Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání v kompetencích pro budoucnost, které vycházejí z nového chápání učení, vzdělávání a komunikace. Základem je kompetenční model 7K: digitální kompetence, kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita a inovace, kulturnost a kontextuální kompetence.

ID projektuATCZ00001
Název Vedoucího partneraAmt der Niederösterreichischen Landesregierung
Název projektuEducation for Tomorrow AT-CZ
Stručný název / Zkratka projektueTOM AT-CZ
PrioritaVzdělávání, kultura a cestovní ruch
Specifický cílSZ/SC 3.1: Vzdělávání a odborná příprava
Doba trvání projektu1.7.2023 – 30.6.2026
Finanční podpora z EFRR€ 3 728 535,82

Cílem projektu je zvýšit povědomí všech aktérů pedagogického světa natolik, aby se všechny kompetence, kterými se projekt zabývá, staly přirozenou součástí pedagogické práce. Přitom nehraje významnou roli jen další vzdělávání a metodické materiály, ale také transfer a implementace vědeckých poznatků prostřednictvím inspirativních a navazujících aktivit.