmů, knih a seriál. 
Nahlédněte za oponu africké expediace a seznamte se se základními fakty o tomto kontinentu... Jaké okolnosti stály za procesem africké kolonizace a jakým způsobem se tyto okolnosti promítají do současné situace v Africe. 
Seznámíte se s politickou mapou Afriky a identifikujete klíčové proměny, kterými kontinent prošel za posledních cca 150 let. Získejte přehled o současných rozvojových problémech, které kontinent nejvíce sužují.
Rozsah 8 hodin
Cena 850,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiří Vodáček

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Webinář: Reflexe holokaustu v české próze
Kdy: 11. 01. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: webinář

Čas od 13:00 hod
Lektor doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Proč je v dnešní době židovská tragédie za druhé světové války tak oblíbeným tématem v literatuře, filmu i na divadle? 
Jedná se o důsledek vysvětlitelného oživení zájmu o holokaust po pádu železné opony? 
Na samotný závěr semináře, který bude zaměřen na tematizaci holokaustu v české próze, se na základě předchozího výkladu pokusíme tyto otázky zodpovědět.
Rozsah 4 hodiny
Cena 350,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a společnost (dějepis, vých. k obč., obč. a spol. zákl.) Hudební výchova hravě
Kdy: 12. 01. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: Učebny ZVaS , České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Martina Hadačová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času, asistent pedagoga
Kategorie Člověk a společnost (dějepis, vých. k obč., obč. a spol. zákl.)
Obsah Cílem semináře je ukázat účastníkům konkrétní a praktické tipy nejen do hodin hudební výchovy. Výchozím materiálem budou tematické básničky, popěvky a písničky většinou vlastní tvorby lektorky, tematický repertoár bude spojen s využitím pedagogických nabídek pro rozvoj celkové koordinace, hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, zaměříme se na nabídku průpravných cvičení (dechová, fonační, artikulační), věnovat se budeme činnostem rozvíjejícím smyslové vnímání (sluchovou a zrakovou percepci, rytmické schopnosti).Seminář nabídne seznámení s metodickými postupy zážitkového učení v hudební výchově.
Rozsah 8 hodin
Cena 1350,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Lapbook aneb Jak docílit efektivního uchování obsahu učiva
Kdy: 19. 01. 2021    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé speciálních škol; učitelé ZUŠ a SUŠ; vychovatelé školských zařízení; učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva. Aby si žáci tyto znalosti pamatovali, musí s nimi umět pracovat, zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami. 1. Seznámení s technikou práce 2. Seznámení s výtvarnými technikami 3. Příprava a plánování vlastní knihy 4. Diskuze nad možnostmi techniky
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,-,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky Cílem vzdělávacího programu je:- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatování faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků.- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli.- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta).- technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět.Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jarmila Bartoňová

Mgr. Alena Elhenická

Mgr. Marie Placková

Andrea Pouzarová

Mgr. Martina Rokůsková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Arnošt Lustig v kontextu české literatury o holocaustu
Kdy: 27. 01. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas od 8:30 hod
Lektor prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Určeno Učitelé 2. st. ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Seminář je zaměřen na literárněhistorické informace o stavu české literatury od 2. poloviny 50. let 20. století tematizující holocaust. Součástí semináře bude interpretace vybraných děl Arnošta Lustiga.
Rozsah 8 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 21719/2020-4-660
Organizátor: Ing. Petra Fau   |   fau@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 01. 02. 2021    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
Obsazenost 7 účastníků (min 17 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Iva Filsaková

Mgr. Miroslava Honzová

Ing. Jana Kreidlová

Ing. Jana Kreidlová

Mgr. Vladimíra Martínková

Mgr. Vanda Pertlová

Mgr. Dagmar Tupá

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 24. 03. 2021 - 09. 06. 2021    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor PaedDr., Bc. Marie Kubešová
Určeno Učitelé MŠ; učitelé 1. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; asistenti pedagoga; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
 • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
 • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
 • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
 • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 7800,- Kč
Akreditace 11534/2020-2-429
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT.Plánované termíny:24. 03. 2021 Zahájení kurzu14. 04. 202128. 04. 202105. 05. 202118. 05. 2021 (praxe)02. 06. 2021 Závěr Rezervní / náhradní termíny:19. 05. 202109. 06. 2021
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist