Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Kontakty

Mgr. Tomáš Vašek

vedoucí projektu

vasek@zvas.cz
604 561 379

Bc. Nikola Hrůšová, DiS.

projektový manažer

hrusova@zvas.cz
739 027 926

Bc. Lukáš Malecha, DiS.

projektový manažer

malecha@zvas.cz
608 652 718