Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

Všechny akce

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI 1 / metodické setkání třídních učitelů a výchovných poradců
Kdy: 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Výchovní poradci či třídní učitelé ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Odkaz na POZVÁNKU

Obsazenost 25 účastníků (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ivana Čurdová

Mgr. Michal Hanzlík

Mgr. Radka Holá

Mgr. Eva Hrnečková

Mgr. JIří Hůla

Mgr. Petra Chadimová

Ing. Ivana Jiránková

Mgr. Anna Kalivodová

Bc. Veronika Kalkušová

Mgr. Eva Kotrčková

Mgr. Hana Křížová

Mgr. Iva Kumstová

Mgr. Viktorie Kušnirenková

Mgr. Monika Landkammerová

PhDr. Zdeňka Lovčí

Mgr. Tomáš Michal

Bc. Kateřina Morozová

Bc. Lucie Mrvková

Mgr. Bohuna Neumannová

Mgr. Petr Ondřich

Kristýna Palacká

Mgr. Michaela Přibylová

Mgr. Petr Semrád

Mgr. Barbora Ticháčková

Mgr. et Bc. Marika Vostrovska

 IKAP - metodická setkávání Formativní hodnocení v práci učitele (1) / metodické setkání učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
Kdy: 19. 10. 2018 - 20. 10. 2018    |    Obsazenost 20    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Hana Vellánová
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Formativní hodnocení v práci učitele - cesta k efektivnímu učení žáků
 • Úvod – kdo jsme, na co se nyní v hodnocení podporujícím učení žáků zaměřujeme.
 • Celkový pohled na hodnocení a místo formativního hodnocení v něm - mapování porozumění a zkušeností, pojmy vztahující se k hodnocení.
 • Postupy v práci a komunikaci učitele, které mají formativní vliv na učení žáků a ilustrují strategie FH - analýza vybraných videosekvencí (jazyková výchova, 2. třída).
 • Klíčové strategie FH a techniky, které učiteli pomáhají diagnostikovat, kde se žáci ve svém učení nacházejí a podle toho uzpůsobovat své výukové postupy (skládankové učení):
 • vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 
 • připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení,
 • poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed,
 • aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení,
 • aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení (owners of learning).
 • Techniky FH jako prostředky zjišťování informací o učení žáků a následného uzpůsobování výukových postupů podle učebních potřeb žáků - analýza videosekvencí (matematika, 5. třída). Videa průběžně v programu.
 • Společná strategie zavádění FH v celé škole – příklad (videa, žáci 8. tříd ZŠ v Anglii) 
Plán profesního pedagogického rozvoje
Navazující pracovní dílna, ve které si účastníci za účasti lektora:
 • naplánují 1 vyučovací lekci
 • na základě poznatků ze semináře sestaví vlastní plán profesního pedagogického rozvoje zaměřený na uplatnění formativního hodnocení v práci s dětmi
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Odkaz na pozvánku
Obsazenost 20 účastníků (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Jana Drdáková

PaedDr. Alena Ducháčková

Mgr. Iveta Dvořáková

Ing. Marie Hánová

Mgr. Iva Hermannová

Mgr. Martina Kalivodová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Klára Ludvíková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Lucie Samcová

Mgr. Tereza Skamenová

Mgr. Olga Steinerová

Mgr. Pavla Stifterová

Mgr. Hana Šebková

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Markéta Štěpková

Mgr. Anna Šubrtová

Mgr. Kristina Zůbková

 IKAP - metodická setkávání Jednoduché i sofistikovanější pokusy z fyziky / metodické setkání - fyzika
Kdy: 02. 11. 2018 - 03. 11. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:30; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, PhD.
Určeno Vyučující fyziky ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
Na úvod projdeme základní klasifikaci fyzikálních pokusů, zaměříme se na konstruktivistický přístup - badatelsky orientované vyučování. Setkání bude laděno převážně prakticky - získáte více jak padesátku tipů na pokusy z oblasti termiky a aerostatiky.
Témata setkání
 1. Aktuální a průběžné výsledky mezinárodních testování TIMSS a PISA v přírodovědné oblasti
 2. Klasifikace pokusů ve fyzice 
 3. Konstruktivistické přístupy ve výuce přírodovědných předmětů 
 4. Laboratorní úlohy z okresních kol fyzikální olympiády
 5. Experimenty z termiky

 • termometrie
 • kalorimetrie
 • termokinetika
 • termodynamika

 1. Experimenty z aerostatiky
 • existence vzduchu
 • tíha vzduchu
 • projevy atmosférického tlaku
 • Pascalův zákon
 • Archimedův zákon pro plyny
 • přetlak
 • podtlak
 • experimenty s vývěvou
 • projevy při změně vnitřní energie
 • těžké plyny
 • práce plynu
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Batystová

Mgr. Martin Günzel

Mgr. Hana Chlapcová

Mgr. Eva Košková

Mgr. Milan Kramár

Mgr. Alena Maříková

Mgr. Michaela Mašková

Mgr. Jana Morávková

Mgr. Jitka Pazderová

Mgr. Petr Syrovátka

Mgr. Libuše Špinglová

Mgr Vratislav Ulrich

 IKAP - metodická setkávání Jak se nevzdat pohybových aktivit žáků a uchovat si
Kdy: 13. 11. 2018 - 14. 11. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 25    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 9:00; konec druhý den 13:30
Lektor Mgr. Libuše Černá
Určeno Vyučující ZŠ/SŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Hlavním tématem setkání bude bezpečnost a ochrana zdraví žáků při školních i mimoškolních činnostech zaměřených především na tělocvik, a to se soudní znalkyní a specialistkou na BOZP. Vedle množství praktických příkladů získáte podněty na všechny potřebné dokumenty, které chrání vedoucího akce před případnými stěžovateli.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 25 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlastislav Činovský

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Lukáš Erhart

Bc. Michaela Hálová

Mgr. Stanislav Hlavatý

Mgr Miroslava Hudková

Mgr. Pavel Chalupa

Mgr. Miloš Jindra

Mgr. Roman Kneifl

Mgr Radka Křížová

Mgr. Pavel Kún

Mgr. Ladislav Lád

PaedDr. Alena Linhartová

Mgr. Dagmar Minaříková

Mgr. Pavel Pech

Mgr. Dušan Pilík

Mgr. Michaela Pischeková

Mgr Lucie Rosenfelderová

Mgr. Tomáš Skolka

Mgr. Hana Skolková

Mgr. Michal Stropek

Mgr. Petr Syrový

Ing. Mgr. Petra Šálková Dufková

Ing. Ph.D. Markéta Švajnerová

Bc. Jana Záhorková

 IKAP - metodická setkávání Aktuální trendy ve vývoji metod výuky němčiny / metodické setkání vyučujících němčiny
Kdy: 19. 11. 2018 - 20. 11. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 13:30
Lektor doc. Andrášová Ph.D., Dr.phil. Pecka
Určeno Vyučující němčiny na SŠ / 2. st. ZŠ (vedoucí metodických sekcí či delegovaní učitelé)
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka: Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy.Seznámení s instrumenty hodnocení kvality výuky v oblasti jazykové gramotnosti.
 2. Rétorické a prezentační dovednosti v německém jazyce: Teorie bude mít pouze podobu shrnutí hlavních poznatků. Praktické nácviky budou vedeny zábavnou a uvolněnou formou, která je nezbytná i k tomu, abychom se zbavili trémy a nebáli se ani náhlé nebo nečekané pozornosti. Co se naučíte? Jak vyřadit nadbytečné informace,  jak strukturovat výstup, základům rétoriky, jak vystupovat srozumitelně, jak neunavit publikum, jak přesvědčit posluchače, jak pracovat s prezentačními médii a audiotechnikou, související slovní zásobě a kohezním prostředkům v němčině.
 3. Práce s krátkými literárními texty ve výuce němčiny jako cizího jazyka:  bude realizována formou workshopu, jazykové a literární analýzy.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky ODKAZ: Pozvánka na metodické setkání Projekt je určen pouze pro vyučující ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Dita Hanzalová

Mgr. Jana Kříhová

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Mgr. Marcela Zájedová

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist