Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 IKAP - metodická setkávání Využití dokumentárního filmu ve výuce moderní historie
Kdy: 15. 02. 2019 - 16. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Jiří Krejčí, Ph.D.
Určeno vyučujícím* dějepisu + OV / ZSV z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Výukové aktivity oživující výklad moderních dějin. Práce s materiály webových portálů Jeden svět na školách, Moderní dějiny aj. Rozmanité nápady prověřené praxí k prohloubení výuky na základních a středních školách.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání GEOcoaching aneb Jak koučovat hodiny zeměpisu?
Kdy: 22. 02. 2019 - 23. 02. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Michal Staněk
Určeno vyučujícím* ZEMĚPISU z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Pojďme se společně zamyslet nad rozvojem kompetencí učitele zeměpisu, které budou vytvářet vhodné podmínky pro vědomostní a osobnostní růst. Představte si svou vysněnou hodinu zeměpisu. Společně budeme pátrat po následujících otázkách:
 • Jaká by byla? 
 • Co byste si v práci se svými žáky rádi vyzkoušeli? 
 • Čeho byste chtěli dosáhnout v roli učitele zeměpisu? 
 • Které překážky bude nutné překonávat a co vám to přinese? 
 • Jaká témata geografie jsou pro vás aktuální? 
 • Co byste mohli udělat jinak? 
 • Jakými způsoby se může učitel zajímat o postoje žáků k probíranému učivu? 
 • Jak sami žáci zjistí, co už umí a kde naopak potřebují zabrat?
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 2. st. ZŠ a SŠ
Kdy: 06. 03. 2019 - 07. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:30; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Jiří Sixta
Určeno vyučujícím* nejen ČEŠTINY z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Vliv čtenářství na osobnostní rozvoj a sebezdokonalování jedince. Podpora a rozvoj složitější čtenářské gramotnosti v kontextu s rozvojem abstraktního myšlení ve starším školním věku. Čtenářské dílny – pravidla, organizace, způsob práce. Čtenářské úlohy a jejich řešení. Rozvoj čtenářské gramotnosti při práci s odborným textem.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1
Kdy: 15. 03. 2019 - 16. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Poznejme lépe sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání To chce klid! Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kdy: 21. 03. 2019 - 22. 03. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Seminář je volným pokračováním vzdělávací aktivity Efektivní komunikace a praktická asertivita; absolvování předchozího semináře však není podmínkou. Tentokrát se zaměříme na důležitost pozitivního myšlení nejen v pedagogické profesi ale i osobním životě.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání MBTI 2 / individualizace výchovy, výuky a učení
Kdy: 05. 04. 2019 - 06. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno třídním učitelům* a výchovným poradcům z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Lépe porozumíme přirozeným preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím učebním stylům. Získáme kompetence, které nám pomohou připravovat více individualizovaných typů učebních úloh.
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Rozvoj myšlení žáků aneb Jak vést diskusi ve výuce?
Kdy: 11. 04. 2019 - 12. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje ZŠ/SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Chcete zlepšit způsob, jak kladete otázky, vedete diskusi a rozvíjíte myšlení žáků? Setkání nabízí praktické tipy pro výuku i podněty pro osobní rozvoj pedagogů. Kurz využívá prvky metodiky programu Filozofie pro děti (Philosophy for Children) a klade důraz na porozumění základním principům diskuse jako metody rozvoje kritického a tvořivého myšlení.

 • Diskuse jako cesta k lepšímu porozumění
 • Než začneme diskutovat (koncipování námětu pro diskusi)
 • Není otázka jako otázka (formulace „dobré otázky“)
 • Jak v diskusi někam dojít (cíle a limity diskuse jako výukové metody)
 • Jak diskusi prohlubovat (identifikace, problematizace, konceptualizace)
 • Jak poznáme, že v diskusi jen „nepovídáme“ (dobrý úsudek a metakognitivní regulace)
 • Úkoly vyučujícího v diskusi: tipy pro začátek, průběh a závěr diskuse
 • Didaktické prostředky pro vedení diskuse
 • Diskuse a navazující aktivity
 • Jak diskusi hodnotit

Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - metodická setkávání Pohyb – klam – fikce – animace
Kdy: 26. 04. 2019 - 27. 04. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno vyučujícím* VÝTVARNÉ VÝCHOVY z Jihočeského kraje / 2. stupeň ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Čeká vás rozvinutí výtvarných úloh z oblasti pohyb-klam-fikce-animace. Na semináři se prakticky seznámíte s postupy a technologiemi pro práci se žáky ve výtvarné výchově. Vytvoříte si vlastní materiály, které můžete dále rozvíjet ve vlastních hodinách. Inspirujete se možnostmi digitálních technologií a jejich možností v rozvíjení vnímání, tvorby i reflexe.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost buďte první účastník (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist