Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 24. 03. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: Učebny ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 17 účastníků ( min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Bardová

Mgr. Květoslava Bartoňová

Olga Březinová

Mgr. Kamila Doležalová

Bc. Jana Gdovinová

Tereza Chlaňová

Diana Jíšová

Romana Kotalíková

Bc. Hana Krátká

Mgr. Linda Kukačková

Bc. Andrea Macanovič

Naďa Petrovková

Bc. Radka Pravdová

Jaroslava Schönbauerová

Andrea Sitařová

Olga Vavříková

Petra Vydrová

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist