20140517 151444Již čtvrtou sobotu budou skládat zkoušku a obhajovat svou závěrečnou práci absolventi studia PEDAGOGIKY pro asistenty pedagoga a vychovatele 2013-2014. Jako první absolvovali dvousemestrální studium podle podmínek nové akreditace, které jim ukládaly nejen napsat práci na dané téma, ale i vykonat písemnou i ústní zkoušku, zpracovat písemně příspěvek na seminář o animační výchově a přednést a odevzdat zprávu o vykonané pedagogické praxi. Není proto divu, že všichni, kterým se podařilo včas všechny úkoly zvládnout, se upřímně radovali. Ze ZVaSu odcházeli s naším přáním, aby jim jejich užitečná a náročná práce přinášela co nejvíce radosti a uspokojení.

A na nás, pořadatele, čeká po prázdninách sedm desítek dalších zájemců, kteří se také rozhodli pro studium kurzu PEDAGOGIKY. Přejme jim, aby byli podobně úspěšní jako ti letošní.