Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Profil zadavatele

V systému GORDION se zobrazují pouze aktuální zakázky. Zakázky, které byly podány v minulosti, jsou automaticky přesouvány do archivu GORDIONu. Pro jednodušší orientaci lze v archivu zadat do kolonky “Úřední název zadavatele” text “zařízení pro další“, čímž jsou vyfiltrovány zakázky, které jsme v minulosti realizovali.