Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Velmi žádanými jsou kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů. V současnosti nabízíme 3 kurzy:

Aktuální nabídku kvalifikačních kurzů naleznete ZDE

KURZ 1

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (tzv. KOMPLET)

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou, pro kvalifikaci vychovatel je požadováno ukončení vyšší odborné vzdělání.

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu
 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe; celkem 120 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
KURZ 2

Studium pedagogiky - asistent pedagoga

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním (výuční list nebo maturita).

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky  
 • Sociální interakce  
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti 
 • Základy speciální pedagogiky 1 
 • Základy speciální pedagogiky 2 
 • Systém péče o žáka 
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
KURZ 3

Studium pedagogiky - vychovatel

Určeno uchazečům s minimálně ukončeným vyšším odborným vzděláním.

 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata pedagogiky volného času
 • Základy sociální pedagogiky
 • Základy sociální psychologie
 • Vybraná témata pedagogické psychologie