Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Projektové aktivity

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ
Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM
Praxe studentů a pedagogů
Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ
Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM
Projektové dny pro MŠ a ZŠ
Exkurze