Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Kdo jsme

  • školské zařízení s celokrajskou působností zařazené v rejstříku škol
  • příspěvková organizace Jihočeského kraje vzniklá od 1. ledna 2006 na základě usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK a 257/2005/ZK splynutím bývalých Středisek služeb školám v jednotlivých okresech.

Pro snadnější zapamatování jsme si vytvořili pracovní název:

Zařízení Vzdělávání a Služeb

se zkratkou ZVaS.

Co nabízíme:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
  • pomoc při realizaci projektů EU
  • zpracování mzdového účetnictví pro školy a školská zařízení, ale i pro obce a další organizace
  • vedení účetnictví pro školy a školská zařízení
  • služby pověřence pro ochranu osobních údajů včetně některých dalších činností souvisejících s ochranou osobních údajů
  • konzultace a odbornou pomoc v oblasti výpočetní techniky, servis HW i SW, správu učeben
  • ubytovací služby ve vlastním rekreačním zařízení pro školy i veřejnost

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

Mgr. Miroslav Pikhart, ředitel ZVaS