Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

DVPP

Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prohlubování odborné kvalifikace připravujeme ve čtvrtletních cyklech desítky nových vzdělávacích aktivit s akreditací MŠMT ČR napříč vzdělávacími oblastmi ve shodě se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

více

Kvalifikační kurzy

Velmi žádanými jsou kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů. V současnosti nabízíme získání kvalifikace asistenta pedagoga, pedagoga volného času a vychovatele. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR.

více

Projekty

V rámci celoživotního vzdělávání jsme pravidelnými příjemci grantových prostředků, díky nimž máme možnost nabízet kvalitní vzdělávací programy pedagogickým pracovníkům, které jsou hrazeny převážně Evropskou unií. které jsou hrazeny převážně Evropskou unií.</span

více

Knihovna

V Táboře disponujeme vlastní knihovnou s odbornou literaturou, ale i ucelenými sadami učebnic napříč vzdělávací soustavou. V současné době se zaměřujeme především na nákup nových publikací zejména v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a managementu.

více

DVPP

Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prohlubování odborné kvalifikace připravujeme ve čtvrtletních cyklech desítky nových vzdělávacích aktivit s akreditací MŠMT ČR napříč vzdělávacími oblastmi ve shodě se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

více

Kvalifikační kurzy

Velmi žádanými jsou kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů. V současnosti nabízíme získání kvalifikace asistenta pedagoga, pedagoga volného času a vychovatele. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR.

více

Projekty

V rámci celoživotního vzdělávání jsme pravidelnými příjemci grantových prostředků, díky nimž máme možnost nabízet kvalitní vzdělávací programy pedagogickým pracovníkům, které jsou hrazeny převážně Evropskou unií. které jsou hrazeny převážně Evropskou unií.</span

více

Knihovna

V Táboře disponujeme vlastní knihovnou s odbornou literaturou, ale i ucelenými sadami učebnic napříč vzdělávací soustavou. V současné době se zaměřujeme především na nákup nových publikací zejména v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie a managementu.

více