Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 06. 04. 2020 - 29. 05. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
  • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
  • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
  • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
  • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
  • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
  • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
  • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
  • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Termíny:

6. dubna 

22. dubna

13. května

20. května - rezervní termín

27. května

17. června

1x úterý praxe

výuka probíhá od 9:00 - 15:00 hod. 

Obsazenost 10 účastníků ( min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vladimíra Antoňů

Mgr. Jana Čebišová

Lucie Furiková

Mgr. Jana Herinková

1x účastník Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice

Kateřina Mrázová

1x účastník MŠ Papírenská

Pavla Papoušková

Bc. Radka Pravdová

Mgr. Lenka Preuslerová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist