Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 06. 04. 2020 - 29. 05. 2020    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
  • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
  • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
  • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
  • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
  • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
  • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
  • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
  • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Termíny:

6. dubna 

22. dubna

13. května

20. května - rezervní termín

27. května

17. června

1x úterý praxe

výuka probíhá od 9:00 - 15:00 hod. 

Obsazenost 2 účastníci ( min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Pavla Papoušková

Bc. Radka Pravdová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist