Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Ukončené projekty

IKAP II - Jihočeské centrum pedagogické podpory

1. 1. 2021 - 30. 6. 2023

metodická setkávání a odborná podpora základních a středních škol Jihočeského kraje

podpora rozvoje gramotnosti

metodická odborná podpora společného vzdělávání

zobrazit projekt

EduSTEM

1. 11. 2019 – 31. 12. 2022

badatelská výuka v oblastech STEM, projektové dny, exkurze, praxe studentů, metodická školení, badatelské a jazykové aktivity

podpora příhraničních regionů a jejich rozvoj

přeshraniční síťování

zobrazit projekt