Po 9 měsíců se o sobotách scházela na ZVaSu v Nemanické skupina  35 zájemců o absolvování Studia pro asistenty pedagoga. Po 80 hodinách výuky, 40 hodinách praxe a závěrečném testu se v sobotu 22. května 2010 sešli naposledy, aby obhájili svou závěrečnou práci. Celých osm hodin seznamovali  hodnotící  lektorky PhDr., Mgr. Alexandru Hergetovou, PHDr. Miloslavu Janouškovou a přísedící za ZVaS Mgr. Alenu Podepřelovou s pohnutkami, které je vedly k napsání práce na právě zvolené téma, zaznívaly smutné i veselé zkušenosti z náročné práce s handicapovanými dětmi i mladistvými.

Snad všichni noví asistenti pedagoga projevili nesmírně hluboký zájem o svou práci, lásku ke svým svěřencům, touhu jim pomoci a schopnost sdílet s nimi i ten nejmenší úspěch a pokrok. Za to jim patří obdiv i poděkování za všechny ty, kteří se bez pomoci dospělých nedokážou zařadit do běžného života, za jejich rodiče i pedagogy, ale i za nás za všechny, kdo jejich práci pouze přihlížíme.

Milí asistenti pedagoga 2010, hodně štěstí, vytrvalosti, optimismu a sil!