Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Metodická podpora vedení škol

Komu je nabídka určena?

Členům vedení základních a středních škol Jihočeského kraje, kteří vedou další pedagogické pracovníky.

Co nabízíme?

Chceme vás podpořit v osobnostním rozvoji, v oblasti měkkých dovedností, odborných znalostí a motivaci. Zprostředkujeme vám setkání s inspirativními lektory a vzájemné sdílení zkušeností a inspiraci v rámci společenství vedení škol v Jihočeském kraji. Nabídneme také aktuální novinky z oblasti ekonomiky a právních předpisů.

  • Cyklus systematického vzdělávání a workshopů pro podporu strategického plánování rozvoje školy v rozsahu 40 hodin s možností využití individuální podpory
  • Dlouhodobý výcvikový 60 hodinový kurz mentorských dovedností, po jehož absolvování zvládnete koučovacím přístupem rozvíjet kolegy ve své škole, případně vedení jiných škol. Chceme tak vytvořit podmínky pro trvalejší podporu a rozvoj učících se týmů přímo ve školách
  • Krátkodobé vzdělávání v rozsahu 20 hodin tvořené nabídkou dvoudenních a jednodenních seminářů, doplněných o 4 hodinová setkávání, zaměřená především na sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci
  • Portfolio nabídky zahrnuje také poskytování individuální podpory v oblastech, které budete vy sami požadovat. Předpokládáme konzultanty v oblasti ekonomiky, práva, případně individuální konzultantů z řad zkušených ředitelů pro začínající ředitele