Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Jihočeské centrum pedagogické podpory / JCPP

Registrační číslo projektu:

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Termín realizace:

 • 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Příjemce:

 • Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem:

 • ZVaS

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projektová činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Jihočeské centrum pedagogické podpory (JCPP)

Centrum bylo otevřeno jako součást Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II. Funguje jako platforma pro vzdělávání a sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogickou veřejností Jihočeského kraje.

Centrum podpory se v současné době zaměřuje na 5 hlavních aktivit

Metodická podpora pedagogů základních a středních škol
 • Vzdělávací semináře se sdílením příkladů dobré praxe (oborové i kompetenční zaměření)
 • Výcvik vedení týmu pro vedoucí metodických sekcí
Podpora vedení škol
 • Vzdělávací semináře, sdílení zkušeností
 • Strategické plánování
 • Výcvik vedení týmu pro vedení školy
 • Individuální podpora (konzultace v oblasti řízení, ekonomiky, práva aj.)
Rozvoj gramotností
 • Komplexní vzdělávací program Čtenářstvím k lepšímu učení žáků
 • Vzdělávací semináře zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti
Odborná podpora společného vzdělávání
 • Výjezdy speciálních pedagogů a dalších odborníků na ZŠ/SŠ – individuální podpora
 • Minimalizace šikany (48 hodinový program pro sborovny nebo krátkodobá odpolední školení)
Pravidelná setkávání profesních skupin / speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga