Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 07. 09. 2019 - 06. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 25 účastníků (min 14 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Altmanová

Pavlína Bártíková

Miroslava Bernasová

Veronika Březinová

Tereza Budišová

DiS Renata Caltová

Zuzana Dorschnerová

Bc. Markéta Dušková

Andrea Fuková

Zdeňka Havlíčková

Vladimíra Heřmánková

Soňa Hubatková

Bc DiS Pavlína Jílková

Michaela Jiříková

Eva Kohoutová

Žaneta Matfiak

Dana Pešková

Jitka Poustevníková

Romana Prokešová

Dis Dominika Slavíčková

Ing. Sanja Susányi

Gabriela Vernerová

Vladimíra Viktorová

Bc. Kamila Vítková

Kateřina Zidkova

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 14. 09. 2019 - 30. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 20 účastníků (min 14 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Lucie Benešová

DiS. Simona Blahoutová

Helena Bláhová

Mgr. Šárka Hrádková

Simona Hrčková

Magdaléna Chvátalová

Alena Karešová

Olga Klímová

Renata Lubasová

Michaela Maroušková

Jana Merxbauerová

Ing. Lenka Placková

Dana Pokorná

Jitka Poustevníková

Alena Sadílková

Bc. Erika Seifertová

DiS. Hana Srncová

Mgr. Petra Šťastná

Ing. Erazim Troch

Bc, Dis Vlasta Tyrpeklova

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 21. 09. 2019 - 05. 09. 2020    |    Obsazenost 28    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr. F. Rozum, Mgr. J. Brichtová, PhDr. M. Franclová
Určeno zájemcům o studium asistenta pedagoga / vstupní vzdělání
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) Orientace v systému a organizaci školy Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 28 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Adamová

Jana Bláhová

Bohuslava Brittova

Jaroslava Dvořáková

Soňa Háchová

Jana Hašplová

Marcela Homolova

Hana Kabíčková

Kateřina Korandová

Michaela Koudelíková

Jana Křemenová

DiS Hana Kutišová

Monika Kutková

Denisa Malechová

Jitka Marková

Dis. Hana Matoušová

Lucie Nečasová

Pavla Novotná

Ivana Novotná

Václav Pech

Jana Soukupova

Lada Steinerová

Věra Šedivá

Eva Šrámková

Milan Tábořík

Ing. Erazim Troch

Kateřina Zidkova

Marie Zíková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie "Doplňkové pedagogické studium" / Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku
Kdy: 05. 10. 2019 - 14. 06. 2020    |    Obsazenost 1    |    Kde: COP Sezimovo Ústí

Čas 8:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno mistři odborné výchovy; učitelé SOŠ a SOU
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů
Výukové bloky: 
 • Úvod do studia 
 • Úvod do pedagogiky 
 • Obecná psychologie 
 • Obecná didaktika 
 • Vývojová psychologie 
 • Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání 
 • Pedagogická psychologie  
 • Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie 
 • Sociální komunikace 
 • Sociální psychologie 
 • Pedagogická metodologie, evaluace žáka 
 • Didaktika odborných předmětů 
 • Management vzdělávání 
 • Sociální výchova a výchova ke vztahu k národnostním menšinám 
 • Technologie vzdělávání 
 • Pedagogická komunikace 
 • Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
 • Seminář k závěrečné práci 
 • Didaktika odborného výcviku 
 • Konzultace k uzavírání studia a závěrečným zkouškám 
 • Mediální výchova
Rozsah 220 hodin
Cena 15500,- Kč
Akreditace 1507/2019-1-202
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Výuka probíhá ve víkendových blocích (SO+NE), předběžné termíny výuky:
 • 1. semestr
 • 5. - 6. 10. 2019
 • 19. - 20. 10. 2019
 • 9. - 10. 11. 2019
 • 23. - 24. 11. 2019
 • 7. - 8. 12. 2019
 • 25. - 26. 1. 2020 
 • 2. semestr
 • 7. - 8. 3. 2020
 • 14. - 15. 3. 2020
 • 4. - 5. 4. 2020
 • 16. - 17. 5. 2020
 • 13. 6. 2020
 • 14. 6. 2020 = závěrečné zkoušky
Před zahájení studia získají účastníci podrobné informace o místě a průběhu konání. Platbu je zapotřebí uhradit před zahájením studia.
Obsazenost 1 účastník (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Dominika Hrušková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 19. 10. 2019 - 26. 09. 2020    |    Obsazenost 32    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga / vstupní vzdělání
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 116 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 32 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Andrea Busková

Daniela Čechová

Ing. Markéta Dušková

Mgr. Kateřina Dvořáková

DiS Iva Hejdová

Lucie Kapičková

Michaela Kolínská

Renáta Milena Kostohryzová

Ing. Jana Kreidlová

Dis Hana Kutišová

Bc. Sylva Makovcová

Iva Maroušková

Andrea Maroušková

Michaela Nedorostova

Zdeňka Pátková

Anna Pešičková

Lucie Plešáková

Jarmila Popelková

Alena Racova

Markéta ŘÍHOVÁ

Bc. Erika Seifertová

Jitka Soukupová

Andrea Spirková

Dis Pavla Širůčková

Ing. Erazim Troch

Markéta Trpáková

Pavlína Vavříková

Šárka Vlasáková

Blanka Volfová

Štěpánka Vondráčková

Martina Zemanová

Marie Zíková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 12. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ,
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Po absolvování semináře se účastník seznámí s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání. Účastníci se seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce. Součástí semináře bude i mnoho rad a postřehů z praxe.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 26057/2018-1-843
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing. Jana Kreidlová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist