Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

 

Název projektuImplementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje
Operační programOP JAK
Číslo projektuCZ.02.02.XX/00/23_018/0008902
Název výzvyAkční plánování v území – IDZ
PříjemceJihočeský kraj
Fyzické zahájení projektových aktivitod 1. 1. 2024
Fyzické ukončení projektudle výzvy do 31. 8. 2028
Maximální výše celkových způsobilých výdajů
na projekt pro Jihočeský kraj
141 657 175 Kč

Jihočeský kraj, jako příjemce dotace, připravuje společně s partnerskými organizacemi žádost o podporu individuálního projektu do výzvy Akční plánování v území – IDZ z Operačního programu Jan Amos Komenský, vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem výzvy Akční plánování v území – IDZ (tj. implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje) je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích (DZ kraje) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území krajů.

Partnerská organizace, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, realizuje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 podaktivitu výzvy Implementace ročních akčních plánů KAP III. Cílem podaktivity je podpora implementace opatření a aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu Jihočeského kraje KAP III, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje.