Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245
Příjemce:Jihočeský kraj
Partner s finančním příspěvkem: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Termín realizace:1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245“ je spolufinancován Evropskou unií.

Jihočeské centrum pedagogické podpory (JCPP)

Vytvoření funkčního regionálního systému Jihočeské centrum pedagogické podpory (JCPP) s cílem zkvalitnit vzdělávací systém, podpořit zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků včetně metodického vedení při realizaci společného vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol. Dále dojde k založení platformy pro setkávání pedagogů a výměnu zkušeností mezi jednotlivými aktéry v oblasti společného vzdělávání z řad speciálních pedagogů, psychologů, pedagogických pracovníků a případně sociálních pracovníků. Bude vytvořeno místo pro společné řešení aktuálních odborných témat na podporu inkluze v Jihočeském kraji.