Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Projekty

IKAP II - Jihočeské centrum pedagogické podpory

1. 1. 2021 - 30. 6. 2023

metodická setkávání a odborná podpora základních a středních škol Jihočeského kraje

podpora rozvoje gramotností

metodická odborná podpora společného vzdělávání

zobrazit projekt

EduSTEM

1. 11. 2019 – 31. 10. 2022

Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

badatelská výuka v MŠ a ZŠ

v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

zobrazit projekt

Sportem a kulturou přes hranice

leden 2020 - září 2021

do projektu je zapojeno 7 škol v ČR a 7 partnerských škol v Bavorsku

v rámci projektu se uskuteční vzájemné návštěvy škol

cílem je rozvoj jazykových kompetencí na obou stranách hranice, rozvoj mezinárodní kompetence a tematické zaměření je na oblast sportu a kultury

zobrazit projekt