Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 06. 04. 2020 - 29. 05. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
  • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
  • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
  • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
  • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
  • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
  • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
  • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
  • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
  • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Termíny:

6. dubna 

22. dubna

13. května

20. května - rezervní termín

27. května

17. června

1x úterý praxe

výuka probíhá od 9:00 - 15:00 hod. 

Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vladimíra Antoňů

Mgr. Jana Čebišová

Lucie Furiková

Mgr. Jana Herinková

1x účastník Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice

Kateřina Mrázová

1x účastník MŠ Papírenská

Pavla Papoušková

Bc. Radka Pravdová

Mgr. Lenka Preuslerová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Systém podpůrných opatření
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 04. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty inkluzivního vzdělávání a pomoci pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v běžných školách a ve školských zařízeních. Náplní semináře bude mj. praktická ukázka některých dokumentů školských poradenských zařízení (dotazník Sdělení ZŠ o žákovi a Doporučení) Bude uskutečněn rozbor „Doporučení“ školského poradenského zařízení, účastníci si také navíc prakticky vyzkouší vyplnit dotazník pro školská poradenská zařízení (tzv. „Sdělení školy o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami“).Seminář nabízí náhled do „Společného vzdělávání“ dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Má pomoci podpořit učitele, vychovatele i asistenty pedagoga zvládnout některé složitosti v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol.
Rozsah 8 hodin
Cena 1050,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka !Jančurová

Hana !Nováková

Mgr. Alena !Smolíková

Jana Kundrátová

Lucie Maurerová

Bc. Vendula Moravová

MgA. Daniela Šůnová

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Osobnostně sociální rozvoj zaměřený na efektivní komunikaci
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 24. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Hana Jurásková
Určeno vyučujícím MŠ a ZŠ, ZUŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Pro pedagogické pracovníky školy je komunikace denní rutinou. Mluví s dětmi i s dospělými a čas od času se stane, že komunikace mezi vámi vázne, drhne nebo není úplně příjemná. Někdy musíte ukočírovat stížnosti, problémy či konflikty. Až vám z toho jde hlava kolem a ne vždy se cítíte dobře a pevní v kramflecích. Efektivní komunikace je účinným nástrojem, jak tato komunikační úskalí zvládat s jistotou a lehkostí.
Rozsah 8 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky  Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / osobnostně sociální rozvoj.
Obsazenost 17 účastníků (min 9 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Bendová

Marie Dindová

Monika DVOŘÁKOVÁ

Lenka Hlavicová

Jana Janoušková

Věra Joglová

Bc. Jindřiška Kolářová

Alena Marešová

Mgr. Irena Miloschewitschová

Jana Mládková

Mgr. Daniela Mušinská

Mgr. Jana Němečková

Bc. Zdeňka Slabová

Milada Stehlíková

Kateřina Štolzová

Jaroslava Tichá

Bc. Karolína VODÁKOVÁ

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist