bigV prvním čtvrtletí nového školního roku nabídl ZVaS školám nejen studium pedagogiky pro asistenty pedagoga a kurz pro asistenty logopeda, ale také semináře v rámci dalšího vzdělávání. Pod hlavičkou projektu rakousko-českého projektu BIG ATCZ5 se uskutečnily dva zajímavé semináře. Tím prvním byla Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku s lektorkou Mgr. Světlanou Drábovou.

 

Ve středu zájmu bylo dítě a jeho kresba jako prostředek sebevyjádření a komunikace s okolím. A protože paní lektorka má hodně co nabídnout i z jiných tematických oblastí, které mohou nás, pedagogické pracovníky zajímat, připravujeme v rámci projektu BIG ATCZ5 další seminář už na jaro 2018. Budete vítáni!

Druhý seminář byl pozoruhodným koncertem paní Evy Hurdové, která seminářem Písnička jako dárek obdarovala zájemkyně o hudbu, zpěv, pohyb. Učebnu rozezněly zvuky zvonkohry

 a hudební produkce zúčastněných lahodila i uchu „nehudebníků“. Všechny prezentované a spoluprožité aktivity byly názornou ukázkou toho, jak by se děti mohly a měly vést k tomu, aby hudbu a písničky nejen pasivně přijímaly, ale aby měly chuť si samy zahrát a zazpívat. A za tento impuls patří paní lektorce naše poděkování.

Projekt BIG má pro Vás připravené i další semináře, z nichž ten první se uskuteční už
6. 11. 2017 a bude z trochu jiného soudku. Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů poodhalí možnosti, jak prostřednictvím jednoduchých pokusů utvářet pozitivní vztah dětí k přírodovědným předmětům.