Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Podívejme se na chvíli do jedné třídy na začátek vyučování. Tady paní učitelka řekne: „Děti, připravte se na vyučování!“ V jiných třídách by se asi děti začaly hrabat v aktovkách, aby vytáhly příslušnou učebnici, sešity, pravítko, gumu a ořezané tužky. V této třídě děti začínají dělat zvláštní pohyby: třou si horní část boltců, sahají si na některé body na obličejové části a na těle, dělají spojenýma rukama ležaté osmičky. Ne jednotně, každý se svou volbou cviku, ve svém rytmu. Asi po pěti minutách se učitelka ptá: „Už jste připravené?“ Kývají a začíná hodina matematiky, kdy děti vypočítávají, jaké váhové poměry jsou nutné, chceme-li upéci bábovku (na konci vyučovacího bloku ji také pečou).  Pět minut ukrojených z „normálního“ vyučování pro cviky tzv. učební gymnastiky. Ztráta času?

Protože si myslíme opak, tj. že můžeme tímto způsobem naopak čas pro učení optimálně zúročit, připravili jsme pro vás karty s popisem jednotlivých cviků. Cvičení je založeno na vědomé práci s propojením naší fyzické a psychické činnosti, které otevírá i vzdělávací možnosti. Cviky tohoto typu mohou připravovat k optimálnímu učení, doprovázet je a završovat.

DOC. PHDR. HANA KASÍKOVÁ, CSC.
Dává mi smysl společně s učiteli přemýšlet o tom, co funguje pro učení, a zkoušet si to. Některé věci jsou komplexní a vyžadují příslušný čas. Podněty, které jsou představené na kartách, jsou sice jen „minutovky“, pomáhají však prostřednictvím fyzické aktivity nastartovat, udržovat a ukončovat učení: a to opravdu není pro výuku málo. Jsou ověřované i vyzkoušené praktiky, objevila jsem si je pro mé žáky a studenty na ZŠ, SŠ i VŠ, objevila jsem si je pro sebe. Byla bych moc ráda, kdyby se tyto aktivity (nebo obdobné) staly součástí vašich výukových stylů – stojí to za to.

MGA. EVA VOLFOVÁ
Je výtvarnice, grafička, ilustrátorka, učitelka výtvarky, autorka edukačních programů, lektorka grafických technik. Vystudovala textilní tvorbu na UMPRUM. Knížkou Kočička z kávové pěny zahájila spolupráci s nakladatelstvím Baobab.

Vyučuje výtvarnou výchovu v ZUŠ Sezimovo Ústí. Podílela se na scénografii edukačního programu Co je divadlo pro Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Usiluje o to, aby výtvarná výchova byla plnohodnotným prostorem pro rozvíjení uměleckého vzdělávání dětí. Má čtyři děti. Žije s rodinou na Táborsku.

Dítě se dobře učí, pokud je na učení psychicky připraveno: má připravené smysly, mozek je nastaven na interakci levé a pravé mozkové hemisféry, organismus je aktivován k učení, „naladěn“ k učení, není v negativním přepětí (distresu).

V průběhu výuky se stává, že koncentrace mizí, smysly jsou unavené, chuť k učení se vytrácí, vznikají negativní emoce (pokud např. dítě v některé úloze selže), případně se objevují i stresové rekce.

Po skončení výuky může přetrvávat únava, a i když už se dítě může věnovat zájmovým činnostem, ještě pořád není schopno se zkoncentrovat na jinou aktivitu, vyrovnává si případné negativní pocity z výuky činnostmi, které ne vždy vidíme jako žádoucí.

Co z toho vyplývá?

Učitel, který svoji výuku staví na základních zákonitostech učení a poznatcích o efektivitě vyučování, rozumí také důležité vazbě mezi pohybem a psychikou. Potom může zařazovat tyto cviky na začátku výuky, v jejím průběhu i na konci.

Takto orientovaných cviků je veliké množství. Vybrali jsme pro vás ty, které

 • se ve třídě snadno realizují (nepotřebují příliš velký prostor);
 • dají se využít v různých fázích výuky;
 • nejsou příliš komplikované.
 1. Byť se touto oblastí zabývají vědecké instituty, obecně jsou většinou odvozeny od toho, co člověk dělá, aby si napomohl k obnovení žádoucí aktivity (protahujeme se, mneme si čelo…) Dobrý pozorovatel tedy zařadí cviky právě včas, kdy se to pro optimální učení hodí. Např. když mezi úlohami začne klesat koncentrace, vidíme únavu, nadměrné napětí (např. před písemnou prací), atp.
 2. Jde o vědomou práci pro optimalizaci učení, pro rozvoj kompetence k učení. Proto je důležité dětem vysvětlovat, proč tyto cviky zařazujeme. Starším dětem s popisem činnosti mozku, nebo si samy mohou vyhledat i výzkumy, které se této oblasti věnují.
 3. Co nejdříve otevřete dětem prostor pro jejich vlastní přínos: obvykle mívají v zásobě další cviky se stejným zaměřením, které mohou naučit celou třídu i vás.
 4. A co chceme zvýraznit: na začátku je to učitel, který učí děti ovlivňovat jejich učení, řídí jejich aktivity. Postupně předává řízení i těchto aktivit dětem a je na nich, aby rozpoznaly, zda a kdy je využijí – jak jsme to uvedli na začátku tohoto textu. Děti pak tyto aktivity mohou podle svých potřeb využít jak ve třídě, tak doma při přípravě na větší zkoušku.
 5. Jsme přesvědčeni, že tyto cviky napomohou i učitelům.
 • A: Cviky, které by měly aktivizovat propojení obou hemisfér pro celostní učení tím, že děláme překřížené pohyby (přes osu tělní).
 • B: Cviky, které pracují s aktivizací smyslů (zrak, sluch).
 • C: Cviky, které aktivizují tím, že v jedné části těla děláme něco jiného než v jiné.
 • D: Cviky, které se více specializují na koncentraci.
 • E: Cviky, které vědomě pracují s naší energií.
 1. V ovladači tiskárny nastavte funkci Oboustranný tisk – překlápí stránky po delší hraně. Ideální je použití papíru s vyšší gramáží (150 g a více).
 2. První list tvoří obálku. Vystřihněte šablonu po čárkované čáře. Poté tečkované čáry značí přehyb. Nakonec stačí pomocí chlopní sáček slepit.
 3. Druhý list vás provede využitím karet mozkové gymnastiky. Poslední list je praktickou pomůckou, kterou využijete v aktivitě B.3
 4. Všechny ostatní listy již obsahují karty jednotlivých aktivit. Na každém archu jsou 4, rozstřihejte je podle čárkovaných čar na formát A6.
 5. Nechť vám jsou karty k užitku při aktivaci myšlení vašich žáků, ale i k prosté relaxaci po výuce.