Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Systém podpůrných opatření - ONLINE
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 22. 04. 2020 - 23. 04. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: Webinář

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty inkluzivního vzdělávání a pomoci pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v běžných školách a ve školských zařízeních. Náplní semináře bude mj. praktická ukázka některých dokumentů školských poradenských zařízení (dotazník Sdělení ZŠ o žákovi a Doporučení) Bude uskutečněn rozbor „Doporučení“ školského poradenského zařízení, účastníci si také navíc prakticky vyzkouší vyplnit dotazník pro školská poradenská zařízení (tzv. „Sdělení školy o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami“).Seminář nabízí náhled do „Společného vzdělávání“ dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Má pomoci podpořit učitele, vychovatele i asistenty pedagoga zvládnout některé složitosti v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol.
Rozsah 8 hodin
Cena 1050,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze. Mimořádně schválena i on-line verze.
Obsazenost 9 účastníků ( min 7 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Dagmar Blažková

Milena Hütterová

Mgr. Dagmar Konvičková

Jana Kundrátová

Lucie Maurerová

Hana Nováková

Olga Pražanová

Mgr. Alena Smolíková

Martina Vlková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist