Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Písmo Comenia Script® v praxi
Kdy: 22. 09. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZŠ Volyňka

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Lenka Korčáková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ Volyňka + rodičovská veřejnost
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Součástí semináře bude kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®.
Rozsah 6+2 hodin
Cena zakázka,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky
Obsazenost 8 účastníků ( min 5 / max 8)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Petra Fajnorová

Kateřina Glinzova

Lenka Haisová

Mgr. Irena Hartlová

Mgr. Lenka Hrunková

Mgr. Jana Křišťanová

Mgr. Eliška Novotná

Jana Tíková

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist