Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 06. 11. 2017    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10:00 - 15:30
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik
a rozvíjení:
- schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů,
- propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života
- jemné motoriky,
- řečových dovedností,
- schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje,
- akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů,
- učení se spolupráci, pozornosti,
- učení se základním prvkům bezpečné práce,
- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých.
Seminář vychází z cílů RVP PV
Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů.
Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
Rozsah 6 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace 16532/2016-1-599
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků ( min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Renata Homanová

Mgr Soňa Kamenová

Bc. Lenka Kučerová

Hana Látová

Bc Karla Schusterová

Lenka Urbanová

Miroslava Voborská

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist