Všechny akce

 Pedagogika, psychologie, soft skills Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „líného učitele“
Kdy: 12.10.2021    |    Kde: ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Robert Čapek Ph.D.
Určeno Ředitelé škol a školských zařízení; učitelé 1 a 2. stupně ZŠ; učitelé gymnázií; učitelé SOŠ a SOU; vychovatelé školských zařízení; speciální pedagogové; učitelé VOŠ; pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Seminář ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát velmi efektivním a úspěšným pedagogickým pracovníkem.
Rozsah 8 hodin
Cena 1450,- Kč
Akreditace Ve schvalovacím řízení
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.

 Pedagogika, psychologie, soft skills Identifikace, podpora a rozvoj nadání na školách
IKAP II Kdy: 20.10.2021 MOMENTÁLNĚ OBSAZENO    |    Kde: České Budějovice

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Miloslav Hubatka
Určeno Učitelé 1. a 2. st. ZŠ, gymnázií, SŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Pokud školy mají skutečně naplňovat své náročné poslání, nesmí chybět ani tento aspekt: Identifikace a podpora nadání a talentu jejich žáků – a to bez ohledu na výši jejich nadání. Jinými slovy – podpora a rozvoj všech žáků nejen s vysokým nadáním, ale i žáků bystrých nebo šikovných a v neposlední řadě i žáků s dvojí výjimečností, nebo užším zaměřením.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
  • Rozdíly, výhody a nevýhody mezi inkluzivním a výběrovým modelem podpory na školách
  • Systémová podpora v běžné škole/ třídě – vnitřní a systémová diferenciace
  • Legislativní, organizační možnosti podpory nadaných včetně výhod i možných rizik – kazuistiky
  • Problematika nadaných a podporujícího klimatu ve třídě nebo kolektivu
  • Nadaní a osobnostní rozvoj – optimální morálně–volní a charakterové vlastnosti pro další rozvoj a úspěšnost
  • Talenty a silné stránky jednotlivce
  • EQ a rozvoj nadaných žáků …

 Pedagogika, psychologie, soft skills Inspirace pro třídnické hodiny
IKAP II Kdy: 24.1.2022 - 25.1.2022    |    Kde: Šindlovská krčma

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Jakub Švec
Určeno učitelé 1. a 2. st. ZŠ
Kategorie Pedagogika, psychologie, soft skills
Obsah Hlavním cílem tohoto kurzu je ujasnit si, jak vést třídnické hodiny a jak řešit problémové situace, které při jejich vedení mohou nastat. Ukážeme si, jak poskládat program pro třídnické hodiny a kde hledat inspiraci pro různé aktivity. Vybrané ukázky programu pro třídnické hodiny si vyzkoušíme v praxi. Podíváme se, jak postupovat při dělení žáků do skupin, jak pracovat s konfliktními žáky, s pasivními žáky či v situaci, řešení výchovných problémů a porušování pravidel. Zaměříme se rovněž na to, jak pracovat s reflexí. Prioritou je, aby si účastníci kurzu odnesli praktické inspirace, vždy je věnován čas i řešení jejich situací. Kurz je činnostně orientován, očekává se aktivní zapojení.
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Ubytování a stravování v Šindlovské Krčmě je plně hrazeno z projektu.

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2021 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist