Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Metodická podpora pedagogů

Komu je nabídka určena?

Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení Jihočeského kraje.

Co nabízíme?

Organizujeme oborová setkání, která vám umožní držet krok se současnými vědeckými poznatky. Chceme vás podpořit i v osobnostním rozvoji, v oblasti měkkých dovedností a motivace. Zprostředkujeme vám setkání s inspirativními lektory a vzájemné sdílení zkušeností. Ta vám přinesou inspiraci v rámci společenství skupin pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji.

  • Chceme vytvořit podmínky pro trvalejší podporu a rozvoj učících se týmů přímo ve školách. Pro zájemce proto připravujeme výcvikový 60 hodinový cyklus mentorských dovedností po jehož absolvování získáte dovednosti pro rozvoj kolegů ve své škole. Vhodné zejména pro vedoucí metodických sekcí.
  • Jednodenní i dvoudenní metodická setkání zaměřená na jednotlivé obory, ale i směrem k posilování měkkých dovedností. Prostor poskytujeme tak pro sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci.
  • Náslechová setkání přímo na školách spojená s didaktickým rozborem či setkání zaměřená na sdílení příkladů dobré praxe – nejčastěji v rozsahu 4 hodin. V tomto časovém formátu připravujeme i webináře zaměřené na odborná témata.

Kompletní nabídka vzdělávacích aktivit včetně možnosti přihlášení: