Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Sdílení zkušeností (platforma na podporu inkluze)

Tato aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností při zavádění inkluzivního vzdělávání, práce se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve dvou formách:

Tematická setkání povede odborník – lektor specialista a budou zaměřena na konkrétní aktuální témata. Sdílení bude mít podobu kulatých stolů, při kterých si účastníci z řad speciálních pedagogů, psychologů, pedagogických pracovníků, případně sociálních pracovníků předají zkušenosti a prostor bude i pro výměnu příkladů dobré praxe. 

Dále nabídneme periodická setkávání profesních skupin (asistenti pedagoga, školní psychologové, speciální pedagogové) v rámci předem vymezených lokalit Jihočeského kraje.