Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro dyslektiky
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 11. 01. 2019    |    Obsazenost 6    |    Kde: Učebny ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 15.00
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah V novém kurzu se učitelé dozvědí, jaká jsou úskalí výuky angličtiny u dětí s poruchami učení, zamyslí se nad situací, ve které se děti nacházejí a naučí se hledat východiska a strategie, jak zvládnout základy cizího jazyka. Praktické ukázky aktivit nastíní možnosti, jak tyto děti zaujmout, jak jim nabídnout atraktivní činnost, při které si procvičí předčtenářské techniky, nácvik čtení s porozuměním, základy psaní a pravopisu. Součástí kurzu bude diskuze, ve které si učitelé mohou vyměňovat zkušenosti ze své práce s dyslektiky. Aktivity jsou vhodné pro žáky 1. – 5. ročníku!
Rozsah 8 hodin
Cena 950,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 6 účastníků ( min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Pavla Horáková

Mgr. Iveta Janošťáková

Mgr. Radka Juračková Šimůnková

Bc. Kateřina Morozová

Mgr. Hana Pincová

Mgr. Lenka Vaňková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist