Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Podpora rozvoje gramotností

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti efektivních forem vzdělávání vedoucí k podpoře gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost. Zahrnuje dílčí podaktivity: podporu čtenářských konzultantů, šíření čtenářské podpory a vzdělávací programy zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost.