Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Velmi žádanými jsou kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů. V současnosti nabízíme 3 kurzy:

Aktuální nabídku kvalifikačních kurzů naleznete ZDE

KURZ 1

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (tzv. KOMPLET)

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou, pro kvalifikaci vychovatel je požadováno ukončení vyšší odborné vzdělání.

  • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu
  • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe; celkem 120 hodin
  • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
  • Základy obecné didaktiky 1
  • Základy obecné didaktiky 2
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
  • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
  • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
  • Vybraná témata psychologie osobnosti
  • Základy speciální pedagogiky 1
  • Základy speciální pedagogiky 2
  • Systém péče o žáka
  • Teorie výchovy
  • Vybraná témata vývojové psychologie
  • Základy sociální pedagogiky
  • Osobnostní a sociální výchova
KURZ 2

Studium pedagogiky - asistent pedagoga

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním (výuční list nebo maturita).

  • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • 10 setkání + 20 hodin pedagogické praxe; celkem 100 hodin
  • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
  • Základy obecné pedagogiky  
  • Sociální interakce  
  • Vybraná témata obecné psychologie
  • Vybraná témata psychologie osobnosti 
  • Základy speciální pedagogiky 1 
  • Základy speciální pedagogiky 2 
  • Systém péče o žáka 
  • Vybraná témata vývojové psychologie 1
  • Vybraná témata vývojové psychologie 2
  • Specifika práce asistenta pedagoga
KURZ 3

Studium pedagogiky - vychovatel

Určeno uchazečům s minimálně ukončeným vyšším odborným vzděláním.

  • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
  • 10 setkání; celkem 80 hodin
  • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
  • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
  • Základy obecné pedagogiky
  • Sociální interakce
  • Vybraná témata obecné psychologie
  • Vybraná témata vývojové psychologie
  • Vybraná témata psychologie osobnosti
  • Teorie výchovy
  • Vybraná témata pedagogiky volného času
  • Základy sociální pedagogiky
  • Základy sociální psychologie
  • Vybraná témata pedagogické psychologie