Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání / zeměpis
Kdy: dnes    |    Obsazenost 1    |    Kde: JU PF, katedra geografie / učebna J326 (Jeronýmova ul. ČB)

Čas začátek 16:00
Lektor Mgr. Michal Staněk
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné metodické setkání vyučujících zeměpisu pořádané na katedře geografie; diskuse se studenty učitelství, koncepce oboru, další didaktická inspirace, sdílení vlastní praxe.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 1 účastník (min 2 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Hana Farníková

 IKAP - metodická setkávání To chce klid! Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kdy: 21. 03. 2019 - 22. 03. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 18    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Blažena Mačáková, PhDr. František Rozum
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seminář je volným pokračováním vzdělávací aktivity Efektivní komunikace a praktická asertivita; absolvování předchozího semináře však není podmínkou. Tentokrát se zaměříme na důležitost pozitivního myšlení nejen v pedagogické profesi ale i osobním životě.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Alena Bártová

Mgr. Jana Benešová

Mgr. Irena Bětíková

Mgr. Zuzana Danielisová

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Ivan Hájek

Mgr. Monika Hejnová

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Michaela Kalenská

Mgr. Eva Kalíšková

Mgr. Eva Kašáková

Mgr. Alena Kubová

Mgr. Eva Líbenková

Mgr. Eva Malíková

Mgr. Anna Pultarová

Mgr. Ivana Smolková

Mgr. Vendula Tesařová

Mgr. Hana Zabilková

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání / práce s emocemi
Kdy: 22. 03. 2019    |    Obsazenost 15    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 13:45
Lektor Mgr. Blažena Mačáková; PhDr. František Rozum
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • průvodce na zpracování stresujících situací v našem životě 
 • kolegiální poradenství - představení principu řešení obtížných situací dle Balinta 
 • závazek pro seberozvoj
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 15 účastníků (min 8 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Anna Pultarová

Mgr. Alena Bártová

Mgr. Irena Bětíková

Jindřiška Caisová

Mgr. Zuzana Danielisová

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Ivan Hájek

Mgr. Monika Hejnová

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Michaela Kalenská

Mgr. Eva Kašáková

Mgr. Alena Kubová

Mgr. Eva Líbenková

Mgr Ivana Smolková

Mgr. Vendula Tesařová

 IKAP - metodická setkávání MBTI 2 / individualizace výchovy, výuky a učení
Kdy: 05. 04. 2019 - 06. 04. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 22    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Lépe porozumíme přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím učebním stylům. Získáme kompetence, které nám pomohou připravovat více individualizovaných typů učebních úloh.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost 22 účastníků (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Marcela Čábelová

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Radka Holá

Ing. Ivana Jiránková

Mgr. Anna Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Miloslava Lafatová

Mgr. Monika Landkammerová

Bc. Hana Malíková

Mgr. Marie Melounková

Mgr. Daniela Musilová

Mgr. Romana Němečková

Mgr. Daniela Nová

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Lucie Royt

Mgr. Petr Semrád

Mgr. Eva Schrollova

Mgr. Roman Tlapák

Mgr. Marie Tomešová

MgA. Eva Volfová

Mgr.et Bc. Marika Vostrovská

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj myšlení žáků aneb Jak vést diskusi ve výuce?
Kdy: 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje ZŠ/SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Chcete zlepšit způsob, jak kladete otázky, vedete diskusi a rozvíjíte myšlení žáků? Setkání nabízí praktické tipy pro výuku i podněty pro osobní rozvoj pedagogů. Kurz využívá prvky metodiky programu Filozofie pro děti (Philosophy for Children) a klade důraz na porozumění základním principům diskuse jako metody rozvoje kritického a tvořivého myšlení.

 • Diskuse jako cesta k lepšímu porozumění
 • Než začneme diskutovat (koncipování námětu pro diskusi)
 • Není otázka jako otázka (formulace „dobré otázky“)
 • Jak v diskusi někam dojít (cíle a limity diskuse jako výukové metody)
 • Jak diskusi prohlubovat (identifikace, problematizace, konceptualizace)
 • Jak poznáme, že v diskusi jen „nepovídáme“ (dobrý úsudek a metakognitivní regulace)
 • Úkoly vyučujícího v diskusi: tipy pro začátek, průběh a závěr diskuse
 • Didaktické prostředky pro vedení diskuse
 • Diskuse a navazující aktivity
 • Jak diskusi hodnotit

Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 10 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Lucie Beterová

Mgr. Dagmar Dušková

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Jan Pazourek

Mgr. Martin Punčochář

Bc. Kamil Rosa

Mgr. Martina Sochůrková

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Filip Tomíček

 IKAP - metodická setkávání Pohyb – klam – fikce – animace
Kdy: 26. 04. 2019 - 27. 04. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno vyučujícím* VÝTVARNÉ VÝCHOVY z Jihočeského kraje / 2. stupeň ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Čeká vás rozvinutí výtvarných úloh z oblasti pohyb-klam-fikce-animace. Na semináři se prakticky seznámíte s postupy a technologiemi pro práci se žáky ve výtvarné výchově. Vytvoříte si vlastní materiály, které můžete dále rozvíjet ve vlastních hodinách. Inspirujete se možnostmi digitálních technologií a jejich možností v rozvíjení vnímání, tvorby i reflexe.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 8 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Blümová

Marcela Čábelová

MgA. Sandra Čechová

Mgr. Alena Krauseová

Mgr Olga Makovcová

Mgr. Eliška Polívková

Jitka Richtrová

Zdena Sekaninová

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání: didaktická návštěva hodin zeměpisu ZŠ B. Hrabala, Praha 8
Kdy: 14. 05. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě 2, Praha 8, Libeň

Čas začátek v 9:45
Lektor Mgr. Michal Staněk
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah 2 náslechové autentické hodiny ZEMĚPISU spojené s didaktickým rozborem, seznámení s koncepcí školy, prohlídka školy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.DOPRAVA Z ČB / TÁBORA: Ex 536 Budvar (ČB 6:55, TA 7:41) dojet až na nádraží Praha-Holešovice, odtud autobus 201 přímo na Bulovku (cca 5 minut).Sraz před budovou školy v 9:40. Plánek bude zaslán všem přihlášeným zájemcům.
Obsazenost 7 účastníků (min 2 / max 8)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr Klára Drsová

Mgr. Kristýna Dvořáková

Mgr. František Hřídel

Mgr. Petra Komárková

Mgr. Vendula Pilnáčková

Mgr. Filip Tomíček

Mgr. Helena Trsková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist