Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Projekty (ZDARMA) Dětská kresba v předškolním a mladším školním věku (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 05. 10. 2017    |    Obsazenost 1    |    Kde: Jindřichův Hradec - adresa bude doplněna

Čas 9:00-16:30
Lektor Mgr. Světlana Drábová
Určeno pedagogům MŠ a nižších ročníků prvního stupně ZŠ, speciálním pedagogům a dalším pedagogickým pracovníkům
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Lektorka se věnuje základům teorie týkající se problematiky vývoje dítěte a jeho obrazu zrcadlícího se v dětské kresbě – uvědomění si vlastního „JÁ“, období vzdoru, ukotvení vývoje hrubé motoriky zrcadlící se v jednotlivých formách v kresbě. Seznámí účastníky s individuálními odchylkami v kresbě vzhledem k posouzení školní zralosti a vhodnosti nástupu dítěte do ZŠ. Získané poznatky využijí účastníci v praktické části, kde se budou věnovat rozborům obrázků vlastních dětí, které si mohou donést ze školy nebo modelových obrázků, které má lektorka k dispozici. Praktický workshop učí aplikaci teoreticky získaných vědomostí a dovedností účastníků do běžné práce pedagoga s ohledem na plánování jednotlivých výtvarných činností v běžném režimu dne v MŠ a 1. stupně ZŠ, ale také v návaznosti na tvorbu PLPP a IVP. Program: - úvod do problematiky - hrubá motorika, jemná motorika - rozvoj jemné motoriky - výtvarný projev a obraz vnitřního života dítěte - formy - vývoj dítěte a odraz vlastního „JÁ“ ve výtvarném projevu - citlivé vedení a motivace - zdokonalení jemné motorické zručnosti a manipulace - rozbor kresby – kazuistiky - výměna zkušeností, diskuse

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky
Obsazenost 1 účastník ( min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Karla Schusterová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2017 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist