Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 Projekty (ZDARMA) Mandalové zdobení textilu (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: dnes    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13 - 16:30
Lektor Karla Hátleová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář je zaměřený na techniku zdobení textilu přes šablony. Tato technika je velmi vhodná pro práci s dětmi, je nenáročná a výsledky jsou až překvapivě skvělé. Účastníci se dozvědí o vhodnosti a nevhodnosti barev dostupných na našem trhu, o principech přípravy textilu ke zdobení, o technice šablonování a také o zásadách péče o hotový výrobek. V praktické části semináře si účastníci nazdobí donesený textil za pomoci mnoha druhů šablon. Barvy, pomůcky a zapůjčení šablon je v ceně kurzu. Na seminář si doneste vlastní textil (velmi dobře vypadá i textil tmavý a lze zdobit jakýkoli materiál).


Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Nezapomeňte si PRACOVNÍ OBLEČENÍ, a pokud potřebujete, pak i BRÝLE!

Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Dominika Bendová

Bc. Eva Brisudová

Martina Davidová

Mgr. Jitka Krajčová

Mgr. Kateřina Martíšková

Mgr. Eva Pužíková

Mgr. Eva Seberová

Jana Šípkovská

Lenka Urbanová

 Projekty (ZDARMA) Pedagogická diagnostika (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 26. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 20    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ (1. – 2. třída ZŠ), kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky. Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokladu pro usnadnění přechodu dětí do vzdělávacího systému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v předškolním a v mladším školním věku, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky.
Obsah semináře:
- Základní terminologie
- Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky
- Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
- Diagnostika úrovně percepce
- Diagnostika chování dítěte
- Diagnostika komunikačních dovedností
- Problematika vztahu pedagog a rodič
- Spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 20 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Květoslava Bartoňová

Dis. Šárka Dibďáková

Bc. Kristýna Drdáková

Bc. Lenka Faturová

Iva Fričková

Irena Frnková

Bc. Kamila Gucko

Zdeňka Havlová

Dagmar Hybrantová

Bc Ludmila Janoušová

Bc Lenka Karasová

Dis Eva Lojková

Bc. Martina Marková

Magda Mikšovská

Monika Rothbauerová

Mgr. Eva Seberová

Monika Svobodníková

Hana Šefránková

Mgr. Dagmar Tupá

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Jaká jsou specifika romských žáků a jak se s nimi dá pracovat? (Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže)
Kdy: 27. 04. 2018 - 28. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 12    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:00
Lektor Mgr. Martin Procházka, Jan Chromeček
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Jaká jsou  specifika romských žáků a jak se s nimi dá pracovat? 

Vzdělávací seminář nejen pro pedagogy je zaměřený na specifika práce s romskými dětmi, úvod do muzikoterapie, sdílení zkušeností a předávání dobré praxe. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika. Společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi žáky a pedagogem, které posilují vzájemnou pedagogickou spolupráci, důvěru a bezpečí ve třídě. Podstatnou částí kurzu je i supervizní rovina reflektující dosavadní zkušenosti pedagogů s výukou romských dětí a společné hledání východisek.

Lektor kurzu Mgr. Martin Procházka má osmnáctiletou zkušenost s romským etnikem, sociálně uměleckou terapií, pedagogikou a psychoterapií.

Lektor muzikoterapie Jan Chromeček má dvanáctiletou zkušenost s romským etnikem, sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského a v současnosti vede mimo jiné uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů při ČVUT v Praze.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Přihlásit se můžete do 20. dubna 2018

Obsazenost 12 účastníků (min 6 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vojtěch Blahout

Martina Dobosiová

Ing.Bc. Vitezslav Ilko

Mgr Irena Krchova

Mgr. Milan Nakonečný

Mgr. Olga Nemravová

Mgr. Julie Pešková

Radka Rybáková

Mgr. Tereza Šindelářová

Jitka Štědrá

Mgr. Romana Švestková

Jana Veltrubská

 Projekty (ZDARMA) Aktuální otázky logopedie (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 11. 05. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 13    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 14:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Společně se zamyslíme nad otázkami: dyslálie, opožděného vývoje řeči, dysfazie… Názorně si ukážeme jednotlivé postupy nápodoby a potřebných artikulačních cvičení. Ukážeme, jak se vyvarovat případných chyb. Vymezíme základní metody logopedické prevence. Dotkneme se i tématu nadměrného používání TV, mobilních telefonů a tabletů.

Rozsah 6 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky Účastníci si přinesou malé zrcátko.
Obsazenost 13 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Leona Buštová

Zuzana Fialová

Mgr. Renata Heřmanová

Jana Hořejší

Mgr. Monika Kačenová

Bc. Michaela Kotyzová

Martina Koubová

Mgr Markéta Kovalíková

Bc. Lenka Kučerová

Bc. Renáta Poláková

Lenka Urbanová

Petra Víšková

Veronika Vojtová

 Projekty (ZDARMA) Mokré plstění (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 22. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13 - 16:30
Lektor Karla Hátleová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Na semináři se účastníci naučí techniku plstění za mokra, která je velmi vhodná pro práci s dětmi. V teoretické části semináře se účastníci dozvědí o rozdílnostech mezi druhy vln, o potřebách a pomůckách k plstění a o péči o hotové výrobky. V praktické části si pak vyrobí plstěný výrobek, který si odnesou domů. Na výběr je výroba plstěného mýdla, hudebního nástroje pro nejmenší, nebo malé taštičky.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky

Nezapomeňte si PRACOVNÍ OBLEČENÍ, a pokud potřebujete, pak i BRÝLE!

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Vodňany, hotel Prajer

Čas 10:00
Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace 27053/2015-1-810
Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist