Výuka AJ s podporou ICTPočítačovou učebnu v Českých Budějovicích zaplnily ve čtvrtek 22. října vesměs učitelky angličtiny. Nepřišly ale na klasický jazykový kurz, jak by se dalo předpokládat. Připraven byl pro ně metodický seminář ve spolupráci s U. S. Embassy Prague a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, jehož cílem bylo rozšíření metodicko-didaktických kompetencí angličtinářů prostřednictvím využití funkčních informačních a komunikačních technologií ve výuce. Prezentovány byly nejen dostupné a vhodné aplikace ICT, využitelné pro přípravu, realizaci a hodnocení výuky, ale i metody jejich využití v pedagogické praxi. Celý seminář vedl americký lektor – specialista na učení se cizímu jazyku s pomocí moderních technologií Greg Kessler, Ph.D., organizaci zajišťovala paní Markéta Kolářová z U. S. Embassy Prague. Na programu nechyběly praktické ukázky a příklady aktivit vyzkoušených v zahraničí, které byly tou nejlepší motivací k jejich realizaci ve výuce. Teď již nezbývá se těšit, že k propojení výuky angličtiny a ICT dojde jistě k radosti žáků i na jihočeských školách.