Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 IKAP - metodická setkávání Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny / metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.Seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti.
 2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
 3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání Projekt je určen pouze pro vyučující ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Lenka Kolací

Mgr. Renata Kopačková

Mgr. Dana Pekočová

Mgr. Jana Španihelová

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Petra Tilpová

Mgr. Marcela Zájedová

Mgr. Romana Zamrzlová

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících biologie / přírodopisu
Kdy: 27. 11. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Čas 9:30 - 13:00
Lektor Mgr. Pavla Trčková
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navštívíme dvouhodinovou lekci volitelného předmětu Biologie živočichů, který absolvují studenti čtvrtého ročníku gymnázia. Následuje reflexe a sdílení vlastní praxe.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • sraz 9:30 před budovou školy (prosím o dochvilnost, náslechová hodina začíná v 9:40)

 • Parkování: pod budovou gymnázia – naproti Jordánu – je parkovací dům

 • Při naplněnosti kurzu mají přednost kolegové, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání věnované nerostům a horninám s Mgr. Chvátalem

Obsazenost 3 účastníci (min 3 / max 7)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Vendula Kořínková

Mgr. Lucie Rosenfelderová

Mgr. Helena Tlapáková

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících fyziky / TÁ
Kdy: 04. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Čas 16:00 - 18:00
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno absolventi metodického setkání vyučujících fyziky (2. 11. 2018)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navazující setkání fyzikářů; sdílení vlastní praxe, tipy na další fyzikální pokusy a náměty do hodin.
Rozsah x hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Hana Chlapcová

Mgr. Eva Košková

Mgr. Michaela Mašková

Mgr. Jitka Pazderová

Mgr. Libuše Špinglová

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání - FORMATIVNÍ HODNOCENÍ (2)
Kdy: 07. 12. 2018    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 15:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé), kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Sdílené porozumění pojmům cíl učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, scaffolding  
 2. Výkony žáků (videozáznam) a jejich analýza vzhledem k cílům učení – moderace (kolegiální diskuse za účelem sblížení porozumění dětským výkonům)  
 3. Analýza natočené vyučovací hodiny z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory žákům na cestě k cíli (scaffolding), hodnocení ve formativní funkci – od důkazů o učení žáků k plánování výuky  
 4. Kritéria hodnocení – analýza výkonu žáka dle sady kritérií, charakteristiky “dobré” sady kritérií, která slouží učení žáků – analýza modelové a vlastní sady kritérií  
 5. Práce s vlastní výukovou lekcí (analýza odučené lekce - Peer Review: kolegiální hodnocení) nebo plánování vlastní lekce z hlediska hodnocení ve formativní funkci (cíle učení, důkazy o učení, kritéria úspěchu, činnosti žáků) 
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Podmínkou účasti je absolvování semináře Formativní hodnocení 1 a zapojení v projektu IKAP Metodická setkání.
Obsazenost 17 účastníků (min 10 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Jana Drdáková

Ing. Marie Hánová

Mgr Iva Hermannová

Mgr. Martina Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Klára Ludvíková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Marie Pilarčíková

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Pavla Stifterová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Kristina Zůbková

 IKAP - metodická setkávání Metodická stáž v SPC České Budějovice
Kdy: 11. 12. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: SPC ČB, Riegrova 1

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé), kteří absolvovali jakékoli 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 • Prohlídka SPC a přilehlých škol
 • Kazuistika 
 • Průběh vyšetření klientů 
 • Sdílení praxe 
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Sraz před SPC Riegrova 1, hlavní vchod do ZŠ.V případě plné obsazenosti akce mají přednost kolegyně, které navštívily metodické setkání věnované specifickým poruchám učení (11. - 12. 6. 2018)
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Foralová Foralová

Mgr. Ilona Grenarová

Mgr. Jiřina Koberová

Mgr. Jana Pečmanová

Mgr. Václava Tůmová

 IKAP - metodická setkávání Navazující metodické setkání vyučujících fyziky / ČB
Kdy: 11. 12. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: Gymnázium, Česká 142/64, České Budějovice

Čas 15:00 - 17:00
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno absolventi metodického setkání vyučujících fyziky (2. 11. 2018)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Navazující setkání fyzikářů; sdílení vlastní praxe, tipy na další fyzikální pokusy a náměty do hodin.
Rozsah x hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 5 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Batystová

Mgr. Martin Günzel

Mgr. Milan Kramár

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Iveta Nagyová

Mgr. Petr Syrovátka

Mgr. Vratislav Ulrich

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist