Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Projekty (ZDARMA) HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 30. 05. 2019 ZRUŠENO    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup. Cílem kurzu je orientovat se v oblasti neverbální komunikace (v řeči těla) a se všemi složkami nonverbální komunikace.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Obsah vzdělávací akce:

·       Sociální komunikace,

·       Modely a pozice v procesu komunikace,

·       Extralingvistické a paralingvistické projevy,

·       Obory zabývající se neverbální komunikací,

·       Složky neverbální komunikace – mimika a oční kontakt,

·       Gestika a kinezika,

·       Proxemika,

·       Haptika,

·       Posturologie – řeč těla,

·       Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie.

Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kristýna Dolejšová

Mgr. Kristýna Dolejšová

Mgr. Lenka Kovaříková

Mgr. Pavlína Růžičková

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Závěrečné setkání projektu „BIG ATCZ5“
Kdy: 03. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: Langau, 2091 Langau 85, NÖ

Čas od 9:30 - 15:00
Lektor
Určeno
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Program / Programm: 09:30 hod Příjezd a registrace hostů 10:00 hod Uvítání hostů a zahájení setkání: Ing. Franz Linsbauer - starosta 10:10 hod Vystoupení dětí z MŠ Langau 10:20 hod Představení prezentace synergických projektů Big at-cz, big at-hu und big sk-at 10:30 hod Slovo politických zástupců regionů: Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister – zemská radní pro vzdělávání, rodinu a sociální záležitosti Dr. Martin Eichtinger – zemský radní pro bydlení, práci a mezinárodní vztahy Vídeň Ing. Jana Fischerová, CSc. - náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu 11:00 hod Prezentace vzdělávací platformy „BIG“ 11:10 hod Odborná přednáška „Výhody vícejazyčné podpory“: Mag.a. Zwetelina Ortega - Linguamulti & LIMU Academy 12:00 hod Oběd 13:30 hod SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ZAPOJENÝM MŠ A ZŠ 14:30 hod Síťování a možnosti výměny 15:00 hod UKONČENÍ SETKÁNÍ
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Uzavírka přihlášek do 22.5.2019
Obsazenost 17 účastníků (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vítězslava Benešová

Petra Bláhová

Dis Šárka Dibďáková

Mgr. Zdeňka Dufková

Eva Heřmanová

Bc. Ivana Hokrová

Ing. Soňa Kabelová

Mgr. Renata Kaislerová

Bc Hana Kliková

Renata Koperdáková

Renata Koperdáková - kolegyně

Mgr. Antonín Krejsa

Mgr. Dana Machová

Magda Mikšovská

Ludmila Tomanová

Kateřina Vesecká

Jana Zemánková

 Projekty (ZDARMA) Metoda GRUNNLAGET
Kdy: 10. 06. 2019 - 11. 06. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:30
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ a 1.stupeň ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní příprav

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Helena Divišová

Mgr. Vladimír Doležal

Veronika Fuksová

Miriam Horáková

Mgr. Halka Jánová

Marta Marková

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Monika Pýchová

Mgr. Daniela Štádlerová

 Projekty (ZDARMA) ART GAME - Tvoření s dětmi od dvou let - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 06. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9.00hod
Lektor Kajjka
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah V první části semináře se účastníci dozví mnoho teorie o rozdílech ve vnímání dvouletých děti, o vhodnosti zaměření výtvarných her a načerpají inspiraci k výtvarné práci s dětským kolektivem zahrnujícím dvouleté děti. V praktické části si účastníci "na vlastní ruce" vyzkouší výroby senzorických láhví, barvení papírů bublinami, krepákem a za pomoci pěny na holení a načerpají nápady jak takové papíry využít pro další tvoření, naučí se jednoduchý způsob výroby stavebnice pro 3D tvoření, vytvoří obrázky malované nití a také obrázky tvořené do fólií a nakonec vytvoří obrázek alá Monet. Všechny projekty jsou vhodné pro tvoření s dětmi od dvou let.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Na seminář si doneste pracovní oblečení, malou čirou plastovou láhev a nůžky
Obsazenost 3 účastníci (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Chaloupková

Bc Jaroslava Vinšová

Mgr Lucie Volemanová

 Projekty (ZDARMA) Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu II. - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Praktický seminář seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí je s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovskéé arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 14)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Tereza Staňková

Bc. Kristina Boršovská

Bc. Ilona Brusová

Zdeňka Frantíková

Lada Kasper Kaltenbrunnerova

Ing. arch. Bc. Štěpánka Kašová

Mgr. Ivana Kašová

Štěpánka Marková

Jana Palkosková

Bc. Kateřina Pecherová

Pavla Scheicherová

Bc. Marcela Slabá

Jana Váchová

Marie Zachariášová

 Projekty (ZDARMA) Financování škol od roku 2020 - BIG ATCZ5.
Kdy: 17. 06. 2019    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Pavel Zeman
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
  • Principy reformy financování od r.2020 - Postup stanovení normativu provozních zaměstnanců u škol a ŠD. 
  • Význam výkazu P1c-01 -určení PHmax u jednotlivých druhů škol a ŠD
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kateřina Deutschová

Ilona Djurov

Mgr. Eva Dlouhá

Eva Heřmanová

Bc. Kateřina Janouchová

Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková

Mgr. Zdeňka Míková

Romana Mydlilová

Bc. Jitka Pešková

Bc. Romana Píchová

Bc. Eva Vazdová Dis.

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Fričková

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Jana Háječková

Šárka Křivanová

Bc. Eva Kuklová

Bc. Lucie Lešková

Mgr. Eva Líbenková

Ing EVA Macků

Mgr. Pavlína Nováková

Jitka Pechačová

Bc. Lucie Richterová

Mgr. Michaela Robová

Mgr Jana Součková

Mgr. Andrea Sudová

DiS. Kateřina Sýkorová

Bc. Helena Šafránková

Hana Šefránková

Mgr. Miluše Štemberková

Bc. Klára Štenclová

Bc. Vendula Váchová

petr wolf

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Andrea Hanusová

Bc. Petra Hůrková

Mgr. Eva Chaloupková

Mgr. Liana Jedličková

Mgr. Stanislava Kaloušová

Mgr. Hana Lávičková

Mgr. Eva Líbenková

Mgr Zdeňka Míková

Bc. Blanka Shorná

Mgr. Jana Součková

DiS. Kateřina Sýkorová

Mgr. Dagmar Tupá

Mgr.Bc Marika Vostrovská

Bc. Jana Záhorková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist