Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 07. 10. 2017 - 20. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 37    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním
 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)
 • Orientace v systému a organizaci školy
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní


Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 38704/2014-1-1052
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 37 účastníků ( min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Stanislava Adámková

Jana Babic

Ladislava Bardová

Lenka Bauerová

Martina Boháčová

Jiří Brož

Lucie Carhounová

Aneta Duspivová

Dagmar Dvořáková

Naděžda Hettnerová

Jiřina Jirsová

Lucie Jordanová

Eva Kabešová

Věra Klímová

Radka Košťálová

Dis Jana Krejčová

Pavlína Kučerová

Ilona Mazačová

Blanka Nahiová

Klára Nováková

Dis Markéta Prachařová

Lenka Repetná

HANA Řoutilová

Věra Seidelová

Eva Sekyrová

Ing. Pavla Síčová

Barbora Sipova

Alena Skálová

Jaroslav Sudík

Linda Syrovátková

Markéta Szolgay

Tereza Šafratová

Andrea Vlažná

Simona Vlková

Petra Vzatková

Irena Weberová

Nikola Zezulová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist