Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ vyučujících BIOLOGIE / PŘÍRODOPISU: O nerostech a jak na ně. Jak se vyznat v horninách.
Kdy: 14. 05. 2018 - 15. 05. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Marek Chvátal
Určeno Vyučující přírodopisu a biologie SŚ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. O nerostech a jak na ně: V první části setkání zaměříme svou pozornost na nejdůležitější minerály (nerosty). Jádrem semináře je rozsáhlá přenosná sbírka minerálů v jejich nejčastějších podobách s důkazem na nejrozšířenější minerály zemské kůry a nejvýznamnější suroviny; vzorků je cca 200. Po krátkém teoretickém úvodu se probírají jednotlivé minerály od 1. po 10. třídu mineralogického systému formou besedy nad sbírkou minerálů s četnými ukázkami jednotlivých druhů. Pozornost je věnována především poznávacím znakům minerálů, které bývají zastoupeny ve školních sbírkách. Významným dílčím cílem je poskytnout účastníkům praktické rady a ukázky k určování nejčastějších minerálů obvykle zastoupených ve školních sbírkách, což je téma často jmenované učiteli jako problematické a pro ně nepříjemné. Lektor se podělí i o různé zajímavosti, kterými lze oživit a zatraktivnit výklad žákům.
  2. Jak se vyznat v horninách? Ve druhé části setkání se budeme věnovat nejdůležitějším horninám, jejich vzniku a výskytu v přírodě, vlastnostem a průmyslovým využitím. I v této části bude klíčová práce se sbírkou hornin v jejich nejčastějších podobách s důkazem na nejrozšířenější horniny zemské kůry a nejvýznamnější nerostné suroviny; vzorků je cca 100. Po teoretickém připomenutí (základní stavba zemského tělesa; co je hornina, jaké typy hornin se rámcově rozeznávají podle vzniku) se probírají jednotlivé nejdůležitější horniny od vyvřelých přes usazené po přeměněné s ukázkami jednotlivých druhů. Velký důraz je kladen na snahu o srozumitelnost bez používání složitější oborové terminologie. Dvoudenní setkání nabídne také příležitost ke sdílení praxe jednotlivých účastníků.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání

Mgr. Marek Chvátal: vystudoval geologické obory na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; později zde pracoval jako odborný asistent pro mineralogii; je redaktorem, překladatelem a autorem řady odborných textů; v současnosti též vyučuje biologii a chemii na gymnáziu.

Obsazenost 6 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Václava Kapitánová

Mgr. Vendula Kořínková

Mgr. Zuzana Miková

Mgr. Lucie Rosenfelderová

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Helena Tlapáková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ 1. stupeň ZŠ: Písmo Comenia Script® v praxi; Ucelený systém hodnocení; Tematické dny na 1. st. ZŠ
Kdy: 18. 05. 2018 - 19. 05. 2018    |    Obsazenost 11    |    Kde: Šindlovy Dvory / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den obědem
Lektor Mgr. Korčáková, Mgr. Marušáková, Mgr. Vodáčková
Určeno Vyučující 1. stupně ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. Písmo Comenia Script® v praxi: Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, Ph.D. držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 
  2. Ucelený systém hodnocení na 1. stupni ZŠ: Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.  
  3. Tematické dny na 1. stupni ZŠ / Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy: Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání
Obsazenost 11 účastníků (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Bůrková

Mgr. Naděžda Dupalová

Mgr. Renata Heřmanová

Mgr. Miriam Chalániová

Mgr. Jana Líbalová

Mgr. Pavla Lukášová

Mgr. Miroslava Machová

Mgr. Kateřina Martíšková

Mgr. Michaela Robová

Mgr. Martina Rokůsková

Mgr Tereza Vojtíšková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ - NĚMČINA: Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny. Rétorické a prezentační dovednosti. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny.
Kdy: 21. 05. 2018 - 22. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
  1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.
  2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
  3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání
Obsazenost 1 účastník (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Magdaléna Hašková

 IKAP - metodická setkávání METODICKÉ SETKÁNÍ: Specifické poruchy učení / dys -grafie, -ortografie, -kalkulie
Kdy: 11. 06. 2018 - 12. 06. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor PhDr. Kiml, Mgr. Vávrů
Určeno Vyučující ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky ODKAZ na pozvánku
Obsazenost 3 účastníci (min 8 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová

Mgr. Olga Jůzová

Mgr. Lenka Kultová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist