Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Komunikace asistenta pedagoga a pedagoga
Kdy: 28. 02. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogům MŠ, ZŠ a asistentům pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Komunikace musí stát na vzájemné důvěře a musí být partnerská, při níž se cítí všichni zúčastnění důstojně: rodič – asistent pedagoga – dítě – pedagog. V rámci projektu Bez obav spolu (BOS)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 20 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Blengino

Jindřiška Caisová

Mgr. Dagmar Dušková

Zdeňka Frantíková

Kateřina Gebrová

Romana Háková

Bc. Zdeňka Holá

Ing. Věra Indrrová

Petra Komžáková

Petra Láfová

Štěpánka Marková

Bc. Dagmar Matějovská

Mgr. Mária Matoušková

Lynette Melková

Alina Namnyak

Mgr. Ivana Pilná

Pavla Scheicherová

Tamara Tousecka

Tereza Vančatová

Jitka Zobalova

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Feuersteinova metoda
Kdy: 05. 03. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Mgr. Kamila Štindlová
Určeno pedagogům ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Ochutnávkový seminář Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. (Práce s jedním instrumentem)
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga BŘEZINOVÁ

Bc. Jana Gdovinová

Mgr. Věra Hradilová

Mgr. Viola Jónová

Mgr. Petra Martíšková

Ivana Ondrišová

Mgr. Jana Pelechová

Mgr. Milena Peroutková Štencová

Lenka Repetná

petr wolf

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problematika romského vzdělávání
Kdy: 07. 03. 2019    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 10.00
Lektor Bc. David Tišer
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Motivace Romů ke vzdělávání. Moje vlastní životní cesta. práce s učiteli,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Čurdová

Nela Fenigbauerová

Johana Fibichová

Zuzana Kolářová

Veronika Lexová

Mgr. Petra Martíšková

Lenka Nekolová

Ivana Ondrišová

Hana Šefránková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problematika romského vzdělávání
Kdy: 20. 03. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Bc. David Tišer
Určeno všem pedagogickým pracovníkům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Motivace Romů ke vzdělávání. Moje vlastní životní cesta. práce s učiteli,...
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Viola Jónová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Problémové chování ve škole
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 12. 04. 2019 - 13. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10.00?????
Lektor PhDr. David Čáp Ph.D.
Určeno pedagogům ZŠ a MŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Problémové chování ve škole - prevence a účinné řešení
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Angličtina pro ty kteří se nechtějí učit
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 23. 04. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem vzdělávacího programu je seznámit učitele s aktivitami, jenž jsou určeny žákům 4 a 5 tříd a žákům druhého stupně kteří potřebují motivovat pro další učení, stejně jako prohloubit získané znalosti. Základní výukové dovednosti - poslech, aktivní komunikace, čtení s porozuměním a psaní, včetně kreativního a jejich procvičení se dají použít v hodinách angličtiny i tzv. konverzace. Učitelé se seznámí s mnoha metodami, jak procvičit náročné jazykové úkoly, naučí se samostatně projektovat tematické hodiny a odnesou si z kursu celou řadu pracovních listů, které mohou ihned používat ve svých třídách (listening dictation, card games, space relays, shared reading, jigsaw reading, speech bubbles, irregular disco, running dictation apod.)
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kateřina Budíčková

Mgr. Irena Procházková

Mgr. Radomíra Stoličková

Mgr. Jitka Šefránková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Pohádka nám pomůže
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 05. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině).Časové rozvržení:Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 3 hodMatematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 2 hodPřírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1 hodVýtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1 hodHudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 30 minZávěr, shrnutí a diskuze - 15 minVstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. 
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Anna Hýnová

Bc. Yvona Kaňová

Mgr. Pavla Tollar

Hana Vlachová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist