Čtenářská dílnaVýzva č. 56 OPVK nabídla školám možnost vybrat si mimo jiné i klíčovou aktivitu pod názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Dotkla se tak již mnohokráte zmiňovaného tématu nedostatečného zájmu dětí a žáků o četbu i poměrně nízké úrovně čtenářské gramotnosti. Aby naplňování obsahu výzvy bylo co nejúčinnější a aby bylo dosaženo očekávaných cílů, připravili jsme pro učitele několik čtenářských dílen. Jedna z nich se konala 8. září v Českých Budějovicích a přilákala na dvě desítky učitelů, které pod vedením zkušených lektorek – Mgr. Miroslavy Škardové a Ing. Alžběty Ingrové - listovaly knihami pro děti, pročítaly jejich příběhy, dramatizovaly zajímavé situace, snažily se vcítit do literárních postav.

 

Prezentované aktivity byly nesmírně nápadité a pestré a z praktických poznámek lektorek bylo zřejmé, že byly prověřeny v praxi. Rozhodně představovaly účinnou a neotřelou cestu, kterou lze přivést děti zpátky ke čtení a k zájmu o knihy. Zařazení „Čtenářských dílen“ do výuky by se tak nemělo stát pouze záležitostí výzvy 56, ale mělo by být pevnou součástí vzdělávacích programů. Vždyť „K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“ (Viktor Hugo)