Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Asertivita a asertivní jednání
Kdy: 25. 04. 2019    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Změna - seminář bude zdarma.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Renat Kubíčková

Mgr Lenka Kunešová

Ing. Michaela Kupcová

Kateřina Menglerová

Mgr Petra Mrázová

Mgr. Andrea Sudová

Eva Tomečková

Veronika Tůmová

Mgr. Hana Vondřičková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 13. 05. 2019 ZRUŠENO    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup.  
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace bude doplněno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kristýna Dolejšová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Obtížné situace a zvládání emocí
Kdy: 14. 05. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 22    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10.00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pedagogickým pracovníkům a výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah

Jak zvládat obtížné situace a zvládat emoci při každodenní pedagogické práci.  Komunikace s rodičem, kolegou, dítětem,…

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 22 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jitka Bělská

Bc. Zuzana Benešová

Mgr. Jitka Dolívková

Mgr. Jana Dvořáková

Mgr. Patrik Elhenický

Mgr. Iva Eybertová

Miluše Fürbachová

EVA KLIMEŠOVÁ

Eva Lišková

Bc Pavla Maislová

Martina Mendelová

Dis Markéta Multušová

Mgr. Alena Musilová

Mgr. Anna Pultarová

Tomáš Sedláček

Eva Sosnová

Dana Strejcová

Mgr. Jana Sváčková

Vendula Šafářová

Bc. Vendula Váchová

BC Sabina Veselá

MGR. Marcela Vosátková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu
Kdy: 15. 05. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové a zájemci o danou problematiku
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Praktický seminář seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí je s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovskéé arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity.
Rozsah 8 hodin
Cena 740,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kristina Boršovská

Bc Ilona Brusová

Ing. arch. Bc. Štěpánka Kašová

Mgr. Ivana Kašová

Bc. Andrea Macanovič

Jana Palkosková

Bc. Kateřina Pecherová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 30. 05. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup. Cílem kurzu je orientovat se v oblasti neverbální komunikace (v řeči těla) a se všemi složkami nonverbální komunikace.
Rozsah 8 hodin
Cena 820,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Obsah vzdělávací akce:

·       Sociální komunikace,

·       Modely a pozice v procesu komunikace,

·       Extralingvistické a paralingvistické projevy,

·       Obory zabývající se neverbální komunikací,

·       Složky neverbální komunikace – mimika a oční kontakt,

·       Gestika a kinezika,

·       Proxemika,

·       Haptika,

·       Posturologie – řeč těla,

·       Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie.

Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kristýna Dolejšová

Mgr. Lenka Kovaříková

Mgr. Pavlína Růžičková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 21. 09. 2019 - 05. 09. 2020    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr. F. Rozum, Mgr. J. Brichtová, PhDr. M. Franclová
Určeno zájemcům o studium asistenta pedagoga / vstupní vzdělání "vyučen-a"
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) Orientace v systému a organizaci školy Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 13 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Bláhová

Andrea Buskova

Soňa Háchová

Jana Hašplová

Hana Kabíčková

Kateřina Korandová

Jana Křemenová

Denisa Malechová

Jitka Marková

Pavla Novotná

Václav Pech

Lada Steinerová

Milan Tábořík

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 19. 10. 2019 - 26. 09. 2020    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga / vstupní vzdělání
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 116 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 17 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Čapková

Daniela Čechová

Mgr. Kateřina Dvořáková

DiS Iva Hejdová

Michaela Kolínská

Iva Maroušková

Andrea Maroušková

Michaela Nedorostova

Zdeňka Pátková

Lucie Plešáková

Alena Racova

Jana Spadernová

Martina Šítalová

Markéta Trpáková

Šárka Vlasáková

Štěpánka Vondráčková

Martina Zemanová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist