Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Kontakty

Mgr. Vlasta Křičková

vedoucí projektu

krickova@zvas.cz
608 936 876

Mgr. Jana Kadlecová

projektový manažer

kadlecova@zvas.cz
608 535 481

Bc. Nikola Hrůšová, DiS.

projektový manažer

hrusova@zvas.cz
739 027 926