Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Metodická podpora společného vzdělávání

Komu je nabídka určena?

Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a školských zařízení Jihočeského kraje.

Co nabízíme?

Cílem aktivity je zajistit metodickou a odbornou podporu pedagogickým pracovníkům v oblasti inkluzivního vzdělávání při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i v oblasti prevence rizikového chování.

Ucelený preventivní vzdělávací program pro sborovny „Minimalizace šikany” v rozsahu 48 hodin.

Odpolední vzdělávací semináře v oblasti prevence rizikového chování určené školním sborovnám; časový rozsah 4 vyučovací hodiny.

Výběr z témat:

 • Příběh jako cesta prevence rizikového chování ve škole
 • Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa
 • Kyberkriminalita v praxi
 • Média a manipulace
 • Bezpečnost on-line
 • Digitální stopa
 • Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa se zaměřením na žáky základních škol
 • Třídnické hodiny – prostor pro práci s třídním klimatem
 • Sebepoškozování
 • Vedení rozhovoru a intervence

Metodické návštěvy v podobě výjezdů speciálních pedagogů nebo psychologů na danou základní čistřední školu; pedagog ze školy hlavního proudu tak může požádat o návštěvu odborníka, který mu poskytne individuální podporu pro práci se žákem s podpůrným opatřením.

Oblast metodické podpory:

 • metodika práce a struktura učení žáků s mentálním postižením, autismem,
  kombinovanými vadami
 • odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
  potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • seznámení s nabídkou speciálních pomůcek; výběr vhodných metod
 • psychoedukační profil; spolupráce při tvorbě IVP
 • fixace a automatizace hlásek u žáků s vývojovou dysfázií
 • alternativní formy komunikace
 • Feuersteinova metoda – Instrumentální obohacování
 • strukturované učení
 • rehabilitační cvičení a prvky speciální TV
 • sociální dovednosti
 • rozvoj sociálních dovedností u žáků s poruchou chování
 • specifické aktivity v rámci výchov