Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Archiv - charakteristiky projektů

EduSTEM

1. 11. 2019 - 31. 10. 2022

Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

badatelská výuka v MŠ a ZŠ

v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)

zobrazit projekt

Dva jazyky, jedna myšlenka

1.1.2017 - 31.12.2019

jazykové a odborné vzdělávání pedagogů 1. stupně ZŠ

příprava na bilingvální vyučování formou metody CLIL

vytvoření metodických materiálů; partnerské školy

zobrazit projekt

Bez obav spolu (BOS)

1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

neformální předškolní centrum

podpora školních poradenských pracovišť

adaptace rodičů a dětí v MŠ

zobrazit projekt

IKAP 1 - Pedagog 21 století

Monthly Tuition Payment

Payment of Enrollment Fee

10 monthly payments of Tuition

Tuition Refund Plan REQUIRED

zobrazit projekt

BIG ATCZ5

1. 3. 2016 - 31. 10. 2019

spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

partnerské školy a školky

další vzdělávání pedagogů

zobrazit projekt