Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Systém podpůrných opatření
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 04. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty inkluzivního vzdělávání a pomoci pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v běžných školách a ve školských zařízeních. Náplní semináře bude mj. praktická ukázka některých dokumentů školských poradenských zařízení (dotazník Sdělení ZŠ o žákovi a Doporučení) Bude uskutečněn rozbor „Doporučení“ školského poradenského zařízení, účastníci si také navíc prakticky vyzkouší vyplnit dotazník pro školská poradenská zařízení (tzv. „Sdělení školy o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami“).Seminář nabízí náhled do „Společného vzdělávání“ dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Má pomoci podpořit učitele, vychovatele i asistenty pedagoga zvládnout některé složitosti v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol.
Rozsah 8 hodin
Cena 1050,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 9 účastníků ( min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka !Jančurová

Hana !Nováková

Mgr. Alena !Smolíková

Jana Kundrátová

Lucie Maurerová

Bc. Vendula Moravová

MgA. Daniela Šůnová

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist