Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Individuální podpora

a) pro vedení školy

b) pro učitele

V rámci projektu KAPII jsme pro usnadnění vaší práce zajistili bezplatné poradenské služby v těchto oblastech:

 • Poradenské služby právníka se zaměřením na školskou problematiku a pracovní právo
 • Poradna z ČSI pro základní školy
 • Poradna z ČŠI pro střední školy
 • Poradenství v oblasti ekonomiky, účetnictví, využívání FKSP
 • Konzultace s Mgr. Pavlem Zemanem, který se věnuje dlouhodobě problematice školství

O kontakt na poskytovatele můžete požádat vyplněním následujícího velmi jednoduchého formuláře:

Mailem nebo telefonicky vám poskytneme kontakt na požadovaného odborníka a s ním budete řešit váš konkrétní problém nebo otázku.

Poté, kdy využijete službu, je nutné vyplnit následující potvrzovací dotazník, který pro nás slouží jako podklad pro proplacení služby:

V oblasti společného vzdělávání nabízíme pedagogům ze škol hlavního proudu bezplatnou individuální návštěvu odborníka, který mu poskytne individuální podporu pro práci se žákem s podpůrným opatřením. Jde o formu metodické návštěvy v podobě výjezdů speciálních pedagogů či psychologů na danou základní či střední školu.

Oblast metodické podpory je velmi široká, zahrnuje témata:

 • učení žáků s mentálním postižením, autismem, kombinovanými vadami
 • seznámení s nabídkou speciálních pomůcek; výběr vhodných metod
 • spolupráce při tvorbě IVP
 • fixace a automatizace hlásek u žáků s vývojovou dysfázií
 • alternativní formy komunikace
 • Feuersteinova metoda – Instrumentální obohacování
 • rehabilitační cvičení a prvky speciální TV
 • rozvoj sociálních dovedností u žáků s poruchou chování
 • specifické aktivity v rámci výchov; a další témata

Mgr. Hana Vellánová
Manažerka aktivity
Podpora vedení škol
vellanova@zvas.cz
+420 603 146 486

Mgr. Milena Peroutková
Manažerka aktivity
Společné vzdělávání
peroutkova@zvas.cz
+420 608 129 707