Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 02. 2018 - 25. 06. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13.30
Lektor PhDr. Mgr. Veronika Malechová, Mgr. Martina Šípová
Určeno učitelům v MŠ a na 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky další termíny: od 8:30 - do 12:45 19.3.2018 16.4.2018 30.4.2018 28.5.2018od 13:30 - do 17:45 26.2.2018 20.3.2018 17.4.2018 15.5.2018  
Obsazenost 9 účastníků ( min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Adéla Drtinová

Ing. Jindra Hořejší

Eva Hovorková

Jindřiška Javorská

Věra Jehlíková

Mája Pojerová

Květa Svobodová

Pavlína Vlásková

Hana Zabloudilová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist