Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Velmi žádanými jsou kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů. V současnosti nabízíme 3 kurzy:

Aktuální nabídku kvalifikačních kurzů naleznete ZDE

Momontálně jsou všechny kurzy zcela naplněny. Další kurzy otevíráme na podzim 2023, které zveřejníme v aktuální nabídce kvalifikačních kurzů v květnu/červnu 2023.

KURZ 1

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (tzv. KOMPLET)

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou, pro kvalifikaci vychovatel je požadováno ukončení vyšší odborné vzdělání.

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.- podmínkou této kvalifikace je ukončená jakákoliv vyšší odborná škola či vysoká školu
 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe; celkem 120 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
KURZ 2

Studium pedagogiky - asistent pedagoga

Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním (výuční list nebo maturita).

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky  
 • Sociální interakce  
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti 
 • Základy speciální pedagogiky 1 
 • Základy speciální pedagogiky 2 
 • Systém péče o žáka 
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga
KURZ 2.1

Studium pedagogiky - asistent pedagoga s podporou českého jazyka / určeno pro občany Ukrajiny
Вивчення педагогіки - асистент вчителя з підтримкою чеської мови / призначений для громадян України

Určeno uchazečům Ukrajiny s ukončeným minimálně úplným středním vzděláním.

Studium je občanům Ukrajiny plně hrazeno z dotačního programu Dětského nadačního fondu OSN UNICEF.

Призначено для абітурієнтів з України, які мають щонайменше повну загальну середню освіту.

Навчання повністю оплачується за рахунок програми субсидії Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

unicef
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • асистент викладача відповідно до § 20 абзацу 1 Закону 563/2004 зб.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • prezenční setkání 2x měsíčně / České Budějovice nebo Tábor
 • zahájení kurzu v termínu 9. – 14. 1. 2023; ukončení kurzu v červnu 2023; závěrečné zkoušky v srpnu 2023
 • studium je ukončeno ústní zkouškou v českém jazyce (úroveň B2 SERR) a obhajobou závěrečné práce psané v českém jazyce
 • 10 зустрічей; всього 80 годин
 • особисті зустрічі двічі на місяць / Чеські Будейовіце або Табор
 • початок курсу 9 – 14 січня 2023 року; закінчення курсу в червні 2023 р.; випускні іспити в серпні 2023р
 • навчання завершується усним іспитом чеською мовою (рівень B2 SERR) та захистом дипломної роботи, написаної чеською мовою
 • Základy obecné pedagogiky  
 • Sociální interakce  
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti 
 • Základy speciální pedagogiky 1 
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka + vzdělávací blok Specifické potřeby žáka s odlišným mateřským jazykem
 • Vybraná témata vývojové psychologie 1
 • Vybraná témata vývojové psychologie 2
 • Specifika práce asistenta pedagoga

Podpora rozvoje českého jazyka / dobrovolný modul

 • výuka češtiny on-line 1x týdně  1 hodina; celkem 24 hodin
 • konzultace v oblasti českého jazyka při psaní závěrečné práce

 

 • Основи загальної педагогіки
 • Соціальна взаємодія
 • Вибрані теми загальної психології
 • Вибрані теми психології особистості
 • Основи спеціальної педагогічної освіти 1
 • Основи спеціальної педагогічної освіти 2
 • Система догляду за учнями + навчальний блок Специфічні потреби учня з іншою рідною мовою
 • Вибрані теми психології розвитку 1
 • Вибрані теми психології розвитку 2
 • Специфіка роботи асистента вчителя

Підтримка розвитку чеської мови / добровільний модуль

 • он-лайн навчання чеської мови 1 раз на тиждень по 1 годині; загалом 24 години
 • консультації в галузі чеської мови при написанні дипломної роботи

Vyplněním žádosti o zařazení do kurzu budeme evidovat váš závazný zájem o kurz a zařadíme vás do skupiny podle preferencí, které označíte ve formuláři. Nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu vám zašleme podrobné informace o průběhu studia, konkrétních termínech i místě konání.

Předpokládané zahájení kurzu v termínu 9. – 15. 1. 2023

Předpokládané místo konání: České Budějovice a Tábor

 

Заповнивши заявку на включення до курсу, ми зареєструємо вашу обов’язкову зацікавленість у курсі та розмістимо вас у групі відповідно до вподобань, які ви вкажете у анкеті. Не пізніше ніж за 3 тижні до початку курсу ми надішлемо вам детальну інформацію про курс навчання, конкретні дати та місце проведення.

Очікується, що курс розпочнеться 9-15 січня 2023 року.

Орієнтовне місце проведення: Чеські Будейовіце та Табор

KURZ 3

Studium pedagogiky - vychovatel

Určeno uchazečům s minimálně ukončeným vyšším odborným vzděláním.

 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata pedagogiky volného času
 • Základy sociální pedagogiky
 • Základy sociální psychologie
 • Vybraná témata pedagogické psychologie