Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Vzdělávací program "DIGICESTA"

Program je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi zapojenými školami za účelem rozvoje digitální gramotnosti a kompetence pedagogů a tím i rozvoje digitální gramotnosti a kompetence dětí a žáků.

V rámci programu se pedagogové seznámí s konkrétními metodami a nástroji pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání a získají praktické zkušenosti s jejich aplikací v každodenní práci.

Cílem programu je budovat digitální gramotnost u pedagogů napříč celým vzdělávacím procesem za pomoci digitálních technologií (např. Bluebot, 3D tiskárna atd.) a umět je efektivně využívat ve výuce.

Program je určen pro pedagogy MŠ a 1. st. ZŠ

 

V rámci programu je připraveno:

  • Dvoudenní a jednodenní setkávání
  • Letní škola
  • Kolegiální podpora
  • Mentorská podpora
  • Otevřené hodiny (aktivity)
  • Závěrečné setkání learning journeys

Další informace a přihlášku na program najdete zde!

DIGICESTA_podrobnosti