Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk,  cizí jazyky) Anglická gramatika snadno a efektivně
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Vstupní jazykovou úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Přehled témat výuky a časová dotace:1. How to present new grammarPříklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“2. Practising grammar structuresHry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.)3. Grammar propsSeznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.).4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatkůÚčastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.ŠABLONA MŠMT - CIZÍ JAZYKY
Obsazenost 21 účastníků ( min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zita Bicanová

Renáta Fuxová

Mgr. Jana Jannová

Mgr. Radka Juračková Šimůnková

Jana Klejnová

Mgr. František Kocman

Markéta Krajícová

Mgr. Lenka Kultová

Mgr. Petra Lorencová

Jaromíra Loumová

Mgr. Nikola Malá

Mgr. Veronika Maňáková

Tereza Moravcová

Mgr. Jana Pilečková

Mgr. Martina Podroužková

Ing. Blanka Pokorná

Mgr. Jana Rampasová

RNDr. Andrea Škeříková

Mgr. Kristýna Tejčková

Mgr. Ivana Temiaková

Mgr. Eliška Urbanová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist