Z MŠ ZachariášovaZVaS v Č. Budějovicích organizuje pro učitelky MŠ letos již poněkolikáté (ZVaS Tábor poprvé) kurz LOGOPEDIE pro asistenty logopeda – nově akreditovaný pod názvem Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči – primární logopedická prevence. Jeho lektorkou je zkušená, empatická, vždy usměvavá a ochotná PaedDr. Bc. Marie Kubešová, která nezbytnou teorii plynule převádí do potřebné praxe. A k ještě užšímu propojení s praxí dostaly účastnice obou kurzů možnost 20. a 25. dubna, kdy se vydaly za svou lektorkou na jedno z jejích působišť.

Tím aktuálním byla MŠ pro zrakově postižené v Zachariášově ulici v Českých Budějovicích. Paní lektorka, skupina „DRÁČKŮ“ a vůbec všichni byli milí, vlídní, takže na první pohled velká skupina „dospěláků“ brzy splynula s „domácími“. Účastnice kurzu mohly sledovat dokonalou souhru učitelky a dětí, její dokonale promyšlené, na sebe navazující aktivity oslovující všechny a současně každého zvlášť. A jaké to je, si také mohly brzy vyzkoušet. Ve hře na molekuly si totiž děti mohly vybrat „svou molekulu“ = trojici z dosud pouze přihlížejících a za chvíli se nově vytvořené skupinky doslova rozptýlily po celé školce. Ve třídě, na zemi, u stolečků, na chodbách, u zrcadla – všude byly připravené úkoly a množství pomůcek, to vše zaměřené na praktická logopedická cvičení.

Prostě praxe, jak má být.

Takže DRÁČCI A VŠICHNI ve školce ZACHARIÁŠOVA, děkujeme!