Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Metodická odborná podpora společného vzdělávání

Pravidelné metodické odborné návštěvy v podobě výjezdů speciálních pedagogů nebo psychologů na danou základní či střední školu. V rámci návštěvy dojde k posílení kompetencí pedagogických pracovníků a k lepší orientaci pedagogických pracovníků v inkluzivním vzdělávání. 

Další formou podpory bude program pro celé sborovny zaměřený na klima školy, jehož cílem je podpora interpersonálních vztahů a sociálních procesů ve škole, zlepšení komunikace mezi pedagogickými pracovníky, minimalizace šikany na školách, snížení četnosti a závažnosti projevů šikanování a změna postoje pedagogů a jejich citlivost na projevy šikany. 

Školám, které upřednostňují kratší formát vzdělávání, nabídneme sérii preventivních aktivit určených školním sborovnám, vždy v rozsahu 4 hodin. Plánujeme zrealizovat až 40 krátkodobých aktivit.