Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Aktuální projekty

eTOM AT-CZ (ATCZ00001)

1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Education for Tomorrow

vzdělávání pro podporu digitální gramotnosti a digitálních kompetencí

projekt EU v rámci kooperačního programu INTERREG VI-A Rakousko-Česko z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

zobrazit projekt

IDZ

1. 1. 2024 – 31. 8. 2028

Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

Cílem projektu IDZ JčK je realizace aktivit, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území Jihočeského kraje.

OP JAK

zobrazit projekt