Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Učebny

Naše učebny disponují variabilními možnostmi pro uspořádání rozmanitých forem vzdělávání. Preferujeme uspořádání stolů do „studijních hnízd“, které nejlépe vyhovují konstruktivistickému zprostředkování poznání.

Tvary stolů však umožňují snadné přebudování na jednací či konferenční místnost.

V učebnách je k dispozici následující vybavení:

 • interaktivní tabule SMART Board (CB2, Ta)
 • interaktivní tabule ACTIVE Board (učebna ČB2)
 • Smarter Surface (ČB1)
 • Wi-Fi přístupový bod
 • keramická tabule, flip chart
 • projekční technika s ozvučením
 • lektorský notebook
 • zázemí pro coffee break a šatna

V Českých Budějovicích máme čtyři učebny, v Táboře jednu:

 • ČB1 s kapacitou 40 míst a klimatizační jednotkou
 • ČB2 malá učebna s kapacitou 25 míst
 • ČB3 a ČB4 s kapacitou 12 míst
 • TA1 s kapacitou 20 míst

Pronájem učeben

V našem portfoliu služeb nabízíme také pronájem učeben.

Cena se pohybuje v rozmezí 150 Kč až 500 Kč bez DPH / hodina.
Konečná cena je stanovena na základě velikosti učebny, vybavení, počtu účastníků a ostatního servisu (catering, projekce, stolové uspořádání, pracovní den nebo víkend).